Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskudd  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  50-99,9 17,0  -3,7  17,1     795,7  33,9   6,4     24,4    890,8 
  100-199,9 103,0  37,8  28,9   32,9  578,9  48,6   4,6  0,6   26,2    861,5 
  200-299,9 343,5  19,0  54,4   23,8  423,6  49,0   17,5  4,8   15,3    950,9 
  300-499,9 291,0  8,1  49,3   51,3  370,0  50,0   75,8  4,3   13,2    913,0 
  500- 383,4  25,9  92,7   65,5  400,4  24,1   17,6  2,7   20,7    1033,0 
  Alle 285,4  18,8  57,3   44,2  438,1  42,3   34,6  3,2   18,3    942,2 
Andre bygder                         
  50-99,9 177,4  1,0  19,1   63,4  262,4  75,9   22,5     26,6    648,3 
  100-199,9 157,0  36,5  49,3   37,4  438,9  83,3   13,5  4,6   27,4    847,9 
  200-299,9 312,2  21,2  27,6   23,5  376,7  32,7   12,4  1,5   18,3    826,1 
  300-499,9 403,4  16,7  47,8   46,9  383,3  28,3   12,2  4,0   26,8    969,4 
  500- 528,9  51,4  71,5   24,8  295,4  39,3   10,5  10,4   23,7    1055,9 
  Alle 317,4  27,1  44,9   36,2  376,2  50,5   12,9  4,2   24,3    893,7 
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 352,1  0,3  44,5   58,9  410,0  23,3   -52,9  2,4   23,5    862,1 
  200-299,9 551,6  1,4  20,0   25,3  247,9  50,0   2,4     11,5    910,1 
  300-499,9 678,7  0,9  109,8   15,9  338,0  15,2   2,4  15,9   10,7    1187,5 
  500- 656,1  2,0  7,8     462,8  18,9   5,5  0,2   7,2    1160,5 
  Alle 596,8  1,1  48,2   24,9  339,9  31,2   -5,7  5,5   12,7    1054,6 
Andre bygder                         
  100-199,9 225,9  9,2  82,5   35,3  273,4  76,3   2,1     9,4    714,1 
  200-299,9 359,1  28,0  69,8   56,6  350,5  33,7   21,6  1,6   6,3    927,2 
  300-499,9 448,6  5,1  82,7   69,3  207,6  26,9   17,2  10,7   7,3    875,4 
  500- 530,4  13,3  125,9   -18,6  192,4  54,4   17,2     3,7    918,7 
  Alle 388,4  11,7  90,5   44,5  249,7  44,3   18,4  3,7   7,6    858,8 
Vestlandet                         
  35-49,9 262,4  6,4  33,8   1,4  395,0  100,2   3,2  9,2   17,2    828,8 
  50-99,9 302,8  8,3  82,5   22,7  355,1  35,5   3,5  4,5   11,6    826,5 
  100-199,9 332,9  15,4  32,7   8,2  331,3  25,5   20,7  5,4   15,9    788,0 
  200-299,9 325,9  3,1  39,9   59,4  306,2  43,3   6,4  7,3   16,7    808,2 
  300-499,9 453,2  11,0  41,4   37,0  306,4  15,8   4,6  8,4   9,1    886,9 
  500- 733,9  3,2  4,8   9,6  226,4     5,0     12,1    995,0 
  Alle 374,2  9,5  41,5   28,5  320,2  30,8   9,7  6,3   13,8    834,5 
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 380,6  13,3  6,1   56,7  399,8  1,1   3,9     9,1    870,6 
  200-299,9 261,9  14,0  28,0   49,6  409,0  24,4   4,0     12,9    803,8 
  300-499,9 556,3  7,4  92,8   19,7  482,0  14,7   7,4  8,5   12,8    1201,6 
  500- 716,9  56,7  89,5   37,8  122,9     4,1     9,5    1037,4 
  Alle 469,2  14,3  62,7   33,7  419,4  13,5   6,5  4,3   12,5    1036,1 
Andre bygder                         
  200-299,9 415,1  17,9  14,7   37,7  242,8  38,9   4,3  10,1   20,3    801,8 
  300-499,9 379,8  32,8  64,5   10,5  292,0  35,6   31,9  13,1   13,0    873,2 
  500- 804,2  -1,0  25,0   18,9  301,6  52,4   3,5  76,6   6,9    1288,1 
  Alle 439,0  21,7  37,4   21,4  276,3  37,0   16,3  17,9   14,8    881,8 
Nord-Norge                         
  100-199,9 255,5  9,0  27,2   36,2  225,5  84,0   0,3  3,5   6,8    648,0 
  200-299,9 312,6  -0,2  24,3   28,0  272,8  60,3   10,4  7,6   16,4    732,2 
  300-499,9 479,3  7,4  36,7   24,2  194,4  43,4   2,3  13,3   9,2    810,2 
  500- 691,0  0,5  37,5   43,1  167,0  48,0   0,7  16,5   8,0    1012,3 
  Alle 415,7  4,3  30,7   29,6  217,8  55,3   4,1  9,9   10,6    778,0 
Alle bruk                         
  35-49,9 390,3  0,5  47,3   38,5  352,9  78,1   30,9  3,5   20,0    962,0 
  50-99,9 228,1  5,5  50,2   26,4  388,2  37,3   7,1  2,7   15,6    761,1 
  100-199,9 245,9  20,5  39,2   29,1  379,3  51,4   7,6  3,1   17,7    793,8 
  200-299,9 351,2  12,3  35,2   37,1  330,7  43,3   10,2  4,9   15,6    840,5 
  300-499,9 433,6  11,2  60,0   36,5  327,5  31,4   24,8  8,8   13,0    946,8 
  500- 538,3  21,5  72,0   34,6  306,3  31,3   11,5  8,5   14,7    1038,7 
  Alle 380,0  14,4  50,7   34,4  339,2  39,8   15,0  6,2   15,2    894,9 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015