Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskudd  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9 60,2  5,3  55,4   18,6  720,4  69,7   62,1     7,5    999,2 
  200-299,9 152,6  15,0  148,3   49,1  708,3  43,6   28,2  1,6   9,1    1155,8 
  300-499,9 224,1  19,2  102,1   39,0  563,8  68,9   11,6  4,6   5,8    1039,1 
  500- 321,1  50,8  165,3   62,4  476,9  42,1   50,8  2,4   10,3    1182,1 
  Alle 216,8  27,2  126,3   47,8  588,1  57,4   35,1  2,4   8,5    1109,6 
Andre bygder                         
  100-199,9 176,9  5,5  96,2   99,8  511,2  86,0   31,8  2,3   12,5    1022,2 
  200-299,9 267,4  47,3  34,9   27,1  621,3  41,7   11,4  0,9   9,8    1061,8 
  300-499,9 378,5  150,1  84,7   81,4  493,6  45,7   20,7  3,6   9,8    1268,1 
  500- 620,5  48,6  82,5   44,1  385,8  50,7   46,4  3,5   19,8    1301,9 
  Alle 368,5  69,8  73,9   60,9  512,3  55,7   26,7  3,2   12,7    1183,7 
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 415,3  0,4  -0,8   104,8  335,8  6,5   -7,4     7,4    862,0 
  200-299,9 412,1  1,5  2,3   3,4  402,6  0,3   9,6     6,4    838,2 
  300-499,9 332,1  1,0  15,2   57,3  394,6  32,1   5,0  1,0   3,0    841,3 
  500- 615,7  4,7  252,4     276,3  7,1   -19,1  9,5   18,8    1165,4 
  Alle 428,1  1,8  54,8   38,1  372,5  29,8   -0,5  2,4   8,0    935,0 
Andre bygder                         
  100-199,9 184,6  5,2  67,9   27,5  511,8  91,6   14,8     2,2    905,6 
  200-299,9 281,6  51,7  78,1   12,9  411,3  71,4   22,8     3,4    933,2 
  300-499,9 425,6  8,5  74,9   1,7  436,9  59,9   9,2  4,7   4,6    1026,0 
  500- 726,2  -1,5  63,2   48,5  295,9  42,7   8,9  2,1   3,4    1189,4 
  Alle 419,4  15,7  70,8   21,5  422,9  60,6   16,2  1,9   3,5    1032,5 
Vestlandet                         
  35-49,9 384,8  0,1  8,5   9,8  634,0  68,3   35,3  3,9   19,5    1164,2 
  50-99,9 497,8  23,5  66,4   67,9  423,6  125,1   22,0  13,6   8,1    1248,0 
  100-199,9 300,5  6,3  57,0   72,2  521,4  38,8   23,0  0,6   11,0    1030,8 
  200-299,9 335,2  16,2  73,3   12,7  440,5  52,1   11,4  1,9   9,1    952,4 
  300-499,9 484,5  1,8  41,9   36,0  404,4  29,4   9,7  9,5   6,1    1023,3 
  500- 830,4  25,4  78,5   -12,8  354,2  29,2   22,1  10,5   11,5    1349,0 
  Alle 458,8  11,6  58,9   31,7  439,1  47,0   16,5  6,2   9,3    1079,1 
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  200-299,9 159,8  11,9  53,7   12,5  623,0  131,0   11,3  25,6   9,5    1038,3 
  300-499,9 324,7  15,5  101,6   24,0  484,1  61,1   25,5  6,6   6,7    1049,8 
  500- 523,0  18,1  195,8   30,0  577,3  53,9   27,9  5,6   9,3    1440,9 
  Alle 347,3  15,1  118,0   30,3  534,5  80,9   22,7  8,8   8,0    1165,6 
Andre bygder                         
  200-299,9 294,2  8,8  39,3   38,7  416,3  43,2   17,5  3,9   10,1    872,0 
  300-499,9 386,4  4,7  44,4   -1,4  380,4  55,7   9,7  11,6   5,3    896,8 
  500- 760,6  37,7  93,6   50,0  341,9  81,2   23,8  22,1   6,2    1417,1 
  Alle 408,5  11,3  48,2   20,0  387,8  59,6   14,1  10,1   7,8    967,4 
Nord-Norge                         
  100-199,9 362,2  12,9  32,7   23,8  142,8  7,5   9,4     2,3    593,6 
  200-299,9 335,1  1,4  18,5   45,2  270,9  90,4   9,6  9,1   10,3    790,5 
  300-499,9 512,6  1,5  69,0   16,3  278,7  90,6   45,6  9,4   4,9    1028,6 
  500- 628,5  0,5  76,5   62,8  241,3  53,9   7,2  26,2   3,3    1100,2 
  Alle 489,2  2,5  53,8   39,0  247,2  66,3   19,1  13,5   5,3    935,9 
Alle bruk                         
  35-49,9 362,3  1,6  39,9   27,4  638,0  107,0   29,6  1,4   13,1    1220,3 
  50-99,9 308,5  12,8  43,2   66,5  563,7  96,4   16,7  9,1   5,7    1122,6 
  100-199,9 234,7  6,3  56,7   56,3  487,1  65,0   26,0  0,6   8,6    941,3 
  200-299,9 279,0  20,8  63,8   27,2  495,1  55,8   15,7  3,8   8,7    969,9 
  300-499,9 381,2  29,3  70,1   33,8  440,2  55,1   17,1  6,6   6,1    1039,5 
  500- 569,7  28,2  123,8   42,5  385,9  44,7   28,4  8,8   10,4    1242,4 
  Alle 381,4  22,6  78,8   38,7  454,3  56,6   21,2  5,7   8,3    1067,6