Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskudd  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  50-99,9 145,8  -11,0  -20,3   24,8  689,3  69,7   93,4     15,8    1007,5 
  100-199,9 133,9  11,3  67,2   66,6  604,1  54,7   2,2  1,3   18,1    959,4 
  200-299,9 308,8  15,3  36,1   10,8  560,1  43,7   36,6     16,1    1027,5 
  300-499,9 430,9  43,8  98,6   33,3  508,3  57,7   76,3  2,4   9,5    1260,8 
  500- 737,7  24,0  110,2   101,2  454,4  29,3   51,2  2,7   20,1    1530,8 
  Alle 456,9  24,4  80,6   57,5  520,8  45,9   48,6  1,8   16,2    1252,7 
Andre bygder                         
  100-199,9 138,5  25,2  34,0   63,0  577,6  129,5   33,4  5,4   17,1    1023,7 
  200-299,9 299,9  13,0  25,0   37,2  435,9  46,2   -4,9  10,2   18,4    880,9 
  300-499,9 373,4  38,9  44,4   71,3  458,1  47,2   12,2  4,5   13,3    1063,3 
  500- 704,0  70,2  70,2   11,8  341,5  25,2   26,6  4,7   16,3    1270,5 
  Alle 365,3  36,2  42,7   49,5  457,7  63,9   16,8  5,7   16,0    1053,8 
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  200-299,9 552,0  1,3  77,6   20,9  385,7  19,5   27,7  4,6   10,4    1099,7 
  300-499,9 710,0  3,8  34,7   26,9  361,4  43,5   7,3     27,3    1214,9 
  500- 730,7  20,5  61,4     384,3  26,3   8,8     5,6    1237,6 
  Alle 623,8  5,5  49,2   25,0  380,0  39,2   23,0  1,3   16,0    1163,0 
Andre bygder                         
  100-199,9 266,3  22,0  108,6   17,3  395,6  19,5   4,7  12,1   4,5    850,6 
  200-299,9 299,7  10,5  49,9   13,9  369,6  53,1   9,7  10,7   5,6    822,7 
  300-499,9 426,0  28,9  85,7   36,6  355,0  45,2   9,3  6,7   5,4    998,8 
  500- 652,5  26,0  60,7   49,3  271,8  15,1   13,1  11,6   10,5    1110,6 
  Alle 413,1  19,7  92,0   27,1  349,6  35,6   23,0  9,1   6,7    975,9 
Vestlandet                         
  35-49,9 215,7  15,0  51,4   51,5  491,6  102,6   5,2  12,3   25,9    971,2 
  50-99,9 195,8  14,9  96,1   89,1  315,5  71,5   3,0  6,1   12,7    804,7 
  100-199,9 352,1  0,5  22,7   29,5  405,5  36,6   24,7  13,2   16,8    901,6 
  200-299,9 380,4  1,8  57,8   33,7  432,4  19,7   14,0  2,6   13,4    955,8 
  300-499,9 563,6  2,3  44,8   8,6  334,2  32,5   13,3  15,5   11,6    1026,4 
  500- 597,3  -0,1  87,2   32,9  312,0  16,9   8,8  6,0   8,6    1069,6 
  Alle 403,5  3,9  52,6   34,0  382,1  38,2   14,0  9,7   14,1    952,1 
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 177,0  10,3  3,7   34,1  511,8  120,3   5,0     9,4    871,6 
  200-299,9 318,5  14,3  32,5   65,8  504,1  39,2   12,8  3,1   14,8    1005,1 
  300-499,9 480,0  2,1  95,7   31,3  453,1  34,9   10,3  4,6   8,9    1120,9 
  500- 486,1  40,5  174,6   24,8  519,5  35,2   10,0  0,7   13,3    1304,7 
  Alle 409,1  13,3  84,4   38,8  484,0  43,7   10,6  3,0   12,0    1098,9 
Andre bygder                         
  200-299,9 392,5  8,4  29,6   44,0  327,1  43,9   4,4  4,5   25,9    880,3 
  300-499,9 452,3  4,0  57,6   17,9  299,3  32,6   6,1  1,9   8,9    880,6 
  500- 777,5  16,7  70,0     339,7  20,5   2,1  1,6   5,7    1233,8 
  Alle 491,9  7,2  47,3   24,0  309,2  36,0   6,4  2,7   14,7    939,4 
Nord-Norge                         
  100-199,9 283,6  0,7  16,1   51,2  255,9  57,0   3,6     3,1    671,2 
  200-299,9 362,7  0,4  53,1   19,5  223,2  86,2   6,9  4,4   12,8    769,2 
  300-499,9 625,6  3,9  17,0   39,5  257,6  59,6   -4,9  18,0   7,2    1023,5 
  500- 722,3  4,1  52,1   16,0  184,9  55,2   8,9  3,9   7,1    1054,5 
  Alle 514,2  2,4  33,1   30,9  233,8  64,2   2,5  8,2   7,9    897,2 
Alle bruk                         
  35-49,9 390,0  6,5  115,8   26,3  408,5  86,7   69,4  6,2   19,3    1128,7 
  50-99,9 203,0  6,4  53,3   56,9  401,3  68,4   21,0  3,6   14,6    828,5 
  100-199,9 252,3  10,8  41,9   46,9  460,3  64,9   19,8  6,3   13,7    916,9 
  200-299,9 358,1  7,9  45,0   29,4  410,6  43,4   14,1  4,5   14,9    927,9 
  300-499,9 494,2  18,0  60,3   34,4  384,7  44,8   18,6  7,2   10,8    1073,0 
  500- 696,0  27,8  90,9   49,9  372,9  29,6   27,4  3,7   14,1    1312,3 
  Alle 445,5  15,5  60,5   39,0  402,7  46,9   20,8  5,6   13,3    1049,8