Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 16. Driftsresultat i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Resultat  Avskriv-   Drifts-   Kalk.  Fam. arb.fortj.  Lønnsevne  Vederlag til  Vederlag alt fam.
   Størrelses-  før  ning  over-  rente 

 

 

 

  arb. og eg.kap.  arb. og eg.kap.
   grupper, daa  avskrivn.     skudd  3,0 %  pr bruk   pr årsv.  i alt  kroner  i % 

 

 

 

                            pr time     pr bruk  pr årsv.  pr bruk  pr årsv.

 

Østlandet                                      
Flatbygder                                      
  100-199,9 158,9   55,3   103,6   31,4   72,2  114,5   114,6  79,56   56   131,9   168,9  89,5    141,9   
  200-299,9 281,6   80,7   200,9   49,2   151,7  138,7   209,0  85,93   61   234,5   177,9  177,2    162,0   
  300-499,9 387,0   108,8   278,2   61,0   217,2  193,8   275,1  111,64   79   308,6   231,1  250,7    223,7   
  500- 513,1   163,4   349,7   90,6   259,1  209,7   350,5  118,17   83   392,2   244,0  300,8    243,5   
  Alle 346,0   104,2   241,8   59,3   182,5  176,5   245,2  104,03   73   275,3   215,5  212,6    205,6   
Andre bygder                                      
  50-99,9 83,0   36,3   46,7   18,4   28,3  32,7   62,8  33,53   24   74,4   73,3  39,9    46,2   
  100-199,9 174,3   55,6   118,7   27,1   91,6  79,9   137,3  56,10   41   153,3   115,5  107,6    93,9   
  200-299,9 238,8   69,0   169,8   34,5   135,3  101,7   195,9  68,53   53   212,6   137,2  152,0    114,2   
  300-499,9 358,2   94,7   263,5   49,6   213,9  142,6   269,1  84,23   62   300,2   173,4  245,0    163,3   
  500- 434,3   135,9   298,4   85,1   213,3  156,6   341,1  99,51   69   384,1   206,7  256,3    188,2   
  Alle 235,0   69,7   165,3   35,9   129,4  103,0   184,0  67,83   50   204,5   139,1  149,9    119,4   
Agder og Rogaland                                      
Jæren                                      
  100-199,9 316,0   68,7   247,3   45,0   202,3  138,2   256,6  83,10   63   282,1   168,5  227,8    155,7   
  200-299,9 548,2   132,8   415,4   87,8   327,6  183,4   429,7  107,34   80   466,2   214,9  364,1    203,8   
  300-499,9 444,5   88,6   355,9   66,0   289,9  171,6   384,0  99,62   74   410,3   196,4  316,2    187,1   
  Alle 444,9   106,8   338,1   76,2   261,9  160,7   349,4  95,36   72   384,6   193,7  297,1    182,4   
Andre bygder                                      
  100-199,9 258,7   69,2   189,5   33,9   155,6  127,2   207,0  77,16   56   200,2   137,7  148,8    121,6   
  200-299,9 348,2   103,8   244,4   57,2   187,2  131,2   310,8  84,30   62   342,6   171,4  219,0    153,5   
  300-499,9 425,3   123,3   302,0   74,8   227,2  153,1   324,0  93,97   66   360,1   192,7  263,3    177,4   
  Alle 328,3   95,4   232,9   53,5   179,4  133,7   269,2  83,49   61   284,4   162,8  194,6    145,1   
Vestlandet                                      
  35-49,9 105,6   33,8   71,8   14,0   57,8  56,7   84,7  39,86   31   94,6   82,1  67,7    66,4   
  50-99,9 175,3   40,8   134,5   18,6   115,9  96,4   166,2  59,59   48   175,1   115,8  124,8    103,8   
  100-199,9 267,1   69,1   198,0   36,2   161,8  130,5   216,5  81,56   60   237,0   164,8  182,3    147,1   
  200-299,9 323,8   88,0   235,8   45,1   190,7  126,3   255,4  76,73   60   275,8   152,9  211,1    139,8   
  300-499,9 448,9   131,2   317,7   72,4   245,3  128,3   325,9  78,09   59   357,1   157,8  276,5    144,6   
  Alle 281,2   74,8   206,4   38,8   167,6  122,3   225,5  75,24   57   245,2   150,9  187,3    136,7   
Trøndelag                                      
Flatbygder                                      
  100-199,9 306,8   61,6   245,2   30,7   214,5  178,5   264,4  104,73   72   279,6   204,3  229,7    191,1   
  200-299,9 276,0   74,8   201,2   41,8   159,4  134,1   211,5  82,44   58   230,4   165,7  178,3    150,0   
  300-499,9 383,0   82,8   300,2   48,1   252,1  210,8   313,6  118,28   86   339,3   236,1  277,8    232,3   
  Alle 334,7   76,9   257,8   43,5   214,3  170,5   272,2  100,14   72   292,6   198,6  234,7    186,8   
Andre bygder                                      
  100-199,9 289,5   63,2   226,3   32,3   194,0  132,3   257,2  82,11   63   277,2   163,3  214,0    146,0   
  200-299,9 304,8   66,7   238,1   38,4   199,7  134,4   271,4  84,40   62   281,6   161,6  209,9    141,3   
  300-499,9 466,8   92,3   374,5   56,7   317,8  189,7   400,8  110,41   84   430,9   219,0  347,9    207,7   
  Alle 341,0   73,1   267,9   41,8   226,1  149,4   303,4  91,84   69   323,7   180,8  246,4    162,8   
Nord-Norge                                      
  50-99,9 206,7   37,0   169,7   14,4   155,3  135,0   206,9  82,14   63   213,6   156,4  162,0    140,8   
  100-199,9 243,1   49,7   193,4   24,9   168,5  138,0   235,2  87,65   65   250,3   172,1  183,6    150,4   
  200-299,9 299,3   70,0   229,3   34,7   194,6  139,3   261,2  85,91   65   274,1   166,4  207,5    148,6   
  300-499,9 438,4   93,3   345,1   47,2   297,9  174,8   383,0  101,40   77   396,7   193,8  311,6    182,8   
  Alle 316,5   69,3   247,2   34,5   212,7  150,7   285,9  91,51   69   299,5   176,9  226,3    160,4   
Alle bruk                                      
  35-49,9 164,3   42,9   121,4   21,5   99,9  108,8   130,9  66,77   51   144,9   136,4  113,9    124,1   
  50-99,9 143,9   39,1   104,8   17,6   87,2  84,3   132,9  55,94   44   142,0   110,3  96,3    93,2   
  100-199,9 234,6   61,3   173,3   31,6   141,7  120,6   194,0  76,64   56   209,3   152,6  157,0    133,7   
  200-299,9 309,5   81,7   227,8   45,2   182,6  133,3   252,7  82,96   62   273,2   165,5  203,1    148,3   
  300-499,9 407,2   102,5   304,7   58,2   246,5  170,0   317,8  99,42   73   347,3   200,4  276,0    190,3   
  500- 506,3   155,6   350,7   94,3   256,4  189,4   369,8  109,64   80   412,3   225,5  298,9    220,8   
  Alle 311,2   82,6   228,6   45,7   182,9  141,0   249,0  86,35   64   270,9   173,3  204,8    157,8   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015