Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  100-199,9 385 498 289 393  391 382
  200-299,9 375 733 466 449  453 404
  300-499,9 405 600 302 407  403 407
  500- 404 700 350 450  451 415
  Alle 398 670 292 424  421 406
Andre bygder       
  50-99,9 353 440 243 306  305 311
  100-199,9 335 921 265 347  346 341
  200-299,9 348  330 312  312 329
  300-499,9 331  285 385  383 360
  Alle 343 830 267 342  341 344
Agder og Rogaland       
Jæren       
  50-99,9 554 989 698 687  690 669
  100-199,9 478 642 767 585  588 584
  200-299,9 532 1634 795 535  548 541
  Alle 520 1060 740 558  565 561
Andre bygder       
  50-99,9 419  537 418  420 386
  100-199,9 329 427 397 412  411 407
  200-299,9 302 487 365 395  394 385
  Alle 313 470 380 400  399 390
Vestlandet       
  35-49,9   314 369  369 375
  50-99,9  446 294 401  401 392
  100-199,9 295 546 513 385  386 385
  200-299,9 483  331 373  372 380
  Alle 441 511 370 387  387 386
Trøndelag       
Flatbygder       
  100-199,9 333 500 402 407  406 390
  200-299,9 348 560 362 434  426 391
  300-499,9 328  396 363  364 340
  Alle 337 543 382 410  408 376
Andre bygder       
  100-199,9 326 400 347 431  427 423
  200-299,9 353 533 403 388  389 384
  Alle 422 467 380 406  405 404
Nord-Norge       
  50-99,9   282 265  266 267
  100-199,9 265 208 226 284  280 279
  200-299,9 243  207 287  280 277
  300-499,9   271 259  259 259
  Alle 253 208 222 280  276 274
Alle bruk       
  35-49,9   314 349  349 356
  50-99,9 345 694 296 375  373 367
  100-199,9 361 593 333 385  384 379
  200-299,9 365 757 332 377  375 371
  300-499,9 386 600 338 379  378 385
  500- 402 700 267 446  440 414
  Alle 382 688 329 383  381 382

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015