Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskott  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9 105,4  11,9  20,3   12,5  239,0  34,1   1,3  0,4   17,6    442,5 
  200-299,9 196,6  14,8  29,6   53,7  214,2  30,7   2,8  5,3   12,0    559,7 
  300-499,9 230,2  23,4  36,2   18,3  220,9  29,8   7,2  8,9   15,0    589,9 
  500- 320,8  23,6  54,9   30,3  187,1  25,5   2,0  2,9   21,6    668,7 
  Alle 214,6  18,8  35,1   28,9  217,9  30,5   4,1  5,2   15,7    570,8 
Andre bygder                         
  50-99,9 88,4  13,1  11,6   36,1  147,3  29,5   3,6  1,0   18,4    349,0 
  100-199,9 131,9  16,1  22,1   11,3  190,0  14,3   3,8  2,5   22,3    414,3 
  200-299,9 163,2  31,2  31,0   21,7  129,2  30,8   1,0  7,9   14,1    430,1 
  300-499,9 245,4  50,5  40,0   3,1  123,1  28,5   9,8  2,4   23,5    526,3 
  500- 269,9  46,0  46,8   0,6  103,8  17,3   14,2  10,9   12,6    522,1 
  Alle 155,5  25,5  26,5   16,6  156,5  22,3   4,2  4,0   19,5    430,6 
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 248,1  0,1  3,1   3,6  168,9  16,8   8,9  5,8   18,0    473,3 
  200-299,9 338,1    9,4   5,0  110,0  14,1   -0,1  6,8   12,2    495,5 
  300-499,9 290,8  0,6  9,0     61,2     -38,3  15,3   8,8    347,4 
  Alle 279,1  0,1  11,8   3,4  144,5  11,8   -2,2  7,0   13,0    468,5 
Andre bygder                         
  50-99,9 122,3  8,1  15,0   1,4  218,0  42,3     4,3   10,4    421,8 
  100-199,9 188,5  1,0  11,9   11,1  204,6  29,7   3,1  1,7   15,9    467,5 
  200-299,9 235,4  23,0  21,9   21,4  158,7  21,8   0,6  8,7   12,1    503,6 
  300-499,9 214,3  34,4  28,7   47,3  107,4  36,3     4,0   18,2    490,6 
  Alle 197,2  11,9  17,0   15,8  184,0  29,2   1,6  4,6   14,0    475,3 
Vestlandet                         
  35-49,9 54,0  -5,0  10,5   34,6  274,0  26,7   1,5  2,2   26,1    424,6 
  50-99,9 101,2    10,6   18,7  199,0  18,7   0,4  4,0   13,1    365,7 
  100-199,9 190,2  4,6  15,4   12,5  152,9  25,9   2,3  4,9   14,5    423,2 
  200-299,9 214,3  0,6  17,8   11,1  142,7  23,2   0,4  8,1   12,9    431,1 
  300-499,9 304,2  -0,5  39,5   0,7  115,3  42,2   1,6  16,8   5,8    525,6 
  Alle 169,7  1,9  15,7   14,5  168,2  24,7   1,4  5,7   14,0    415,8 
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 209,5  9,4  3,6   9,3  69,4  43,7   0,6  4,3   15,4    365,2 
  200-299,9 228,7  13,7  12,9   7,1  149,5  13,5   1,3  0,5   11,0    438,2 
  300-499,9 246,9  26,1  17,3   17,1  228,2  35,0   -1,7     18,0    586,9 
  Alle 225,9  14,9  10,4   10,1  141,0  30,4   0,3  1,6   14,1    448,7 
Andre bygder                         
  100-199,9 203,3  12,2  15,2   14,4  115,6  22,5   14,4  1,8   22,0    421,4 
  200-299,9 218,2  27,5  17,5   13,7  130,1  17,7   0,3  0,4   11,1    436,5 
  300-499,9 297,0  22,6  38,1   3,7  95,4  9,4   7,0  12,2   23,7    509,1 
  Alle 219,5  19,6  18,6   12,9  119,4  19,1   7,8  2,3   17,6    436,8 
Nord-Norge                         
  50-99,9 124,6  17,0  4,0   44,7  160,5  60,8     0,2   16,2    428,0 
  100-199,9 186,6  5,4  12,6   12,6  143,9  19,6   -0,2  6,4   11,1    398,0 
  200-299,9 226,5  0,9  27,6   11,0  125,8  29,9   -8,7  3,7   10,0    426,7 
  300-499,9 272,5  0,4  5,3   1,8  166,8  24,7   0,4  11,6   5,8    489,3 
  Alle 205,1  4,5  14,7   13,9  144,2  29,0   -2,7  5,6   10,4    424,7 
Alle bruk                         
  35-49,9 66,5  -4,2  11,0   42,0  235,0  30,4   1,2  1,5   21,7    405,1 
  50-99,9 100,7  5,8  12,2   24,6  198,4  30,5   1,2  2,6   13,5    389,5 
  100-199,9 174,1  8,5  15,2   11,7  164,4  24,2   3,7  3,5   17,2    422,5 
  200-299,9 217,6  15,6  22,9   21,3  149,6  24,3   -0,2  5,2   12,0    468,3 
  300-499,9 248,4  22,8  30,1   12,6  179,2  28,6   3,6  8,0   15,1    548,4 
  500- 307,4  25,0  50,6   24,8  172,0  26,0   3,3  3,7   19,6    632,4 
  Alle 197,2  13,4  21,4   17,0  168,0  25,9   2,3  4,7   15,2    465,1 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015