Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 16. Driftsresultat i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Resultat  Avskriv-   Drifts-   Kalk.  Fam. arb.fortj.  Lønnsevne  Vederlag til  Vederlag alt fam.  Skatte-
   Størrelses-  før  ning  over-  rente 

 

 

 

  arb. og eg.kap.  arb. og eg.kap.  korrigert
   grupper, daa  avskrivn.     skudd  2,0 %  pr bruk   pr årsv.  i alt  kroner  i % 

 

 

 

  vederlag
                            pr time     pr bruk  pr årsv.  pr bruk  pr årsv.  pr årsv.

 

Østlandet                                         
Flatbygder                                         
  50-99,9 280,0   134,2   145,8   44,1   101,7  211,3   213,1  148,09   77   211,8   271,6  100,4    208,6   308,0   
  100-199,9 230,3   96,4   133,9   32,4   101,5  215,0   151,5  130,48   70   156,0   247,9  106,0    224,5   297,5   
  200-299,9 454,7   145,9   308,8   59,4   249,4  309,7   309,0  175,18   97   321,8   336,6  262,2    325,5   387,5   
  300-499,9 604,1   173,2   430,9   67,7   363,2  406,9   473,3  208,79   114   485,1   394,8  375,0    420,1   438,6   
  500- 1048,4   310,7   737,7   127,3   610,4  511,0   782,4  249,66   140   804,6   473,7  632,6    529,6   513,6   
  Alle 660,6   203,7   456,9   80,8   376,1  418,0   488,5  215,57   119   502,1   408,8  389,7    433,1   452,1   
Andre bygder                                         
  100-199,9 216,9   78,4   138,5   25,9   112,6  139,9   152,6  89,38   52   162,3   175,4  122,3    151,9   221,7   
  200-299,9 448,0   148,1   299,9   48,0   251,9  224,8   341,3  133,47   76   353,1   254,8  263,7    235,4   294,0   
  300-499,9 529,5   156,1   373,4   57,2   316,2  276,9   437,0  159,71   91   448,4   302,4  327,6    286,9   341,2   
  500- 982,0   278,0   704,0   111,2   592,8  445,9   780,8  226,58   126   814,3   436,0  626,3    471,1   472,8   
  Alle 524,6   159,3   365,3   58,4   306,9  280,9   414,9  160,01   91   430,4   306,2  322,4    295,1   345,6   
Agder og Rogaland                                         
Jæren                                         
  200-299,9 777,5   225,5   552,0   96,3   455,7  409,0   624,1  218,23   112   621,7   401,1  453,3    406,8   443,4   
  300-499,9 1030,8   320,8   710,0   141,4   568,6  331,0   706,1  186,30   101   713,5   347,3  576,0    335,3   379,1   
  500- 1025,0   294,3   730,7   158,2   572,5  376,8   835,1  213,31   111   810,1   381,8  547,5    360,4   412,4   
  Alle 886,7   262,9   623,8   116,7   507,1  365,5   707,3  202,32   107   704,1   371,6  503,9    363,2   405,3   
Andre bygder                                         
  100-199,9 377,0   110,7   266,3   39,2   227,1  217,1   321,5  134,00   70   318,0   244,6  223,6    213,8   287,8   
  200-299,9 443,9   144,2   299,7   58,6   241,1  198,7   310,5  120,71   67   323,9   232,3  254,5    209,7   269,9   
  300-499,9 600,3   174,3   426,0   74,2   351,8  272,1   483,0  157,68   85   499,8   301,1  368,6    285,1   335,9   
  500- 950,4   297,9   652,5   128,2   524,3  316,1   791,7  168,59   97   800,4   314,5  533,0    321,4   343,2   
  Alle 587,8   174,7   413,1   70,4   342,7  272,5   495,9  157,77   86   507,2   297,7  354,0    281,5   332,5   
Vestlandet                                         
  35-49,9 284,7   69,0   215,7   24,3   191,4  212,8   288,5  134,88   76   306,6   264,5  209,5    232,8   309,2   
  50-99,9 266,3   70,5   195,8   21,4   174,4  179,7   328,6  111,32   76   336,3   210,2  182,1    187,6   240,4   
  100-199,9 460,6   108,5   352,1   36,3   315,8  241,6   410,7  139,30   79   427,2   267,4  332,3    254,3   302,2   
  200-299,9 528,2   147,8   380,4   52,8   327,6  223,8   438,1  134,71   78   455,0   258,1  344,5    235,4   292,5   
  300-499,9 794,2   230,6   563,6   90,7   472,9  300,9   596,2  168,84   98   614,2   320,9  490,9    312,4   356,7   
  500- 921,7   324,4   597,3   128,0   469,3  258,7   668,2  155,06   89   694,4   297,3  495,5    273,1   322,7   
  Alle 561,5   158,0   403,5   58,4   345,1  249,3   465,9  144,64   84   484,5   277,5  363,7    262,7   311,5   
Trøndelag                                         
Flatbygder                                         
  100-199,9 258,5   81,5   177,0   29,2   147,8  199,6   184,0  119,53   63   177,5   212,8  141,3    190,8   258,7   
  200-299,9 437,2   118,7   318,5   41,1   277,4  294,8   347,7  166,14   94   346,6   305,5  276,3    293,6   348,0   
  300-499,9 688,0   208,0   480,0   82,9   397,1  306,6   479,8  172,02   94   481,2   318,3  398,5    307,8   358,8   
  500- 758,0   271,9   486,1   113,3   372,8  264,2   468,3  152,29   85   468,6   281,2  373,1    264,5   314,3   
  Alle 592,0   182,9   409,1   71,9   337,2  288,2   414,2  163,26   90   414,4   301,4  337,4    288,3   341,2   
Andre bygder                                         
  200-299,9 520,3   127,8   392,5   47,9   344,6  267,0   433,7  155,84   88   455,8   302,2  366,7    284,2   343,7   
  300-499,9 624,4   172,1   452,3   70,5   381,9  291,4   493,9  167,12   93   494,8   308,9  382,8    292,1   349,0   
  500- 1110,4   332,9   777,5   132,0   645,5  316,3   768,7  175,73   99   758,6   320,0  635,4    311,4   348,8   
  Alle 671,5   179,6   491,9   70,5   421,4  299,6   527,9  170,35   96   538,0   320,3  431,5    306,8   358,6   
Nord-Norge                                         
  100-199,9 352,5   68,9   283,6   21,9   261,7  240,6   347,8  141,45   79   347,8   261,0  261,7    240,6   304,0   
  200-299,9 471,3   108,6   362,7   36,7   326,0  295,5   452,4  169,75   94   454,5   314,7  328,1    297,5   357,1   
  300-499,9 804,3   178,7   625,6   67,1   558,5  381,6   719,6  202,14   117   710,0   368,0  548,9    375,1   404,7   
  500- 1022,4   300,1   722,3   123,2   599,1  380,5   785,7  203,86   119   713,4   341,5  526,8    334,6   376,0   
  Alle 677,2   163,0   514,2   61,5   452,7  342,3   595,6  187,29   107   580,9   337,0  438,0    331,2   375,5   
Alle bruk                                         
  35-49,9 525,2   135,2   390,0   40,8   349,2  337,7   666,2  187,19   101   677,6   351,3  360,6    348,7   381,3   
  50-99,9 289,2   86,2   203,0   26,7   176,3  208,2   297,8  123,96   79   304,7   234,0  183,2    216,4   269,9   
  100-199,9 350,5   98,2   252,3   33,2   219,1  231,0   291,2  136,35   76   299,1   258,4  227,0    239,3   299,7   
  200-299,9 501,2   143,1   358,1   53,6   304,5  265,1   400,5  154,52   86   411,5   292,9  315,5    274,7   333,2   
  300-499,9 688,2   194,0   494,2   77,3   416,9  320,2   538,7  177,86   100   547,0   333,2  425,2    326,6   371,0   
  500- 997,4   301,4   696,0   125,5   570,5  399,3   753,4  209,44   118   760,6   390,1  577,7    404,3   424,6   
  Alle 626,2   180,7   445,5   70,6   374,9  311,2   498,7  173,77   98   508,3   326,8  384,5    319,1   364,5