Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskudd  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9 75,0  23,4  44,4   18,1  403,6  35,8   10,8  9,9   11,7    632,7 
  200-299,9 210,3  34,4  34,0   26,8  254,2  28,2   4,3     6,5    598,7 
  300-499,9 238,4  28,6  101,1   39,9  276,1  39,1   5,3  2,2   8,7    739,4 
  500- 314,6  24,3  65,2   46,4  234,1  42,6   9,2  0,2   9,5    746,1 
  Alle 214,3  26,6  64,6   33,0  293,5  36,1   7,4  2,6   8,7    686,8 
Andre bygder                         
  50-99,9 67,0  8,8  17,5   80,3  291,6  43,5   -0,1  0,7   6,7    516,0 
  100-199,9 124,6  8,1  21,3   13,2  268,7  31,4   7,3  5,4   8,8    488,8 
  200-299,9 174,4  34,9  31,5   9,4  254,1  34,5   7,8  10,3   7,9    564,8 
  300-499,9 231,9  14,5  32,9   56,6  178,8  26,1   4,0  4,9   8,6    558,3 
  500- 265,9  63,3  46,5   18,7  277,6  35,3   2,0  6,4   7,5    723,2 
  Alle 164,2  20,3  27,7   25,1  250,9  32,3   5,9  6,3   8,3    541,0 
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 178,6  2,3  16,1   7,2  322,0  11,8   1,5  11,7   5,7    556,9 
  200-299,9 631,0  0,1  5,0   16,5  146,1  12,0   2,0  1,8   5,6    820,1 
  300-499,9 372,8  0,2  14,1   19,5  232,4  17,7   4,9  7,4   2,2    671,2 
  Alle 379,2  0,7  11,3   18,1  227,1  18,6   2,5  6,4   4,3    668,2 
Andre bygder                         
  50-99,9 108,1  22,2  15,4   0,3  311,4  13,6        3,7    474,7 
  100-199,9 165,1  -2,5  29,5   32,8  238,4  27,3   0,5  1,3   3,7    496,1 
  200-299,9 259,2  -2,2  21,4   30,2  198,8  13,5   0,9  3,1   3,0    527,9 
  300-499,9 281,9  14,4  76,9   9,5  173,0  21,1   7,0  19,3   4,3    607,4 
  Alle 215,3  3,7  42,9   22,6  224,5  20,5   2,1  6,0   4,2    541,8 
Vestlandet                         
  35-49,9 129,9  -0,1  18,4   0,4  296,2  20,3   1,3  3,2   6,9    476,5 
  50-99,9 159,3  -0,8  14,9   12,2  244,9  18,2   -2,7  5,1   7,6    458,7 
  100-199,9 198,5  0,8  21,5   20,5  271,1  22,4   12,7  5,2   6,4    559,1 
  200-299,9 206,5  -0,9  58,0   17,2  204,9  22,3   23,6  4,4   5,9    541,9 
  300-499,9 303,7  0,5  19,6   12,2  208,7  15,9   2,7  22,6   3,7    589,6 
  Alle 211,3  0,1  27,9   15,5  239,4  22,2   10,2  8,4   6,4    541,4 
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 170,7  12,1  21,6   14,1  266,1  9,4   6,8  5,5   4,0    510,3 
  200-299,9 179,7  1,0  42,3   45,4  315,6  42,3   0,8  2,1   6,1    635,3 
  300-499,9 246,4  12,5  32,5   5,2  238,3  20,8   21,0  6,8   10,0    593,5 
  Alle 223,7  7,2  33,1   22,3  273,3  28,4   8,6  4,2   6,6    607,4 
Andre bygder                         
  100-199,9 227,0  26,1  21,4   22,3  139,5  29,9   16,1  3,4   10,6    496,3 
  200-299,9 264,9  20,5  28,9   21,7  166,1  34,6   1,6  9,5   3,6    551,4 
  300-499,9 301,4  23,6  28,2   19,8  161,3  29,5   1,8  21,9   4,4    591,9 
  Alle 264,7  23,1  28,0   26,1  154,1  32,5   6,5  11,4   6,4    552,8 
Nord-Norge                         
  50-99,9 147,6  0,7  5,7   26,7  269,8  73,5     15,2   2,3    541,5 
  100-199,9 229,0  8,5  7,0   5,3  163,7  52,1   0,4  0,5   4,7    471,2 
  200-299,9 224,2  1,4  24,6   13,8  177,6  48,3   7,4  3,3   3,4    504,0 
  300-499,9 302,1  1,0  22,2   15,5  143,9  57,2   0,4  12,1   5,2    559,6 
  Alle 245,1  2,8  19,1   12,7  168,8  52,3   3,3  7,1   4,1    515,3 
Alle bruk                         
  35-49,9 189,1  1,4  15,7   -1,5  342,8  25,2   1,0  1,9   4,9    580,5 
  50-99,9 120,4  3,7  15,4   30,2  278,6  32,1   0,2  4,5   5,9    491,0 
  100-199,9 162,5  8,7  23,6   17,4  265,3  29,0   8,0  5,2   7,4    527,1 
  200-299,9 235,2  12,6  33,2   21,4  220,6  32,1   7,4  4,4   5,4    572,3 
  300-499,9 273,2  14,6  50,0   26,2  211,2  31,0   5,6  10,5   6,5    628,8 
  500- 317,9  24,9  56,5   33,2  227,6  41,5   5,6  5,1   9,0    721,3 
  Alle 222,6  12,3  35,2   22,6  238,2  31,6   6,4  6,2   6,7    581,8 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015