Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskudd  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9 93,7  -1,9  33,5   24,0  572,1  31,1   5,9     24,4    782,8 
  200-299,9 258,9  6,9  46,3   27,9  438,7  84,8   24,7  4,0   16,0    908,2 
  300-499,9 226,2  17,6  68,5   53,8  425,3  68,1   48,9  2,1   12,3    922,8 
  500- 344,3  7,3  102,1   91,5  428,0  35,3   16,5  4,9   27,2    1057,1 
  Alle 250,7  8,7  69,4   54,3  462,2  53,6   26,9  2,9   20,3    949,0 
Andre bygder                         
  50-99,9 161,6  2,1  15,1   146,8  252,8  75,1   6,1  2,5   25,7    687,8 
  100-199,9 167,1  21,0  36,8   60,6  483,8  75,1   21,5  4,5   18,5    888,9 
  200-299,9 252,6  5,5  33,8   36,1  377,6  55,6   2,7  8,5   20,8    793,2 
  300-499,9 371,2  12,7  60,3   38,5  406,5  31,6   7,6  8,2   18,4    955,0 
  500- 616,7  114,9  59,5   31,5  301,3  61,9   21,2  5,6   17,0    1229,6 
  Alle 311,9  27,0  45,6   48,2  397,1  56,6   12,2  6,5   19,0    924,1 
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 509,9  0,4  34,5   77,1  355,3  90,6   -27,6     21,7    1061,9 
  200-299,9 494,7  0,7  121,9   21,1  341,2  32,2   14,4  9,6   23,2    1059,0 
  300-499,9 493,0  1,0  43,1   27,2  330,2  19,6   9,0  21,9   11,6    956,6 
  500- 494,8  3,1  27,8     367,1  116,2   7,9  19,5   2,9    1039,3 
  Alle 506,8  1,1  63,1   29,3  345,9  42,4   7,1  14,2   15,3    1025,2 
Andre bygder                         
  100-199,9 203,0  10,1  59,0   21,2  288,6  79,3   7,4  11,0   8,0    687,6 
  200-299,9 238,8  31,7  76,0   11,6  364,5  28,2   8,4  14,4   9,9    783,5 
  300-499,9 386,9  11,4  136,7   48,9  238,0  32,2   25,9  11,1   5,4    896,5 
  500- 658,8  8,3  128,1   42,0  184,3  42,2   10,0  6,2   10,0    1089,9 
  Alle 388,4  13,8  123,8   32,0  257,9  42,5   16,2  10,0   8,7    893,3 
Vestlandet                         
  35-49,9 220,7  1,3  36,6   88,4  355,3  111,5   5,8  2,4   30,2    852,2 
  50-99,9 244,6  -2,0  91,0   4,8  340,5  47,3   6,8  9,8   14,7    757,5 
  100-199,9 324,3  1,0  25,7   30,1  357,0  41,0   8,4  3,6   25,6    816,7 
  200-299,9 336,9  -2,7  51,4   18,0  322,1  56,7   17,9  8,6   19,0    827,9 
  300-499,9 457,3  3,4  36,4   32,5  325,4  21,6   2,1  3,0   6,1    887,8 
  500- 667,0  7,6  23,3   7,2  231,8  7,3   43,9  2,3   16,7    1007,1 
  Alle 360,4  0,7  42,8   27,0  332,2  43,8   11,0  5,3   18,1    841,3 
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  200-299,9 199,1  0,6  35,1   58,3  432,7  62,2   10,7  2,5   12,7    813,9 
  300-499,9 463,8  1,4  83,5   8,9  494,2  32,3   13,3  7,7   11,5    1116,6 
  500- 465,2  18,0  93,3   9,9  371,2  3,0   10,1  23,8   11,2    1005,7 
  Alle 380,1  6,3  66,8   22,0  444,8  36,6   19,1  9,2   12,6    997,5 
Andre bygder                         
  200-299,9 395,9  9,2  39,5   28,3  279,7  36,4   6,4  4,6   24,7    824,7 
  300-499,9 316,9  11,5  49,9   9,2  290,6  36,8   4,7  15,8   10,6    746,0 
  500- 597,0  16,3  22,5   -0,3  442,2  12,0   8,2     8,1    1106,0 
  Alle 398,6  10,9  39,0   15,2  305,4  30,9   6,7  8,5   16,0    831,2 
Nord-Norge                         
  100-199,9 238,7  0,2  36,2   61,5  243,1  54,4   4,2  14,3   5,9    658,5 
  200-299,9 346,1  1,4  45,8   17,3  215,1  108,1   25,1  0,6   25,5    785,0 
  300-499,9 448,5  1,6  38,3   23,9  219,1  44,5   10,1  39,2   9,5    834,7 
  500- 697,1  8,8  42,0   28,3  184,9  58,8   7,8  18,5   9,8    1056,0 
  Alle 422,3  2,4  39,9   29,3  216,4  64,1   12,3  20,8   12,9    820,4 
Alle bruk                         
  35-49,9 399,8  5,7  130,2   50,3  307,9  74,1   24,3  3,0   25,7    1021,0 
  50-99,9 232,6  -1,1  57,1   29,7  399,9  41,9   19,4  5,9   18,8    804,2 
  100-199,9 240,0  6,5  33,6   39,1  399,3  54,4   9,1  5,0   18,7    805,7 
  200-299,9 318,1  4,9  52,0   26,5  342,8  62,1   15,0  6,1   19,7    847,2 
  300-499,9 379,4  8,6  63,5   33,1  347,0  39,1   17,7  12,8   11,0    912,2 
  500- 502,0  22,2  78,7   49,6  341,4  39,5   15,8  8,5   17,9    1075,6 
  Alle 352,9  9,2  59,1   35,8  356,4  48,6   15,3  8,4   16,5    902,2 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015