Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskudd  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9 117,0  3,0  36,8   53,9  640,1  65,9   7,0  2,4   8,4    934,5 
  200-299,9 371,8  30,1  148,0   12,8  632,8  40,1   35,5     10,6    1281,7 
  300-499,9 325,3  -0,9  108,6   11,8  492,9  84,0   59,8     5,3    1086,8 
  500- 615,2  58,7  96,1   69,3  473,2  26,7   18,7  6,5   12,6    1377,0 
  Alle 397,6  26,5  98,6   38,3  545,3  54,3   33,0  2,7   9,5    1205,8 
Andre bygder                         
  100-199,9 156,6  1,1  40,2   54,1  510,7  117,9   68,8  2,0   12,6    964,0 
  200-299,9 247,7  21,0  15,2   37,7  542,0  29,6   12,5  3,0   9,9    918,6 
  300-499,9 385,0  20,1  63,3   63,1  479,5  67,5   10,0  14,0   10,3    1112,8 
  500- 549,4  93,4  58,1   21,5  291,9  53,7   21,5  3,1   9,0    1101,6 
  Alle 338,2  33,5  45,9   44,9  452,7  69,3   26,3  6,2   10,3    1027,3 
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 595,4    59,4   109,4  467,3  34,5   43,2     11,8    1321,0 
  200-299,9 712,6  1,9  34,3   8,2  364,1  3,4   7,9  31,4   6,4    1170,2 
  300-499,9 579,9  1,2  30,1   48,7  392,6  49,0   3,5     6,8    1111,8 
  500- 789,9  5,0  65,5     313,3  0,9   3,9  6,8   15,5    1200,8 
  Alle 651,6  1,9  41,0   33,1  390,7  26,7   9,9  8,3   8,9    1172,1 
Andre bygder                         
  100-199,9 201,5  15,2  126,4   10,9  361,4  42,9   4,8  2,2   6,5    771,8 
  200-299,9 265,7  5,3  39,9   14,1  406,3  59,3   -0,9  3,6   3,0    796,3 
  300-499,9 494,3  -7,1  88,3   12,0  327,4  60,1   4,0  16,8   5,8    1001,6 
  500- 665,1  -6,9  82,2   21,1  330,6  39,9   4,4  0,5   7,9    1144,8 
  Alle 427,4  3,2  84,1   13,1  356,3  49,5   2,5  6,7   5,6    948,4 
Vestlandet                         
  35-49,9 271,9  12,8  40,1   34,1  361,3  146,9   4,8  10,6   23,1    905,6 
  50-99,9 316,6  5,7  51,8   74,3  391,0  63,9   4,5  2,0   8,6    918,4 
  100-199,9 385,5  7,6  32,9   54,8  411,8  61,8   9,9  5,3   11,8    981,4 
  200-299,9 399,4  9,0  68,5   16,2  427,3  30,5   16,9  7,8   8,1    983,7 
  300-499,9 506,9  -0,2  31,9   39,8  358,1  18,1   8,0  9,0   5,8    977,4 
  500- 723,4  28,6  70,4   13,5  318,6  38,6   15,7  18,9   7,6    1235,3 
  Alle 437,5  8,3  48,4   37,9  388,0  46,2   10,9  8,1   9,3    994,6 
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  200-299,9 326,8  1,2  36,0   19,4  563,5  54,3   8,5  7,5   11,4    1028,6 
  300-499,9 476,0  17,0  107,5   36,3  499,4  33,7   10,9  15,4   6,1    1202,3 
  500- 774,7  10,3  155,6   9,0  502,7  28,1   10,4  0,4   9,3    1500,5 
  Alle 494,7  15,3  93,8   28,0  494,5  54,8   9,8  9,2   8,2    1208,3 
Andre bygder                         
  200-299,9 414,6  -0,3  58,8   37,5  342,6  34,0   7,1  5,0   14,1    913,4 
  300-499,9 507,5  6,2  51,1   12,6  316,6  51,6   12,1  2,6   11,4    971,7 
  500- 719,0  -1,3  45,8   20,0  413,0  4,9   19,4  12,5   4,8    1238,1 
  Alle 497,7  3,0  50,4   22,2  336,3  40,4   10,8  5,0   11,9    977,7 
Nord-Norge                         
  100-199,9 327,8  1,0  15,8   127,3  203,0  20,5   6,4     1,7    703,5 
  200-299,9 326,6  8,1  89,0   62,7  272,7  85,0   9,7  5,5   8,0    867,3 
  300-499,9 561,9  1,0  11,1   70,2  218,7  43,5   -0,6  2,3   3,9    912,0 
  500- 754,5  2,8  108,6   17,9  235,6  59,1   11,5  9,8   5,4    1205,2 
  Alle 510,6  3,3  56,4   62,4  235,9  54,6   6,2  4,6   5,0    939,0 
Alle bruk                         
  35-49,9 404,0  15,9  46,3   14,7  420,3  110,4   22,3  5,1   16,3    1055,3 
  50-99,9 277,1  5,3  50,7   57,5  468,5  58,2   4,0  1,3   6,4    929,0 
  100-199,9 272,0  7,1  44,4   56,0  436,8  74,5   21,5  2,6   9,7    924,6 
  200-299,9 368,4  11,0  68,0   27,0  445,0  42,7   13,9  6,3   9,1    991,4 
  300-499,9 465,1  4,9  64,1   36,5  394,5  52,3   16,4  7,5   6,9    1048,2 
  500- 664,5  38,1  87,9   34,0  374,4  35,3   15,2  6,8   9,6    1265,8 
  Alle 446,3  14,3  66,2   37,0  412,3  51,5   16,1  6,0   8,7    1058,4