Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskudd  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9 103,6  11,9  27,0   11,1  354,2  37,0   -0,1  4,1   6,2    555,0 
  200-299,9 200,9  11,4  36,4   13,6  234,2  42,7   11,8  3,7   6,2    560,9 
  300-499,9 278,2  30,4  93,9   21,7  265,4  40,3   31,4  1,3   6,8    769,4 
  500- 349,7  40,3  66,4   39,2  224,6  42,0   29,9  1,8   8,5    802,4 
  Alle 241,8  24,2  59,2   21,6  269,2  40,0   21,6  2,4   6,8    686,8 
Andre bygder                         
  50-99,9 46,7  0,8  33,7   44,5  320,7  38,4   0,5     8,8    494,1 
  100-199,9 118,7  23,5  31,6   26,0  242,6  25,2   26,8  4,6   5,6    504,6 
  200-299,9 169,8  19,6  28,2   8,6  252,8  29,5   7,8  4,2   4,6    525,1 
  300-499,9 263,5  19,1  26,2   29,6  133,2  38,6   21,8  10,3   8,0    550,3 
  500- 298,4  44,4  56,5     296,9  10,8   19,2  4,1   3,2    733,5 
  Alle 165,3  21,5  31,1   22,5  229,7  28,9   19,5  5,4   5,9    529,8 
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 247,3  0,3  10,7     286,7  14,9   33,4     6,1    599,4 
  200-299,9 415,4  0,2  2,8   5,6  151,2  24,3   9,6  8,3   3,4    620,8 
  300-499,9 355,9  0,2  12,2   52,4  220,6  1,0   1,6     0,7    644,6 
  Alle 338,1  0,4  8,1   31,5  206,0  16,4   13,2  8,4   3,5    625,6 
Andre bygder                         
  100-199,9 189,5  7,3  31,8   19,2  255,2  26,3   117,2  2,1   2,1    650,7 
  200-299,9 244,4  5,4  29,7   15,7  171,7  27,4   0,1  2,4   3,1    499,9 
  300-499,9 302,0  5,8  71,8   18,4  167,8  37,4   -0,5  9,2   2,2    614,1 
  Alle 232,9  6,0  41,4   16,9  205,4  32,0   46,5  3,9   2,5    587,5 
Vestlandet                         
  35-49,9 71,8  0,5  27,1     308,8  19,1   0,9  4,9   3,9    437,0 
  50-99,9 134,5  0,1  12,4   12,2  206,7  33,5   0,7  3,6   3,8    407,5 
  100-199,9 198,0  1,5  23,6   16,5  249,7  25,5   9,6  4,0   5,2    533,6 
  200-299,9 235,8  0,9  41,8   25,8  178,8  20,6   13,4  4,4   3,5    525,0 
  300-499,9 317,7  -2,0  24,4   31,4  164,8  25,8   0,5  14,2   3,1    579,9 
  Alle 206,4  0,7  26,7   19,2  217,9  25,1   7,7  5,1   4,2    513,0 
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 245,2  23,3  8,8   7,2  166,7  39,0   6,3  8,6   10,2    515,3 
  200-299,9 201,2  8,0  38,9   22,2  288,8  23,7   17,9  2,2   3,9    606,8 
  300-499,9 300,2  6,4  30,5   10,6  235,1  38,9   19,1  1,6   9,4    651,8 
  Alle 257,8  10,9  27,0   14,9  237,3  33,7   14,3  3,5   7,1    606,5 
Andre bygder                         
  100-199,9 226,3  13,3  108,6   17,0  156,7  33,4   10,3  2,7   6,8    575,1 
  200-299,9 238,1  15,7  24,9   20,0  196,1  26,1   1,1  6,4   2,7    531,1 
  300-499,9 374,5  9,9  22,5   12,0  125,4  8,4   2,9  8,3   5,6    569,5 
  Alle 267,9  12,9  57,9   24,4  161,9  26,4   5,0  5,3   5,1    566,8 
Nord-Norge                         
  50-99,9 169,7  1,1     9,2  300,3  29,6     17,6   1,6    529,1 
  100-199,9 193,4  9,2  3,9   25,4  157,0  43,0   6,2  3,0   5,5    446,6 
  200-299,9 229,3    20,0   10,6  149,2  44,6   8,3  7,9   2,3    472,2 
  300-499,9 345,1  4,5  17,0   -2,7  138,0  48,5   0,2  5,8   2,8    559,2 
  Alle 247,2  3,6  13,6   11,2  155,4  44,3   5,1  6,6   3,2    490,2 
Alle bruk                         
  35-49,9 121,4  0,2  20,5   -1,1  326,5  13,9   4,5  3,5   3,3    492,7 
  50-99,9 104,8  0,4  15,0   29,7  261,6  33,2   6,1  4,1   4,4    459,3 
  100-199,9 173,3  12,1  31,1   18,4  238,4  29,5   25,4  3,9   5,6    537,7 
  200-299,9 227,8  7,7  29,8   15,6  205,0  31,2   9,4  4,9   3,8    535,2 
  300-499,9 304,7  13,9  47,1   19,9  190,3  34,7   14,5  5,9   5,6    636,6 
  500- 350,7  32,3  57,5   36,2  217,3  41,6   22,3  5,0   6,6    769,5 
  Alle 228,6  12,0  35,4   19,8  218,4  32,2   16,6  4,7   5,1    572,8 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015