Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 5. Buskapens størrelse i gjennomsnitt pr bruk

 

Landsdeler  Mjølke-   Kviger   Okser  Griser  Sauer  Geiter  Fjørfe
   Størrelses-  kyr   og   > 1 år 

 

         
   grupper, daa      kalver      Avls-  A. > 2 mnd         

 

Østlandet                 
Flatbygder                 
  100-199,9 2.6   4.6  0.4   3.5 22.7   0.9   556 
  200-299,9 9.9   15.3  2.5   6.2 28.6   1.7   467 
  300-499,9 8.4   15.1  2.8   6.4 41.9   0.7   471 
  500- 10.0   16.5  2.8   3.1 30.3   5.6   488 
  Alle 7.8   13.2  2.2   4.8 31.4   2.2   508 
Andre bygder                 
  50-99,9 1.7   1.7  0.1       44.2 9.6  232 
  100-199,9 5.9   8.6  1.5   1.3 3.2   32.9 5.4  94 
  200-299,9 11.2   17.5  2.3   1.1 0.1   16.0   150 
  300-499,9 15.2   24.9  5.3   2.1 5.0   18.2   3 
  500- 14.1   23.2  4.8       9.4   644 
  Alle 9.2   14.3  2.5   1.3 2.5   25.4 3.0  124 
Agder og Rogaland                 
Jæren                 
  100-199,9 14.5   21.5  4.1   6.7 26.7   31.2   86 
  200-299,9 26.0   37.9  4.7   12.7 74.4   16.1   226 
  300-499,9 28.9   41.7  6.3   1.2    57.8   182 
  Alle 23.6   35.8  5.1   6.9 37.6   39.1   155 
Andre bygder                 
  100-199,9 9.0   11.7  1.2   4.7 18.4   18.9   580 
  200-299,9 15.7   26.8  4.5    9.8   17.6   281 
  300-499,9 17.9   34.1  4.3    7.8   45.4    
  Alle 13.5   21.8  3.1   1.9 12.4   24.0   395 
Vestlandet                 
  35-49,9             14.9 12.6   
  50-99,9 3.3   3.8  0.2   1.7 7.3   23.6 7.8   
  100-199,9 10.6   15.1  2.2   3.0 11.3   27.3 3.7  105 
  200-299,9 14.2   21.1  2.9   1.4 1.7   35.9 0.1  15 
  300-499,9 18.6   30.1  7.1   6.1 18.8   38.7    
  Alle 10.8   15.9  2.5   2.5 8.3   29.4 3.4  48 
Trøndelag                 
Flatbygder                 
  100-199,9 11.4   15.8  1.6   6.6 25.3      1 
  200-299,9 11.1   16.5  3.3   5.7 25.9   2.3    
  300-499,9 11.8   21.1  5.2   5.8 29.9       
  Alle 11.7   18.9  3.8   6.7 28.3   0.9    
Andre bygder                 
  100-199,9 11.5   17.3  3.2   1.5 5.9   36.1    
  200-299,9 14.9   22.6  4.9       37.2   1 
  300-499,9 19.5   32.4  8.6       42.3    
  Alle 15.3   23.8  5.2   0.5 2.2   37.0    
Nord-Norge                 
  50-99,9             10.3 68.4   
  100-199,9 4.5   7.3  0.7       50.9 32.8  1 
  200-299,9 12.8   18.0  3.1       21.4 5.3  1 
  300-499,9 18.8   26.5  4.2   0.3 1.4   6.2   1 
  Alle 11.5   16.5  2.6   0.1 0.3   24.4 15.1  1 
Alle bruk                 
  35-49,9         0.4 5.4   10.8 9.2  1299 
  50-99,9 2.5   2.8  0.2   0.9 3.9   21.8 14.6  45 
  100-199,9 8.0   11.6  1.7   2.7 11.1   26.6 5.5  175 
  200-299,9 13.4   20.3  3.3   2.8 13.3   18.6 0.9  139 
  300-499,9 15.1   25.0  4.9   3.3 17.9   18.6   136 
  500- 14.1   23.5  4.3   3.2 25.0   11.4   400 
  Alle 11.3   17.5  3.0   2.8 13.9   20.8 3.0  179 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015