Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskudd  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  50-99,9 -86,3  -1,1  104,1   42,9  976,6  68,6   4,2  1,7   2,3    1113,0 
  100-199,9 36,9  18,3  37,6   44,4  673,5  83,8   7,4  1,3   8,8    912,0 
  200-299,9 234,3  24,5  150,3   15,8  654,2  49,7   36,9  1,7   10,9    1178,3 
  300-499,9 346,9  10,3  96,5   23,0  519,0  76,8   17,2  0,5   5,0    1095,2 
  500- 696,3  13,9  122,3   59,9  474,3  42,9   38,9  4,3   16,1    1468,9 
  Alle 382,7  15,0  107,2   37,2  570,4  60,2   36,5  2,2   10,6    1222,0 
Andre bygder                         
  100-199,9 162,7  22,0  54,8   100,7  550,9  67,7   26,4  4,6   13,0    1002,8 
  200-299,9 178,0  36,5  33,2   67,1  564,9  47,3   10,0  5,0   8,8    950,8 
  300-499,9 412,3  23,0  87,8   63,6  428,1  40,7   36,3  2,0   10,6    1104,4 
  500- 595,9  57,9  55,2   3,8  408,9  44,3   29,6  11,1   9,8    1216,5 
  Alle 346,1  35,0  59,3   55,2  483,2  49,3   25,0  5,6   10,3    1069,0 
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 526,4    95,4   78,0  412,8  11,1   -2,0  1,7   7,6    1131,0 
  200-299,9 558,4  2,0  25,5   9,4  322,5  1,7   4,7  1,3   6,6    932,1 
  300-499,9 511,3  1,1  16,5   51,6  381,9  37,3   35,2     4,1    1039,0 
  500-   4,1  67,8     294,5  24,4   -11,1  10,0   18,5    1436,2 
  Alle 598,5  1,7  51,0   30,0  359,2  36,3   12,0  2,4   8,1    1099,2 
Andre bygder                         
  100-199,9 160,9  4,9  77,2   31,7  411,0  83,9   9,8     5,6    785,0 
  200-299,9 263,4  12,5  73,7   0,5  368,4  117,5   7,0     4,3    847,3 
  300-499,9 375,0  6,8  55,6   29,9  388,9  74,7   8,3  11,3   5,7    956,2 
  500- 642,4  -8,5  74,3   33,5  324,6  49,1   6,7  3,0   6,1    1131,2 
  Alle 374,7  3,9  73,0   25,0  377,8  76,2   8,0  3,9   5,5    948,0 
Vestlandet                         
  35-49,9 319,0  6,3  37,0   58,3  390,4  121,8   10,9  5,8   16,2    965,7 
  50-99,9 380,4  -0,1  78,9   55,2  420,5  65,2   7,2  2,8   7,6    1017,7 
  100-199,9 315,3  4,5  50,4   53,0  468,0  42,8   31,6  0,5   9,9    976,0 
  200-299,9 349,8  0,7  38,8   10,3  494,9  21,6   0,4  9,2   8,5    934,2 
  300-499,9 499,0  6,2  41,5   28,0  351,8  40,6   15,0  9,0   4,7    995,8 
  500- 842,2  4,9  70,0   12,8  293,9  40,7   22,6  16,6   15,3    1319,0 
  Alle 441,0  3,7  50,7   32,7  415,0  44,0   15,4  7,1   9,1    1018,7 
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  200-299,9 227,8  1,2  37,0   27,1  628,9  97,5   7,6  10,7   10,4    1048,2 
  300-499,9 515,6  5,0  112,0   37,6  491,1  44,6   23,4  12,3   7,7    1249,3 
  500- 612,9  21,6  199,1   12,6  455,4  60,9   9,2     18,8    1390,5 
  Alle 470,3  11,1  113,0   32,7  489,5  72,5   15,6  7,9   11,1    1223,7 
Andre bygder                         
  100-199,9 424,7  33,6  14,1     480,5  33,8   18,2  4,6   14,0    1023,5 
  200-299,9 312,9  8,4  40,5   49,3  365,8  41,5   17,3  5,5   14,6    855,8 
  300-499,9 454,2  17,4  66,2   11,6  368,4  50,8   -15,2  12,0   7,2    972,6 
  500- 745,3  5,6  50,1   30,1  284,6  20,8   13,9  21,4   9,1    1180,9 
  Alle 443,2  14,1  51,1   25,9  365,3  42,2   2,4  10,5   10,5    965,2 
Nord-Norge                         
  100-199,9 335,4  1,1  20,3   25,5  154,8  45,2   3,9  0,9   2,3    589,4 
  200-299,9 265,5  9,3  45,2   38,4  268,9  114,9   5,2  6,8   9,6    763,8 
  300-499,9 543,1  2,2  40,2   65,7  237,7  52,9   9,8  25,3   5,0    981,9 
  500- 705,2  -1,0  67,5   63,4  203,8  77,4   9,9  7,4   5,1    1138,7 
  Alle 489,5  2,8  45,9   51,0  223,7  73,5   7,6  11,3   5,7    911,0 
Alle bruk                         
  35-49,9 303,4  3,0  86,2   32,5  473,2  100,2   91,5  2,6   12,3    1104,9 
  50-99,9 270,2  0,8  77,1   56,2  510,5  65,2   5,3  1,9   5,1    992,3 
  100-199,9 236,9  12,1  48,8   52,3  468,9  65,3   17,9  1,6   9,1    912,9 
  200-299,9 284,8  14,2  61,1   28,7  476,0  57,3   12,4  5,1   9,4    949,0 
  300-499,9 450,5  9,8  68,9   37,9  404,8  52,9   16,4  8,6   6,4    1056,2 
  500- 702,9  15,8  92,3   34,6  369,2  48,0   21,7  7,8   12,3    1304,6 
  Alle 426,5  12,1  70,1   37,8  429,3  56,4   18,3  6,0   9,0    1065,5