Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 16. Driftsresultat i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Resultat  Avskriv-   Drifts-   Kalk.  Fam. arb.fortj.  Lønnsevne  Vederlag til  Vederlag alt fam.  Skatte-
   Størrelses-  før  ning  over-  rente 

 

 

 

  arb. og eg.kap.  arb. og eg.kap.  korrigert
   grupper, daa  avskrivn.     skudd  2,0 %  pr bruk   pr årsv.  i alt  kroner  i % 

 

 

 

  vederlag
                            pr time     pr bruk  pr årsv.  pr bruk  pr årsv.  pr årsv.

 

Østlandet                                         
Flatbygder                                         
  50-99,9 320,4   71,7   248,7   19,7   229,0  311,1   335,7  175,94   93   347,1   335,6  240,4    326,6   356,5   
  100-199,9 188,0   118,2   69,8   46,8   23,0  48,5   62,5  59,42   29   85,7   150,3  46,2    97,3   202,2   
  200-299,9 554,7   199,3   355,4   71,1   284,3  421,0   337,8  225,80   114   373,9   461,1  320,4    474,4   515,4   
  300-499,9 579,8   209,0   370,8   82,2   288,6  344,2   374,8  192,40   95   414,0   392,1  327,8    390,9   440,1   
  500- 1110,5   434,9   675,6   174,0   501,6  462,5   735,5  238,86   117   810,5   485,7  576,6    531,6   522,9   
  Alle 708,8   271,4   437,4   106,0   331,4  389,4   460,7  212,50   105   509,3   433,4  380,0    446,6   475,6   
Andre bygder                                         
  100-199,9 415,9   103,2   312,7   35,7   277,0  368,7   496,4  213,32   105   521,5   413,5  302,1    402,1   448,0   
  200-299,9 486,0   196,6   289,4   60,6   228,8  214,4   322,6  134,20   69   345,8   265,4  252,0    236,1   303,9   
  300-499,9 592,7   188,9   403,8   68,9   334,9  336,5   407,6  190,18   98   439,6   378,5  366,9    368,7   419,8   
  500- 1125,5   409,1   716,4   152,7   563,7  452,2   769,8  236,65   116   833,1   472,5  627,0    503,0   506,5   
  Alle 678,4   241,3   437,1   85,2   351,9  341,0   486,5  193,76   97   525,4   386,0  390,8    378,7   423,3   
Agder og Rogaland                                         
Jæren                                         
  100-199,9 676,1   221,5   454,6   73,1   381,5  468,9   535,7  250,08   115   567,1   488,5  412,9    507,5   537,4   
  200-299,9 1155,5   355,2   800,3   140,1   660,2  455,3   896,3  247,31   110   940,0   478,6  703,9    485,5   507,5   
  300-499,9 1056,2   344,1   712,1   128,4   583,7  350,1   721,0  196,03   95   759,5   381,0  622,2    373,2   413,4   
  500- 1736,8   549,5      240,1   947,2  487,2     261,69   125      497,2  984,2    506,2   521,7   
  Alle 1273,8   401,0   872,8   158,6   714,2  458,5   976,4  247,69   116      473,9  750,4    481,7   503,0   
Andre bygder                                         
  100-199,9 401,5   133,2   268,3   43,1   225,2  255,6   275,7  149,12   74   294,6   294,0  244,1    277,0   337,8   
  200-299,9 508,5   189,0   319,5   67,6   251,9  205,0   342,8  129,26   62   364,2   253,4  273,3    222,4   289,9   
  300-499,9 846,7   255,1   591,6   93,1   498,5  366,8   617,5  205,96   100   644,5   396,6  525,5    386,7   432,6   
  500- 1369,9   478,4   891,5   183,3   708,2  441,3   928,9  235,41   112   976,2   456,4  755,5    470,8   485,8   
  Alle 823,8   272,8   551,0   99,2   451,8  346,9   602,8  196,67   95   632,0   380,4  481,0    369,3   414,0   
Vestlandet                                         
  35-49,9 697,6   156,4   541,2   40,1   501,1  474,9   699,4  238,30   116   730,1   459,0  531,8    503,9   497,3   
  50-99,9 979,8   145,4   834,4   45,1   789,3  702,8     284,47   165      537,2  816,6    727,1   565,2   
  100-199,9 530,9   165,4   365,5   50,6   314,9  249,2   383,1  146,15   70   417,1   293,6  348,9    276,2   332,2   
  200-299,9 626,5   214,3   412,2   66,9   345,3  245,1   476,8  148,45   77   512,5   294,4  381,0    270,5   327,9   
  300-499,9 853,1   268,3   584,8   99,8   485,0  323,4   593,9  181,63   91   624,4   352,3  515,5    343,7   386,2   
  500- 1622,5   534,7      190,0   897,8  426,4     229,94   115      455,9  984,0    467,3   485,0   
  Alle 860,2   262,0   598,2   89,1   509,1  345,3   664,8  192,46   98   708,9   378,7  553,2    375,2   411,7   
Trøndelag                                         
Flatbygder                                         
  200-299,9 527,2   175,9   351,3   59,4   291,9  267,3   340,2  152,21   77   360,8   297,8  312,5    286,1   330,5   
  300-499,9 723,3   254,9   468,4   90,6   377,8  341,5   444,2  192,62   98   469,4   375,6  403,0    364,3   420,8   
  500- 1250,4   415,4   835,0   143,8   691,2  533,2   870,0  276,38   134   910,5   533,6  731,7    564,4   573,8   
  Alle 848,8   292,8   556,0   100,6   455,4  402,0   560,9  221,53   110   590,2   430,1  484,7    427,9   470,8   
Andre bygder                                         
  200-299,9 491,4   149,9   341,5   50,1   291,4  228,3   374,4  138,80   72   387,3   264,9  304,3    238,4   301,5   
  300-499,9 747,8   253,8   494,0   92,4   401,6  312,1   505,1  179,06   91   523,8   342,6  420,3    326,6   380,6   
  500- 1381,5   522,8   858,7   199,0   659,7  378,2   839,4  209,85   107   875,9   404,0  696,2    399,2   437,1   
  Alle 848,5   292,4   556,1   108,0   448,1  321,2   566,7  183,76   94   589,6   352,7  471,0    337,6   388,4   
Nord-Norge                                         
  100-199,9 408,8   67,8   341,0   19,4   321,6  286,3   379,9  161,30   82   382,4   299,6  324,1    288,6   339,3   
  200-299,9 503,5   120,6   382,9   33,6   349,3  307,3   468,9  176,88   92   486,5   338,6  366,9    322,8   377,4   
  300-499,9 894,8   221,3   673,5   72,6   600,9  399,1   776,8  219,44   114   786,3   409,8  610,4    405,4   444,7   
  500- 1335,4   397,6   937,8   152,1   785,7  461,6     245,33   128      446,6  772,1    453,7   476,3   
  Alle 909,4   245,5   663,9   87,0   576,9  398,1   746,4  218,19   113   752,2   405,7  582,7    402,0   439,1   
Alle bruk                                         
  35-49,9 752,3   188,1   564,2   49,5   514,7  495,9   874,6  247,14   115   897,4   467,8  537,5    517,9   496,2   
  50-99,9 630,0   132,3   497,7   39,4   458,3  539,3   667,1  251,18   138   687,0   477,2  478,2    562,7   508,6   
  100-199,9 435,7   139,8   295,9   46,2   249,7  272,9   341,1  163,83   80   366,4   324,7  275,0    300,6   365,2   
  200-299,9 571,9   195,8   376,1   65,1   311,0  271,4   412,4  160,46   81   440,4   316,2  339,0    295,9   353,3   
  300-499,9 759,8   241,0   518,8   88,4   430,4  346,3   536,5  194,54   98   566,0   378,6  459,9    370,0   416,8   
  500- 1305,3   452,7   852,6   173,8   678,8  455,7   905,6  241,35   119   958,3   471,2  731,5    491,1   503,5   
  Alle 829,7   274,0   555,7   99,7   456,0  370,6   604,6  206,06   103   641,0   403,1  492,4    400,2   438,6