Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskudd  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  50-99,9 62,7  -1,1  20,8   3,0  628,3  35,7   0,6     5,8    755,8 
  100-199,9 45,5  25,2  58,4   61,8  487,3  34,1   1,2  7,4   13,4    734,3 
  200-299,9 204,0  4,2  29,2   63,7  402,0  30,9   0,1  4,3   10,9    749,3 
  300-499,9 222,6  6,8  65,8   47,4  305,5  56,8   30,6  7,2   9,8    752,5 
  500- 311,3  19,8  93,2   71,6  294,3  36,8   42,4  2,4   24,2    896,0 
  Alle 201,6  12,2  60,7   57,4  370,0  41,9   22,0  5,0   14,3    785,1 
Andre bygder                         
  50-99,9 83,4  1,0  44,1   37,3  265,4  81,7   -0,3     7,6    520,2 
  100-199,9 164,4  11,6  28,5   27,2  363,8  27,4   -51,0  0,3   15,8    588,0 
  200-299,9 191,6  20,3  54,4   21,4  307,1  36,9   1,0  20,6   10,6    663,9 
  300-499,9 300,7  6,3  57,2   36,9  365,8  31,6   4,9  19,7   16,0    839,1 
  500- 399,3  44,2  48,4   34,8  309,2  76,5   1,9  24,1   12,1    950,5 
  Alle 225,1  16,3  45,5   29,3  334,8  40,8   -14,3  13,2   13,4    704,1 
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 379,2  1,3  21,5   76,6  219,6  6,6   0,9     19,6    725,3 
  200-299,9 501,7  0,8  21,2   34,8  248,4  24,5   6,6  7,7   1,9    847,6 
  300-499,9 466,3  2,2  22,3   -1,5  323,7  2,8   0,8  14,2   5,1    835,9 
  500- 769,3  1,7  27,1     253,6  24,1        2,7    1078,5 
  Alle 504,8  1,5  22,3   46,4  250,2  17,2   4,4  8,1   7,3    862,2 
Andre bygder                         
  100-199,9 214,2  1,1  49,1   57,1  286,4  26,5   2,3  19,5   8,3    664,5 
  200-299,9 354,7  6,6  56,7   20,3  225,9  29,1   0,2  5,9   10,9    710,3 
  300-499,9 310,9  38,1  84,2   28,1  206,4  48,4   2,2  11,8   12,0    742,1 
  500- 515,3  2,5  124,5   -2,5  275,4  14,9   -0,1  4,5   4,3    938,8 
  Alle 315,0  14,9  69,0   31,9  248,2  32,5   1,7  11,8   9,6    734,6 
Vestlandet                         
  35-49,9 243,2  6,5  25,8   17,2  333,1  31,7   0,9  6,4   14,0    678,8 
  50-99,9 212,8  24,2  26,5   47,0  230,7  18,1   1,7  0,7   14,0    575,7 
  100-199,9 210,1  0,9  76,2   11,1  352,8  31,3   3,0  4,0   10,6    700,0 
  200-299,9 279,8  8,1  31,4   24,8  253,2  22,7   -8,6  6,7   16,3    634,4 
  300-499,9 407,8  6,4  41,5   -2,0  288,7  10,8   -0,5  22,2   16,4    791,3 
  500- 774,4  0,8  10,5   0,5  132,0  3,2     8,2   4,3    933,9 
  Alle 287,2  6,7  48,0   15,9  293,6  22,8   -0,7  8,0   13,4    694,9 
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 199,0  7,8  18,4   5,1  406,0  0,4   0,1  3,3   4,5    644,6 
  200-299,9 260,3  5,5  55,2   21,3  338,8  20,1   -6,4  1,2   9,3    705,3 
  300-499,9 425,4  12,1  43,0   3,8  334,0  54,5   -3,9  3,4   12,8    885,1 
  500- 491,5  1,8  12,8   11,6  281,3  8,4   0,1     15,8    823,3 
  Alle 332,6  7,9  40,3   11,1  342,2  28,4   -3,0  2,2   11,0    772,7 
Andre bygder                         
  100-199,9 258,5  12,1  46,8   23,8  200,4  22,2   5,2     11,5    580,5 
  200-299,9 297,1  -4,3  20,6   8,6  286,7  26,3   0,4  13,0   10,4    658,8 
  300-499,9 329,5  15,6  39,8   17,8  272,3  34,9   13,4  8,2   9,4    740,9 
  500- 460,8  5,0  48,7   81,4  227,5  53,0   0,2  2,7   8,7    888,0 
  Alle 325,0  9,4  39,1   26,7  251,2  32,8   7,0  6,3   10,0    707,5 
Nord-Norge                         
  50-99,9 311,0  -0,8  6,5   18,5  184,7  102,7        5,9    628,5 
  100-199,9 231,0  11,1  7,4   13,6  206,0  67,0     1,1   7,9    545,1 
  200-299,9 291,4  6,2  35,2   24,0  295,6  53,9   0,1  0,2   8,5    715,1 
  300-499,9 367,0  0,2  34,9   11,9  195,9  65,6   0,1  25,6   6,7    707,9 
  500- 528,4  1,0  35,3   50,6  163,0  44,3     17,5   9,5    849,6 
  Alle 334,6  4,0  28,3   20,6  223,1  62,4   0,1  11,1   7,7    691,9 
Alle bruk                         
  35-49,9 344,5  13,3  32,8   10,6  319,1  50,9   29,4  9,1   13,7    823,4 
  50-99,9 179,2  9,9  23,7   52,1  288,2  44,5   1,9  0,3   11,0    610,8 
  100-199,9 188,7  8,7  47,4   31,3  339,8  30,4   -8,3  5,0   11,7    654,7 
  200-299,9 271,6  7,6  39,0   30,7  306,0  31,8   -1,5  7,4   10,6    703,2 
  300-499,9 330,9  9,9  51,2   22,3  284,6  42,9   9,2  14,0   11,1    776,1 
  500- 434,4  16,1  66,3   48,2  263,9  39,4   18,2  7,6   15,4    909,5 
  Alle 285,5  9,9  47,2   31,5  302,2  36,7   3,2  8,3   11,7    736,2 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015