Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskott  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
     bruk  bruk  næring  næring                 rentning
     A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  100-199,9 117,9  13,6  20,6  19,3  176,1  18,6  6,5  3,8   9,3   385,7 
  200-299,9 202,3  18,5  14,7  11,9  122,2  23,5  12,6  1,6   9,7   417,0 
  300-499,9 234,5  23,1  20,3  17,0  155,4  20,4  16,8  6,0   9,3   502,8 
  500- 277,4  30,5  42,6  22,5  152,1  14,4  14,8  2,3   12,4   569,0 
  Alle 200,4  20,2  21,5  16,5  152,5  20,5  12,6  3,7   9,7   457,6 
Andre bygder                      
  50-99,9 92,5  16,0  6,9  4,7  170,3  10,8  3,8  2,8   5,8   313,6 
  100-199,9 146,4  25,1  8,2  13,1  129,4  16,2  12,5  3,9   9,9   364,7 
  200-299,9 178,9  35,2  20,1  21,3  131,3  16,7  5,8  1,9   8,0   419,2 
  300-499,9 257,7  35,9  35,2  1,1  127,7  14,0  6,2  1,1   3,6   482,5 
  Alle 157,3  26,4  13,5  11,9  138,6  15,2  8,7  2,9   8,1   382,6 
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  50-99,9 187,7    8,6  7,2  172,6         5,7   381,8 
  100-199,9 255,9  0,5  1,2  21,6  127,8  13,2  -14,5  3,5   7,3   416,5 
  200-299,9 388,8  1,4    4,7  76,2  15,7  8,2  1,1   5,0   501,1 
  Alle 282,1  0,6  2,3  15,0  119,9  11,6  -5,9  2,3   6,6   434,5 
Andre bygder                      
  50-99,9 95,8  -0,7  2,7  4,5  158,4  17,9  15,5  5,4   5,5   305,0 
  100-199,9 164,3  7,8  7,2  7,6  124,4  27,5  7,9  7,8   7,0   361,5 
  200-299,9 180,7  14,5  12,5  32,7  136,6  1,3  7,0  8,4   7,1   400,8 
  Alle 152,0  7,7  8,3  11,4  133,0  21,0  9,3  7,2   6,8   356,7 
Vestlandet                      
  35-49,9 87,6  0,6  9,7  26,9  176,0  13,8  8,6  6,8   6,0   336,0 
  50-99,9 94,7  2,4  2,2  16,3  177,5  1,8  1,8  6,2   5,2   308,1 
  100-199,9 175,8  1,4  8,5  4,5  99,6  16,4  7,9  4,8   8,8   327,7 
  200-299,9 247,3  6,6  1,8  40,6  102,6  6,7  33,5  9,0   6,0   454,1 
  Alle 147,1  2,0  7,3  13,2  135,2  10,4  8,1  5,9   7,0   336,2 
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  100-199,9 194,4  8,6  3,4  1,7  75,8  10,9  3,5  4,8   6,9   310,0 
  200-299,9 252,9  7,6  3,9  4,2  121,3  20,2  24,6  7,8   4,5   447,0 
  300-499,9 219,3  3,6  2,1  33,1  159,0  8,0  42,6  19,9   12,3   499,9 
  Alle 221,5  7,3  3,4  7,2  105,5  15,4  17,8  8,1   6,6   392,8 
Andre bygder                      
  100-199,9 183,1  14,2  7,9  6,5  63,3  16,8  14,2  3,1   11,5   320,6 
  200-299,9 214,3  13,6  4,8  13,3  79,0  6,4  7,7  5,1   4,7   348,9 
  Alle 199,9  17,2  7,6  8,8  74,2  12,6  13,9  3,9   8,7   346,8 
Nord-Norge                      
  50-99,9 104,5  13,9  7,7  39,6  117,9  6,7  1,4  1,3   6,1   299,1 
  100-199,9 180,6  3,5  7,2  11,1  71,4  20,4  1,7  15,4   4,1   315,4 
  200-299,9 241,5  2,0  5,6  2,3  85,4  19,2  3,3  7,6   3,9   370,8 
  300-499,9 265,0  1,2  12,6  13,4  64,7  31,1    17,8   1,1   406,9 
  Alle 189,5  4,4  6,9  13,6  87,1  18,2  2,0  10,7   4,1   336,5 
Alle bruk                      
  35-49,9 78,5  3,5  7,6  27,1  175,2  19,4  8,0  4,6   5,6   329,5 
  50-99,9 99,1  6,9  4,7  14,0  166,4  7,6  3,6  4,1   5,5   311,9 
  100-199,9 168,2  10,6  8,8  10,3  110,6  18,0  6,9  6,0   8,3   347,7 
  200-299,9 222,1  15,1  10,0  13,7  109,8  16,3  11,5  4,6   6,6   409,7 
  300-499,9 241,7  23,1  22,6  14,3  148,7  17,8  17,9  7,0   8,1   501,2 
  500- 280,1  28,8  40,0  20,1  155,0  12,9  13,9  2,1   11,5   564,4 
  Alle 182,4  13,1  11,2  12,9  125,8  16,0  9,2  5,4   7,5   383,5 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015