Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskudd  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  50-99,9 101,4  14,2  82,8   65,4  677,0  77,5   9,3     40,3    1067,9 
  100-199,9 138,8  26,6  74,6   33,7  615,8  46,1   13,2  3,4   22,1    974,3 
  200-299,9 320,6  26,8  45,4   33,8  500,0  68,6   19,6  4,5   22,6    1041,9 
  300-499,9 303,7  51,1  156,9   41,5  470,7  69,1   51,9  2,8   13,3    1161,0 
  500- 618,4  70,2  137,6   70,8  423,3  32,5   21,1  3,7   22,8    1400,4 
  Alle 382,9  47,7  113,2   49,8  489,8  53,1   28,0  3,4   20,9    1188,8 
Andre bygder                         
  100-199,9 157,3  16,2  32,1   54,8  560,2  96,4   38,3  1,2   21,5    978,0 
  200-299,9 278,8  24,1  50,4   17,1  421,9  39,3   16,5  6,4   21,5    876,0 
  300-499,9 408,2  27,5  59,5   34,7  439,8  49,0   11,1  7,9   18,4    1056,1 
  500- 593,3  59,9  42,3   26,4  329,5  36,5   14,6  1,7   24,1    1128,3 
  Alle 340,0  28,5  46,0   36,8  437,0  60,4   19,5  4,5   20,8    993,5 
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  35-49,9 508,6  0,7  25,0   31,8  483,2  51,9   -236,0     10,6    875,8 
  100-199,9 371,6    40,6   69,9  366,2  109,8   -47,4     23,5    934,2 
  200-299,9 536,5  1,3  109,5   -4,5  394,0  5,8   6,6     9,1    1058,3 
  300-499,9 486,8  1,3  49,4   50,8  347,7  26,9   9,0  7,6   28,0    1007,5 
  500- 601,2  0,7  36,7     530,1  7,4   22,9  2,2   13,1    1214,3 
  Alle 500,9  1,0  58,3   31,4  399,7  33,0   -22,3  3,3   19,1    1024,4 
Andre bygder                         
  100-199,9 250,8  6,6  81,7   12,8  377,9  9,4   8,6  7,6   9,3    764,7 
  200-299,9 227,9  4,1  71,6   24,5  381,8  27,6   8,4  13,4   9,8    769,1 
  300-499,9 475,6  14,1  79,8   -2,5  326,9  32,8   17,7  3,3   6,6    954,3 
  500- 742,6  35,5  64,2   24,1  195,2  29,0   9,5  15,3   12,0    1127,4 
  Alle 419,4  14,0  84,1   11,8  324,2  30,6   12,4  8,4   9,9    914,8 
Vestlandet                         
  35-49,9 318,5  7,3  47,3   43,6  530,6  83,1   8,2  4,5   35,7    1078,8 
  50-99,9 444,1  21,7  83,9   104,4  347,0  46,7   7,9  4,2   17,7    1077,6 
  100-199,9 360,1  6,5  37,4   34,7  338,3  50,8   23,9  5,3   24,9    881,9 
  200-299,9 352,4  4,5  46,3   26,2  397,5  59,3   17,8  8,7   13,8    926,5 
  300-499,9 475,0  2,5  44,9   19,4  335,3  29,3   14,0  8,3   13,6    942,3 
  500- 569,8  21,1  50,3   9,0  229,2  9,0   11,9  2,3   13,7    916,3 
  Alle 404,9  7,9  48,6   35,8  362,1  47,3   16,1  6,5   18,4    947,6 
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 266,9  32,7  55,9   90,1  414,9  120,6   6,1     30,0    1017,2 
  200-299,9 242,2  32,3  20,4   56,0  437,9  31,1   13,4  10,0   12,2    855,5 
  300-499,9 514,3  6,1  78,5   10,5  440,3  32,1   35,1  6,0   12,8    1135,7 
  500- 412,4  20,6  121,7   13,3  389,2  85,4   10,4  24,1   10,3    1087,4 
  Alle 395,1  18,4  68,5   30,0  426,8  49,8   22,1  10,2   15,0    1035,9 
Andre bygder                         
  200-299,9 371,0  3,2  35,7   39,4  287,9  40,6   4,9  7,1   27,6    817,4 
  300-499,9 402,7  7,1  38,0   22,1  270,7  36,4   -3,1  10,7   11,3    795,9 
  500- 545,3  -7,4  4,7     447,8  48,8   1,1  6,2   6,8    1053,3 
  Alle 413,0  3,7  31,7   24,6  294,1  37,5   2,8  8,7   16,5    832,6 
Nord-Norge                         
  100-199,9 270,1  1,0  19,4   103,5  199,0  35,7   4,0  4,8   4,4    641,9 
  200-299,9 323,5  0,7  59,3   28,2  220,7  125,3   6,6  3,7   28,5    796,5 
  300-499,9 519,7  1,0  31,7   26,9  260,5  45,9   9,8  24,9   10,5    930,9 
  500- 611,2  7,5  70,9   43,4  185,9  20,3   6,9  17,8   9,5    973,4 
  Alle 441,5  2,0  42,9   43,4  225,7  58,5   7,3  14,3   13,5    849,1 
Alle bruk                         
  35-49,9 431,5  8,9  82,9   29,1  461,1  71,5   -41,7  2,2   26,5    1072,0 
  50-99,9 307,1  14,6  63,5   81,7  387,2  67,2   10,2  2,2   24,6    958,3 
  100-199,9 254,6  11,9  45,9   47,9  421,1  57,3   17,0  3,9   18,9    878,5 
  200-299,9 325,7  12,2  51,2   28,8  383,8  55,3   12,9  7,0   18,8    895,7 
  300-499,9 437,7  16,7  71,4   26,4  368,7  43,0   19,8  9,1   14,0    1006,8 
  500- 598,8  42,9  90,2   40,5  351,2  34,0   14,9  7,9   17,4    1197,8 
  Alle 402,5  19,3  65,5   35,7  381,7  48,7   14,6  7,0   17,4    992,4 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015