Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 16. Driftsresultat i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Resultat  Avskriv-   Drifts-   Kalk.  Fam. arb.fortj.  Lønnsevne  Vederlag til  Vederlag alt fam.  Skatte-
   Størrelses-  før  ning  over-  rente 

 

 

 

  arb. og eg.kap.  arb. og eg.kap.  korrigert
   grupper, daa  avskrivn.     skudd  2,0 %  pr bruk   pr årsv.  i alt  kroner  i % 

 

 

 

  vederlag
                            pr time     pr bruk  pr årsv.  pr bruk  pr årsv.  pr årsv.

 

Østlandet                                         
Flatbygder                                         
  100-199,9 186,1   125,9   60,2   45,2   15,0  37,9   32,1  39,64   20   48,8   111,3  31,7    80,3   175,5   
  200-299,9 320,3   167,7   152,6   62,1   90,5  138,9   150,9  98,75   53   174,7   210,9  114,3    175,4   254,4   
  300-499,9 417,6   193,5   224,1   70,9   153,2  168,0   237,3  112,47   58   241,2   210,9  157,1    172,2   253,2   
  500- 713,1   392,0   321,1   150,8   170,3  147,4   373,7  123,12   62   423,3   257,3  219,9    190,3   292,2   
  Alle 464,3   247,5   216,8   92,8   124,0  143,0   238,3  111,60   57   264,2   228,3  149,9    173,0   268,3   
Andre bygder                                         
  100-199,9 273,0   96,1   176,9   30,3   146,6  173,0   200,6  107,84   60   214,4   212,7  160,4    189,3   253,3   
  200-299,9 404,5   137,1   267,4   42,4   225,0  237,8   292,8  137,51   75   302,9   262,5  235,1    248,6   298,7   
  300-499,9 584,7   206,2   378,5   73,9   304,6  277,1   392,2  158,47   84   421,1   313,9  333,5    303,4   351,0   
  500- 962,1   341,6   620,5   131,0   489,5  401,0   704,5  208,36   110   730,1   398,4  515,1    422,0   428,0   
  Alle 569,1   200,6   368,5   71,6   296,9  288,2   404,2  163,64   88   425,4   317,8  318,1    308,7   352,7   
Agder og Rogaland                                         
Jæren                                         
  100-199,9 624,8   209,5   415,3   75,0   340,3  364,9   455,7  207,63   101   473,1   397,7  357,7    383,5   445,2   
  200-299,9 631,2   219,1   412,1   97,5   314,6  250,3   426,5  148,19   74   437,7   280,6  325,8    259,2   311,1   
  300-499,9 664,0   331,9   332,1   135,3   196,8  123,0   334,2  94,45   49   352,1   183,6  214,7    134,2   210,5   
  500- 1138,2   522,5   615,7   236,1   379,6  215,8   648,3  145,74   72   664,7   275,7  396,0    225,2   299,3   
  Alle 747,0   318,9   428,1   132,7   295,4  215,8   494,2  143,33   72   505,0   270,2  306,2    223,6   298,8   
Andre bygder                                         
  100-199,9 310,0   125,4   184,6   38,2   146,4  158,1   185,7  97,40   53   195,0   188,7  155,7    168,1   229,3   
  200-299,9 461,5   179,9   281,6   66,7   214,9  182,6   306,4  113,72   62   311,6   213,4  220,1    187,0   243,7   
  300-499,9 678,7   253,1   425,6   97,3   328,3  247,2   452,9  150,95   75   478,3   294,2  353,7    266,4   328,8   
  500- 1128,4   402,2   726,2   158,3   567,9  370,9   843,6  198,44   102   854,3   370,8  578,6    377,9   398,3   
  Alle 669,0   249,6   419,4   92,4   327,0  261,2   491,3  156,81   81   505,9   297,9  341,6    272,8   328,9   
Vestlandet                                         
  35-49,9 456,5   71,7   384,8   19,8   365,0  442,8   452,7  221,81   120   468,4   423,4  380,7    461,8   466,3   
  50-99,9 602,6   104,8   497,8   35,4   462,4  428,9   637,2  209,73   136   648,7   394,0  473,9    439,6   417,5   
  100-199,9 441,6   141,1   300,5   44,8   255,7  209,2   341,9  126,55   66   367,2   250,7  281,0    229,9   285,6   
  200-299,9 500,1   164,9   335,2   53,2   282,0  202,7   399,9  125,01   71   423,9   244,5  306,0    219,9   271,9   
  300-499,9 749,4   264,9   484,5   92,5   392,0  250,6   515,1  150,58   80   543,4   293,1  420,3    268,7   322,5   
  500- 1290,7   460,3   830,4   177,2   653,3  311,9   902,7  182,21   94   941,1   350,5  691,7    330,3   375,1   
  Alle 681,2   222,4   458,8   77,8   381,0  261,0   517,3  153,88   84   546,2   299,7  409,9    280,7   328,3   
Trøndelag                                         
Flatbygder                                         
  200-299,9 286,7   126,9   159,8   44,0   115,8  138,6   162,2  93,12   49   158,7   168,1  112,3    134,4   207,7   
  300-499,9 582,0   257,3   324,7   95,0   229,7  204,3   325,9  129,39   66   332,8   243,8  236,6    210,4   281,2   
  500- 892,4   369,4   523,0   138,9   384,1  267,8   495,6  157,08   81   516,0   301,7  404,5    282,0   340,6   
  Alle 601,8   254,5   347,3   94,1   253,2  223,0   342,2  136,88   70   351,8   259,6  262,8    231,4   298,4   
Andre bygder                                         
  200-299,9 441,0   146,8   294,2   51,2   243,0  208,4   340,6  131,96   69   358,3   256,1  260,7    223,6   292,8   
  300-499,9 628,8   242,4   386,4   92,4   294,1  235,6   456,3  146,75   79   469,7   278,7  307,5    246,3   309,8   
  500- 1189,9   429,3   760,6   158,3   602,3  329,3   714,2  179,31   99   720,3   333,7  608,4    332,6   363,9   
  Alle 649,0   240,5   408,5   88,0   320,5  245,7   454,4  148,82   80   469,3   283,6  335,4    257,2   315,4   
Nord-Norge                                         
  100-199,9 438,7   76,5   362,2   23,2   339,0  276,8   410,4  157,05   87   408,7   288,6  337,3    275,5   328,2   
  200-299,9 441,6   106,5   335,1   31,7   303,4  275,4   417,4  160,73   87   429,2   304,9  315,2    286,1   341,1   
  300-499,9 703,0   190,4   512,6   64,9   447,7  300,9   635,7  176,93   93   633,9   325,5  445,9    299,7   357,4   
  500- 968,7   340,2   628,5   129,7   498,8  299,6   686,4  173,30   96   673,1   313,5  485,5    291,6   343,9   
  Alle 691,4   202,2   489,2   71,9   417,3  294,6   570,8  171,10   93   569,8   315,1  416,3    293,9   348,1   
Alle bruk                                         
  35-49,9 514,9   152,6   362,3   41,8   320,5  365,0   689,6  199,24   100   697,6   371,9  328,5    374,1   399,0   
  50-99,9 420,9   112,4   308,5   35,6   272,9  336,8   401,0  179,41   109   410,6   339,0  282,5    348,6   372,7   
  100-199,9 361,2   126,5   234,7   41,0   193,7  208,3   257,4  126,73   67   273,6   248,5  209,9    225,7   288,4   
  200-299,9 433,8   154,8   279,0   53,9   225,1  209,3   315,6  128,61   70   331,5   249,2  241,0    224,1   282,7   
  300-499,9 616,9   235,7   381,2   86,6   294,6  232,5   415,2  143,12   75   430,9   274,0  310,3    244,9   307,6   
  500- 962,0   392,3   569,7   152,5   417,2  281,7   623,1  168,08   87   649,5   323,3  443,6    299,6   353,6   
  Alle 616,5   235,1   381,4   86,6   294,8  244,7   427,6  149,16   79   446,7   287,5  313,9    260,5   320,5