Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 16. Driftsresultat i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Resultat  Avskriv-   Drifts-   Kalk.  Fam. arb.fortj.  Lønnsevne  Vederlag til  Vederlag alt fam.  Skatte-
   Størrelses-  før  ning  over-  rente 

 

 

 

  arb. og eg.kap.  arb. og eg.kap.  korrigert
   grupper, daa  avskrivn.     skudd  5,0 %  pr bruk   pr årsv.  i alt  kroner  i % 

 

 

 

  vederlag
                            pr time     pr bruk  pr årsv.  pr bruk  pr årsv.  pr årsv.

 

Østlandet                                         
Flatbygder                                         
  35-49,9 276,1   117,3   158,8   99,4   59,4  87,8   123,0  72,92   50   168,1   183,8  104,5    154,4   218,9   
  100-199,9 182,2   73,9   108,3   69,1   39,2  62,2   70,5  50,06   37   114,6   150,2  83,3    132,3   185,4   
  200-299,9 307,7   76,5   231,2   77,3   153,9  161,2   200,9  97,37   67   240,5   215,1  193,5    202,7   246,5   
  300-499,9 398,3   105,8   292,5   104,9   187,6  179,4   249,5  105,82   74   301,3   235,8  239,4    228,9   270,7   
  500- 555,2   160,6   394,6   155,9   238,7  190,2   332,7  113,24   77   426,4   267,8  332,4    264,9   299,3   
  Alle 371,0   106,5   264,5   103,8   160,7  164,3   221,8  99,92   69   278,8   231,7  217,7    222,5   265,0   
Andre bygder                                         
  50-99,9 76,8   29,2   47,6   24,7   22,9  30,9   56,2  34,80   25   75,4   86,1  42,1    56,9   116,7   
  100-199,9 212,8   58,2   154,6   48,7   105,9  88,3   160,5  62,36   45   191,7   137,4  137,1    114,3   160,1   
  200-299,9 280,3   72,2   208,1   66,5   141,6  113,2   191,6  72,62   53   232,2   162,4  182,2    145,6   189,2   
  300-499,9 401,1   96,8   304,3   83,0   221,3  141,8   299,0  87,91   64   353,0   191,5  275,3    176,4   216,8   
  500- 578,5   146,0   432,5   149,5   283,0  169,0   398,6  104,08   72   490,2   236,1  374,6    223,7   261,5   
  Alle 295,0   76,3   218,7   68,4   150,3  115,4   213,4  75,60   54   257,0   168,0  193,9    148,8   192,9   
Agder og Rogaland                                         
Jæren                                         
  100-199,9 373,8   76,9   296,9   90,4   206,5  156,0   275,0  95,49   69   331,1   212,1  262,6    198,3   238,8   
  200-299,9 1011,2   198,5   812,7   191,7   621,0  356,0   825,9  178,57   127   930,9   371,4  726,0    416,2   390,8   
  300-499,9 601,7   145,3   456,4   194,3   262,1  132,4   374,9  85,90   65   514,8   217,6  402,0    203,1   238,2   
  Alle 662,7   146,9   515,8   170,8   345,0  213,7   464,4  122,77   90   566,4   276,2  447,0    276,8   298,6   
Andre bygder                                         
  100-199,9 302,8   78,2   224,6   66,0   158,6  143,2   215,6  88,33   60   246,7   186,5  189,7    171,3   216,3   
  200-299,9 367,5   102,2   265,3   98,1   167,2  114,1   236,9  73,83   52   297,1   170,8  227,4    155,2   197,5   
  300-499,9 491,9   140,8   351,1   145,5   205,6  137,4   321,1  89,90   62   406,6   210,0  291,1    194,5   236,2   
  Alle 390,8   103,3   287,5   97,8   189,7  144,4   281,5  91,54   64   335,0   201,0  243,2    185,1   227,6   
Vestlandet                                         
  35-49,9 193,7   47,2   146,5   27,2   119,3  111,5   178,6  72,85   58   201,9   152,0  142,6    133,3   173,7   
  50-99,9 201,9   40,4   161,5   30,7   130,8  125,6   188,3  76,93   58   210,3   158,5  152,8    146,8   181,3   
  100-199,9 287,9   66,7   221,2   59,2   162,0  126,2   218,3  80,48   59   260,3   177,0  204,0    158,9   202,6   
  200-299,9 395,2   83,4   311,8   77,6   234,2  138,7   301,4  84,76   63   353,4   183,4  286,2    169,5   207,9   
  300-499,9 513,3   126,6   386,7   123,4   263,3  148,9   338,0  90,89   64   399,6   198,2  324,9    183,7   220,8   
  Alle 346,9   81,0   265,9   75,1   190,8  132,7   254,6  82,70   61   303,0   181,6  239,2    166,3   205,6   
Trøndelag                                         
Flatbygder                                         
  100-199,9 338,8   89,1   249,7   78,9   170,8  156,8   220,1  95,27   67   255,0   203,7  205,7    188,9   234,3   
  200-299,9 302,9   84,4   218,5   75,4   143,1  141,2   196,0  90,01   60   235,4   199,5  182,5    180,2   232,1   
  300-499,9 437,6   93,7   343,9   95,1   248,8  201,0   302,1  115,03   80   359,5   252,6  306,2    247,3   284,0   
  Alle 384,3   91,7   292,6   88,2   204,4  166,9   261,1  99,93   70   308,6   217,9  251,9    205,6   247,3   
Andre bygder                                         
  100-199,9 341,7   61,7   280,0   58,9   221,1  145,8   282,7  89,12   66   324,4   188,7  262,8    173,4   215,5   
  200-299,9 402,0   68,6   333,4   63,0   270,4  187,4   356,5  111,24   79   390,2   224,6  304,1    210,7   252,7   
  300-499,9 419,8   101,8   318,0   113,4   204,6  133,5   281,1  84,45   64   342,9   190,0  266,4    173,8   215,8   
  Alle 405,1   82,8   322,3   84,1   238,2  156,6   315,2  95,61   71   365,3   204,4  288,3    189,5   230,6   
Nord-Norge                                         
  50-99,9 274,4   42,8   231,6   35,7   196,0  216,0   275,4  123,25   89   284,0   234,5  204,6    225,5   271,1   
  100-199,9 305,3   41,1   264,2   39,0   225,2  187,3   292,8  108,05   81   316,2   215,3  248,6    206,8   246,8   
  200-299,9 331,7   67,1   264,6   58,3   206,3  158,3   277,2  96,40   72   304,4   195,3  233,5    179,1   225,0   
  300-499,9 451,3   104,4   346,9   98,3   248,6  160,9   339,4  98,19   71   377,8   201,6  287,0    185,7   229,3   
  Alle 370,0   72,8   297,2   66,9   230,3  171,7   310,7  102,47   76   340,6   207,3  260,2    194,0   236,5   
Alle bruk                                         
  35-49,9 287,9   79,8   208,1   63,7   144,4  165,0   202,1  98,54   74   239,0   215,0  181,3    207,1   244,2   
  50-99,9 179,7   39,6   140,1   31,8   108,3  124,4   161,4  78,54   58   181,6   163,0  128,5    147,6   190,2   
  100-199,9 273,2   65,4   207,8   59,2   148,6  126,6   203,5  80,48   58   240,9   175,7  186,0    158,4   202,7   
  200-299,9 376,3   84,9   291,4   79,4   212,0  160,9   282,4  97,47   70   327,1   208,3  256,7    194,8   235,6   
  300-499,9 446,1   110,5   335,6   111,8   223,8  155,7   301,3  95,16   68   363,2   211,7  285,7    198,8   239,0   
  500- 621,1   166,9   454,2   172,2   282,0  180,8   402,3  109,32   78   497,0   249,2  376,7    241,6   275,1   
  Alle 374,3   91,1   283,2   87,9   195,3  151,0   266,6  93,04   67   317,3   204,3  246,0    190,1   231,4   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015