Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskudd  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9 124,5  10,1  12,5   25,7  274,4  42,3   2,9     13,2    505,6 
  200-299,9 182,7  7,6  50,8   18,2  271,6  36,7   23,6  3,7   11,0    605,9 
  300-499,9 259,4  12,0  57,2   19,2  247,9  38,0   -0,5  3,9   11,0    648,1 
  500- 400,6  23,6  48,4   18,9  223,5  26,7   31,9     14,5    788,1 
  Alle 248,3  13,1  46,2   19,5  254,8  35,1   13,2  2,3   12,0    644,5 
Andre bygder                         
  50-99,9 132,0  0,4  27,5   49,4  207,5  28,1   0,5     14,3    459,7 
  100-199,9 139,1  10,0  27,3   21,1  189,5  32,2   14,2  0,6   16,9    450,9 
  200-299,9 237,0  16,2  30,4   9,5  184,7  27,2   1,0  0,9   9,7    516,6 
  300-499,9 271,3  24,9  33,5   12,2  123,6  33,5   19,8  3,1   15,0    536,9 
  500- 375,5  152,7  13,9   47,4  200,8  11,2   31,6  11,8   10,0    854,9 
  Alle 193,1  18,2  28,6   20,2  180,0  30,0   11,1  1,4   14,2    496,8 
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 276,0  0,2  3,0   2,2  272,0  19,7   5,1     10,7    588,9 
  200-299,9 372,0  1,5  13,1   9,2  126,0  16,7   1,2  11,0   7,8    558,5 
  300-499,9 410,3  0,6  16,0   9,1  144,0  8,4     2,7   2,2    593,3 
  Alle 322,9  0,7  9,1   5,9  211,6  15,3   2,4  4,8   7,6    580,3 
Andre bygder                         
  50-99,9 60,7  5,6  24,1   11,1  267,7  39,7   1,5  0,7   7,7    418,8 
  100-199,9 178,8  4,8  15,3   16,9  202,9  36,6   58,0  11,6   7,5    532,4 
  200-299,9 250,9  9,6  33,0   34,8  203,4  14,3   -2,5     5,1    548,6 
  300-499,9 244,8  0,8  16,9   28,5  126,9  25,8   0,9  5,0   8,3    457,9 
  Alle 195,9  5,6  22,9   22,9  197,9  28,8   25,8  6,1   6,9    512,8 
Vestlandet                         
  35-49,9 73,1  -1,2  14,5   3,5  289,9  29,5   0,4     17,6    427,3 
  50-99,9 138,0  0,8  12,7   20,6  200,1  19,2   8,8  2,2   9,6    412,0 
  100-199,9 197,8  1,8  16,7   4,1  201,9  16,8   6,9  3,1   9,9    459,0 
  200-299,9 220,3  0,6  26,2   11,5  138,3  39,8   0,1  12,1   10,2    459,1 
  300-499,9 250,4  0,5  76,2   5,3  164,8  20,1   10,2  22,8   7,1    557,4 
  Alle 191,7  1,2  22,5   9,2  187,4  22,3   6,0  6,1   10,0    456,4 
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 246,9  7,0  7,9   1,3  153,9  56,6   0,6  3,4   23,9    501,5 
  200-299,9 212,5  10,7  34,4   10,4  258,5  18,3   19,9  2,0   9,4    576,1 
  300-499,9 327,8  10,4  34,1   1,5  267,0  21,6   2,9  0,3   13,1    678,7 
  Alle 256,6  9,4  26,9   5,3  233,0  30,2   9,8  1,8   13,8    586,8 
Andre bygder                         
  100-199,9 208,4  17,6  26,3   15,0  153,5  20,4   4,1  2,3   12,4    460,0 
  200-299,9 249,4  32,7  23,2   10,3  144,0  21,0   -0,6  8,2   7,5    495,7 
  300-499,9 349,3  12,1  63,8   2,3  164,0  24,2   1,0  5,7   10,8    633,2 
  Alle 249,4  22,3  31,9   10,9  151,8  21,3   1,8  5,1   10,3    504,8 
Nord-Norge                         
  50-99,9 136,7  -0,4  5,1   4,9  197,9  56,0        10,5    410,7 
  100-199,9 197,9  5,9  9,9   10,3  160,0  33,5   0,5  4,7   7,0    429,7 
  200-299,9 288,9  0,3  13,2   8,8  98,5  42,8   3,0  5,7   5,7    466,9 
  300-499,9 313,3  1,4  5,8   -1,6  131,7  47,0   0,3  6,2   4,6    508,7 
  Alle 243,6  2,6  9,6   6,8  139,0  41,5   1,2  4,8   6,5    455,6 
Alle bruk                         
  35-49,9 73,3  -0,2  18,7   2,8  288,7  26,9   0,3     14,3    424,8 
  50-99,9 122,7  1,1  15,2   21,2  228,7  27,7   4,5  1,1   10,0    432,2 
  100-199,9 183,4  6,9  17,3   12,9  196,4  29,9   13,1  3,3   12,1    475,3 
  200-299,9 240,4  9,7  30,1   13,9  186,1  28,9   7,2  4,9   8,6    529,8 
  300-499,9 285,3  10,1  42,1   11,7  193,5  32,3   3,9  5,3   10,1    594,3 
  500- 390,7  35,2  42,8   19,9  209,9  25,9   28,5  1,3   13,3    767,5 
  Alle 226,0  9,5  27,3   14,0  197,4  29,6   9,6  3,8   10,6    527,8 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015