Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskudd  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  50-99,9 13,5  59,2  14,0   0,8  684,3  0,3   7,8     5,9    785,8 
  100-199,9 115,4  3,3  45,8   36,2  494,3  42,5   17,9  0,7   15,2    771,3 
  200-299,9 210,4  42,3  36,5   94,2  421,9  20,9   63,2  0,9   11,9    902,2 
  300-499,9 349,9  12,6  55,2   56,1  347,2  57,8   22,2  2,2   11,0    914,2 
  500- 356,6  71,4  89,0   84,1  332,2  20,9   30,9  2,9   18,5    1006,5 
  Alle 268,3  33,5  56,0   64,9  397,3  37,2   31,6  1,7   13,7    904,2 
Andre bygder                         
  50-99,9 69,5  9,2  84,6   73,6  253,1  101,8   5,6  17,5   8,6    623,5 
  100-199,9 170,4  53,4  30,8   28,4  412,1  43,3   9,7  3,0   16,5    767,6 
  200-299,9 259,7  5,4  57,6   31,9  282,3  29,8   3,3  5,6   10,6    686,2 
  300-499,9 334,5  40,6  31,6   43,0  350,1  38,3   9,8  17,2   14,7    879,8 
  500- 362,4  90,9  56,4   27,5  345,2  49,6   9,6  5,8   11,6    959,0 
  Alle 249,2  39,8  43,8   34,8  347,4  43,1   7,8  8,1   13,4    787,4 
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 416,8  0,3  16,9   119,1  324,0  0,7   -16,7  0,6   14,8    876,5 
  200-299,9 417,9  1,5  34,6   37,1  275,8  13,4   1,4  10,1   2,8    794,6 
  300-499,9 496,2  0,4  7,5   15,7  299,9  1,1   2,0  6,8   7,6    837,2 
  500- 593,4  0,4  10,2     293,2  19,8   3,1  7,0   5,2    932,3 
  Alle 462,2  0,8  19,1   48,5  292,3  18,1   8,6  5,9   7,7    863,2 
Andre bygder                         
  100-199,9 159,3  17,7  88,3   79,5  341,3  41,4   2,1  3,4   5,7    738,7 
  200-299,9 342,0  13,4  117,0   3,3  239,9  11,9   3,3  11,1   5,7    747,6 
  300-499,9 293,5  -2,1  112,2   52,5  233,8  90,3   9,8  5,1   6,5    801,6 
  500- 519,9  -6,2  238,6   1,1  234,3  40,2   4,2  4,2   4,7    1041,0 
  Alle 292,7  8,5  127,2   40,6  271,4  46,8   5,0  6,0   6,1    804,3 
Vestlandet                         
  35-49,9 232,2  -0,7  33,7     316,2  75,7   17,9  24,5   11,4    710,9 
  50-99,9 241,0  -1,6  42,6   17,8  289,2  28,7   9,0  5,0   11,7    643,4 
  100-199,9 257,9  1,1  50,9   24,3  350,8  32,7   4,5  1,1   10,0    733,3 
  200-299,9 313,9  0,9  27,3   44,6  248,5  7,6   -22,7  12,9   10,2    643,2 
  300-499,9 366,2  12,5  62,4   51,0  283,9  17,2   8,5  24,0   11,9    837,6 
  500- 686,7  1,5  11,0   0,2  235,4  26,2   2,9  4,8   6,2    974,9 
  Alle 307,3  3,0  44,3   30,9  299,0  25,6   0,8  10,5   10,6    732,0 
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 313,5  10,9  22,8   2,1  413,1     1,8     6,8    771,0 
  200-299,9 228,5  5,3  40,6   23,4  347,9  21,4   -2,3     8,5    673,3 
  300-499,9 353,8  10,4  56,7   3,0  382,0  34,2   0,9  0,9   8,3    850,2 
  500- 370,3  13,8  34,8   19,9  154,1  35,7   6,0  7,2   7,4    649,2 
  Alle 309,8  9,2  43,4   10,6  353,5  24,6   1,2  1,1   8,5    761,9 
Andre bygder                         
  100-199,9 293,6  7,8  26,5   41,9  259,8  3,9   7,1     8,7    649,3 
  200-299,9 310,2  6,3  47,4   6,9  198,2  45,2   8,1  10,8   13,0    646,1 
  300-499,9 316,5  14,9  75,3   21,5  260,4  24,7   5,0  11,2   8,6    738,1 
  500- 700,8  12,2  46,8   123,5  125,8  23,9   3,3  0,2   10,7    1047,2 
  Alle 356,4  11,2  56,6   33,3  228,5  26,3   5,9  7,9   10,0    736,1 
Nord-Norge                         
  100-199,9 259,1  1,6  10,0   50,9  245,0  38,6   0,4  4,0   5,6    615,2 
  200-299,9 293,5  1,3  27,3   39,9  263,2  50,7   0,4  3,3   14,1    693,7 
  300-499,9 412,3  2,6  29,2   29,3  243,7  41,6   0,3  10,1   5,6    774,7 
  500- 616,1  1,4  44,9   53,1  156,8  72,1   0,9  7,6   5,2    958,1 
  Alle 370,5  1,8  26,7   40,5  232,7  49,5   0,4  5,9   8,4    736,4 
Alle bruk                         
  35-49,9 277,4  4,0  65,0   3,1  296,0  81,4   36,8  14,4   12,8    790,9 
  50-99,9 189,0  9,8  36,9   31,7  329,0  42,1   7,4  5,0   10,4    661,3 
  100-199,9 218,1  15,6  42,8   40,9  371,9  33,3   5,8  1,9   11,2    741,5 
  200-299,9 283,7  11,3  43,8   42,8  296,4  25,6   9,4  6,1   10,4    729,5 
  300-499,9 358,4  13,1  54,3   37,5  308,6  40,4   9,3  9,6   9,8    841,0 
  500- 464,4  41,1  80,7   52,1  268,3  35,3   14,7  4,5   11,6    972,7 
  Alle 308,1  16,8  51,9   40,5  316,2  35,4   9,8  6,0   10,6    795,3 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015