Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 16. Driftsresultat i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Resultat  Avskriv-   Drifts-   Kalk.  Fam. arb.fortj.  Lønnsevne  Vederlag til  Vederlag alt fam.  Skatte-
   Størrelses-  før  ning  over-  rente 

 

 

 

  arb. og eg.kap.  arb. og eg.kap.  korrigert
   grupper, daa  avskrivn.     skudd  6,0 %  pr bruk   pr årsv.  i alt  kroner  i % 

 

 

 

  vederlag
                            pr time     pr bruk  pr årsv.  pr bruk  pr årsv.  pr årsv.

 

Østlandet                                         
Flatbygder                                         
  50-99,9 204,6   77,8   126,8   62,3   64,5  139,1   129,5  88,30   66   160,9   202,5  95,9    206,9   234,9   
  100-199,9 182,4   67,3   115,1   75,8   39,3  65,5   64,1  49,13   35   114,0   161,2  89,2    148,5   201,5   
  200-299,9 407,4   90,2   317,2   111,2   206,0  203,8   296,4  118,34   80   356,5   262,6  266,1    263,2   292,3   
  300-499,9 394,3   116,3   278,0   130,6   147,4  136,3   216,2  89,48   58   279,4   213,4  210,6    194,8   250,1   
  500- 631,3   162,3   469,0   203,0   266,0  203,5   378,8  121,32   78   509,2   300,9  396,4    303,3   333,2   
  Alle 401,5   110,4   291,1   129,9   161,2  161,8   235,9  101,03   67   309,4   244,5  234,7    235,6   278,5   
Andre bygder                                         
  50-99,9 80,7   37,6   43,1   37,2   5,9  6,4   52,5  26,77   17   81,4   76,6  34,8    37,8   100,1   
  100-199,9 250,5   59,0   191,5   60,1   131,4  111,8   179,9  72,40   49   219,0   162,6  170,5    145,0   191,1   
  200-299,9 298,2   74,4   223,8   78,1   145,7  126,6   193,2  79,72   56   236,7   180,2  189,2    164,3   212,5   
  300-499,9 403,0   101,4   301,6   111,1   190,5  128,4   271,6  82,51   57   339,6   190,4  258,5    174,3   217,2   
  500- 505,6   154,6   351,0   188,1   162,9  102,8   311,3  80,20   53   425,0   202,0  276,6    174,6   227,0   
  Alle 308,5   80,7   227,8   87,9   139,9  111,5   206,2  75,10   51   260,2   174,8  193,9    154,5   203,0   
Agder og Rogaland                                         
Jæren                                         
  100-199,9 530,8   100,7   430,1   133,4   296,7  205,5   375,6  121,22   79   454,2   270,5  375,3    260,0   298,5   
  200-299,9 886,5   199,2   687,3   232,2   455,1  287,5   668,2  156,31   106   787,1   339,7  574,0    362,6   362,5   
  300-499,9 423,0   105,4   317,6   161,4   156,2  95,2   238,9  69,68   45   305,2   164,3  222,5    135,6   191,4   
  500- 881,4   232,2   649,2   396,0   253,2  146,0   349,2  91,34   67   516,1   249,1  420,1    242,3   268,4   
  Alle 704,7   159,1   545,6   218,5   327,1  212,3   458,5  125,78   85   563,2   285,1  431,8    280,3   309,4   
Andre bygder                                         
  100-199,9 265,0   77,2   187,8   79,6   108,2  89,2   177,5  64,48   43   214,3   143,7  145,0    119,5   168,4   
  200-299,9 403,7   111,7   292,0   127,5   164,5  118,2   237,5  79,31   51   306,1   188,6  233,1    167,6   217,0   
  300-499,9 479,7   112,0   367,7   158,8   208,9  153,7   329,3  104,68   66   415,5   243,7  295,1    217,2   274,6   
  500- 822,1   210,7   611,4   263,8   347,6  207,4   479,0  102,40   82   621,9   245,3  490,5    292,6   266,5   
  Alle 437,6   111,9   325,7   130,6   195,1  145,8   290,6  91,92   62   358,8   209,4  263,3    196,8   235,4   
Vestlandet                                         
  35-49,9 264,4   47,9   216,5   31,6   184,9  138,9   258,8  80,95   61   285,0   164,5  211,1    158,5   188,2   
  50-99,9 274,0   45,0   229,0   38,9   190,1  174,6   292,0  102,57   77   313,2   203,0  211,3    194,1   229,4   
  100-199,9 301,3   68,0   233,3   71,5   161,8  132,5   227,6  86,10   59   274,5   191,6  208,7    171,0   219,8   
  200-299,9 363,8   77,8   286,0   84,3   201,7  127,7   265,5  80,92   57   320,6   180,3  256,8    162,5   208,5   
  300-499,9 497,4   142,7   354,7   157,2   197,5  111,8   295,2  76,73   53   380,5   182,5  282,8    160,1   207,4   
  500- 925,9   273,0   652,9   416,4   236,5  105,7   337,1  72,11   52   484,9   191,4  384,3    171,7   210,7   
  Alle 370,4   87,8   282,6   96,9   185,7  129,5   263,5  83,67   59   320,8   188,0  243,0    169,5   214,5   
Trøndelag                                         
Flatbygder                                         
  100-199,9 322,6   99,8   222,8   117,7   105,1  101,7   160,9  72,31   47   184,9   153,3  129,1    125,0   184,6   
  200-299,9 352,0   90,2   261,8   95,1   166,7  179,3   217,6  108,32   73   266,9   245,1  216,0    232,2   288,0   
  300-499,9 483,2   114,0   369,2   141,8   227,4  174,3   306,9  108,28   69   377,0   245,4  297,5    228,1   278,5   
  Alle 437,6   105,5   332,1   125,0   207,1  175,0   276,8  107,55   71   336,0   240,8  266,3    225,0   275,0   
Andre bygder                                         
  100-199,9 362,3   63,7   298,6   73,4   225,2  143,4   290,6  88,20   65   340,6   190,7  275,2    175,3   218,1   
  200-299,9 348,2   77,6   270,6   86,7   183,9  130,0   270,5  87,43   59   320,2   190,9  233,6    165,1   220,3   
  300-499,9 417,8   106,0   311,8   132,6   179,2  118,7   263,3  79,54   57   331,1   184,6  247,0    163,6   213,1   
  Alle 409,5   93,4   316,1   113,4   202,7  132,2   284,8  85,68   61   348,5   193,4  266,4    173,7   221,5   
Nord-Norge                                         
  100-199,9 299,4   48,2   251,2   50,9   200,3  166,9   266,2  100,52   71   296,7   206,7  230,8    192,3   236,1   
  200-299,9 350,5   73,2   277,3   76,7   200,6  155,3   289,2  98,22   72   323,6   202,7  235,0    181,9   233,3   
  300-499,9 481,2   110,4   370,8   120,8   250,0  169,1   340,4  102,89   72   394,4   220,0  304,0    205,6   249,8   
  500- 819,7   174,6   645,1   238,9   406,2  241,5   560,6  127,11   93   607,1   254,0  452,7    269,2   278,8   
  Alle 414,0   85,9   328,1   95,8   232,3  173,2   322,9  105,15   75   363,7   218,5  273,1    203,7   248,2   
Alle bruk                                         
  35-49,9 420,1   86,7   333,4   80,2   253,2  248,0   338,5  133,28   94   383,8   278,8  298,5    292,3   305,4   
  50-99,9 226,6   50,1   176,5   43,7   132,8  141,6   217,5  91,82   66   243,1   189,3  158,4    168,9   216,9   
  100-199,9 282,4   67,0   215,4   72,5   142,9  124,4   199,4  80,26   55   243,5   180,9  187,0    162,9   209,7   
  200-299,9 396,6   91,4   305,2   102,3   202,9  160,0   284,6  99,74   69   340,4   220,1  258,7    204,0   250,0   
  300-499,9 442,2   114,7   327,5   135,1   192,4  137,5   277,1  89,62   60   346,0   206,5  261,3    186,8   236,6   
  500- 694,1   179,3   514,8   238,1   276,7  176,5   400,2  106,04   74   528,0   258,1  404,5    258,0   284,1   
  Alle 403,1   98,8   304,3   115,0   189,3  147,6   270,1  93,43   64   333,0   212,5  252,2    196,7   241,5   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015