Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  50-99,9    596,6       11,7   608,3    
  100-199,9    249,8    52,0   4,8   603,5    
  200-299,9    463,3    144,1   166,4   1298,2    
  300-499,9 1,2   10,5    131,9   100,9   989,6    
  500-    99,4    135,3   66,2   1551,6    
  Alle 0,3   187,5    128,5   81,8   1202,6    
Andre bygder                  
  100-199,9 0,2  23,0        2,6   193,3    
  200-299,9 3,2  23,1 58,4    104,5 2,4  2,5   788,6    
  300-499,9 2,9  16,0 -10,0    78,2 -2,8  5,7   780,8    
  500- 0,2   197,1    119,9 2,6  6,8   1890,1    
  Alle 1,8  13,8 71,7    85,2 0,7  4,5   1004,5    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  100-199,9    361,4    243,0   2,1   1781,4    
  200-299,9    18,8       407,5   2623,5    
  300-499,9           5,0   2043,1    
  500-    686,5       38,6   5303,9    
  Alle    612,4    27,4   87,6   3326,5    
Andre bygder                  
  100-199,9    11,6    122,4   86,9   525,7    
  200-299,9         1,8  3,5   903,0    
  300-499,9    7,2    75,8   18,5   1306,5    
  500-    239,4    0,2   11,8   2697,8    
  Alle    64,8    63,3 0,5  22,2   1405,9    
Vestlandet                  
  35-49,9    11,6    325,2 0,1  13,1   386,3    
  50-99,9         1,0  15,7   30,4    
  100-199,9 1,0  51,5     0,1 0,5  5,0   735,7    
  200-299,9 0,2  18,7 -5,8    54,1   2,5   899,6    
  300-499,9 1,9  19,6        3,8   1341,6    
  500-           5,3   2942,9    
  Alle 0,8  19,5 -0,7    32,7 0,2  5,4   1217,2    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  200-299,9 0,1   243,8       4,0   1135,0    
  300-499,9    409,5       217,5   1712,9    
  500-    487,5       214,0   2645,1    
  Alle    433,3       155,4   1929,1    
Andre bygder                  
  200-299,9           2,8   644,5    
  300-499,9           2,8   1277,7    
  500-           4,7   2834,0    
  Alle           3,3   1553,3    
Nord-Norge                  
  100-199,9 0,5  158,0        0,9   345,3    
  200-299,9 0,2  31,4        0,8   567,5    
  300-499,9 2,7  56,8        2,1   1255,0    
  500-    -0,1       3,6   2103,9    
  Alle 0,9  47,1        2,2   1303,6    
Alle bruk                  
  35-49,9    346,6    330,0 0,1  13,5   836,7    
  50-99,9 0,1  17,0 581,2     0,4  10,6   646,6    
  100-199,9 0,4  35,8 112,9    38,5 0,1  13,2   721,4    
  200-299,9 0,7  11,9 102,1    55,6 0,7  50,1   996,7    
  300-499,9 1,3  12,8 40,8    43,2 -0,4  44,3   1256,8    
  500-    178,7    53,6 0,4  44,6   2422,7    
  Alle 0,6  11,6 131,9    54,3 0,2  39,6   1434,9