Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskott  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
     bruk  bruk  næring  næring                 rentning
     A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  100-199,9 138,2  28,9  16,7  28,9  187,5  18,6  7,9  5,0   12,7   444,4 
  200-299,9 223,9  8,0  23,1  24,9  154,2  21,2  1,8  4,0   10,3   471,4 
  300-499,9 265,4  25,2  33,4  23,5  162,7  28,3  5,9  4,7   12,7   561,8 
  500- 321,2  16,5  44,7  34,0  149,5  6,3  22,8  6,8   13,7   615,5 
  Alle 228,8  21,0  28,0  27,0  165,6  21,5  7,5  4,8   12,1   516,3 
Andre bygder                      
  50-99,9 91,4  20,0  20,6  20,9  168,0  24,2  0,4  1,9   10,5   357,9 
  100-199,9 159,9  25,9  39,7  8,0  137,7  18,0  7,0  4,3   14,1   414,6 
  200-299,9 186,6  23,2  27,3  33,9  138,4  17,1  4,5  1,7   10,4   443,1 
  300-499,9 241,1  49,3  35,8  3,3  112,6  25,5  4,8  6,3   9,5   488,2 
  Alle 166,3  27,4  33,6  15,6  140,9  19,6  4,7  3,7   11,9   423,7 
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  50-99,9 180,2    38,1  7,6  179,0  12,1       10,3   427,3 
  100-199,9 255,9  0,1  0,5  24,1  149,3  8,2  5,9  3,7   9,9   457,6 
  200-299,9 378,7  0,3  0,4  21,2  90,8  15,0  5,6  2,2   5,4   519,6 
  Alle 283,6  0,2  7,9  19,5  135,5  11,8  9,3  2,5   8,7   479,0 
Andre bygder                      
  50-99,9 84,0  3,9  11,0  15,0  194,2  21,8  2,8     10,2   342,9 
  100-199,9 183,5  3,5  13,0  12,6  144,7  28,2  -1,1  6,6   8,5   399,5 
  200-299,9 211,3  19,1  24,7  21,3  131,0  9,0  2,3  11,7   5,9   436,3 
  Alle 169,8  9,3  16,3  15,6  149,7  22,7  0,2  6,1   8,5   398,2 
Vestlandet                      
  35-49,9 88,8  -1,0  11,4  31,5  201,2  23,6  -10,1  0,1   5,4   350,9 
  50-99,9 114,0  2,3  16,5  18,9  165,8  6,7  1,6  2,6   10,1   338,5 
  100-199,9 193,0  3,0  13,0  17,7  105,2  18,2  1,2  7,3   11,7   370,3 
  200-299,9 249,2  4,2  12,1  8,0  73,8  44,4  0,5  9,7   6,3   408,2 
  Alle 167,4  2,5  16,7  18,2  132,5  17,3  0,2  5,5   10,2   370,5 
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  100-199,9 218,8  5,8  6,9  3,8  56,4  23,6  0,7  3,4   9,0   328,4 
  200-299,9 253,5  16,3  11,5  1,6  130,5  22,4  3,3  2,8   6,0   447,9 
  300-499,9 259,8  7,8  28,8  31,7  184,5  31,6  10,7  3,8   19,6   578,3 
  Alle 239,7  10,9  11,8  6,3  107,0  26,5  3,2  3,1   8,9   417,4 
Andre bygder                      
  100-199,9 197,0  11,9  13,4  6,1  67,2  16,5  0,7  2,2   16,6   331,6 
  200-299,9 217,0  20,8  14,2  18,2  87,1  14,2  3,2  2,8   7,4   384,9 
  300-499,9 284,1  8,7  55,8  4,2  143,8  16,7  7,0     11,5   531,8 
  Alle 210,7  15,0  16,9  10,5  80,4  15,7  2,1  2,3   12,7   366,3 
Nord-Norge                      
  50-99,9 110,8  12,9  6,0  46,7  178,1  7,4  0,5  1,4   10,7   374,5 
  100-199,9 201,0  2,4  7,5  11,1  88,1  21,2  2,2  5,5   5,7   344,7 
  200-299,9 238,1  1,9  9,0  1,2  91,8  31,3  0,6  7,4   4,7   386,0 
  300-499,9 284,3  -1,2  16,1  3,8  118,9  44,3  1,4  2,9   1,8   472,3 
  Alle 206,2  3,2  8,3  11,8  105,8  24,3  1,3  5,5   5,6   372,0 
Alle bruk                      
  35-49,9 75,3  8,1  10,8  33,0  192,4  27,4  -6,4  0,6   5,7   346,9 
  50-99,9 106,2  10,0  16,7  21,7  173,2  15,0  1,2  1,7   10,1   355,8 
  100-199,9 185,7  11,5  17,0  13,9  119,3  19,4  3,2  5,2   11,4   386,6 
  200-299,9 230,3  12,6  17,2  17,2  120,1  21,8  2,6  4,6   7,7   434,1 
  300-499,9 265,8  24,6  37,1  18,2  155,6  27,7  7,0  4,4   11,9   552,3 
  500- 325,8  22,2  49,4  29,6  144,8  6,0  19,6  7,9   12,7   618,0 
  Alle 200,1  13,7  20,8  17,3  133,9  20,3  3,7  4,5   10,3   424,6 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015