Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskudd  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  50-99,9 78,4  0,8  75,8   0,5  720,5  143,5   7,4     8,3    1035,2 
  100-199,9 105,4  63,9  70,0   71,5  710,1  60,4   -32,6     8,8    1057,5 
  200-299,9 368,5  40,6  141,8   88,7  808,3  36,5   174,5  3,1   8,7    1670,7 
  300-499,9 271,8  31,7  87,5   37,3  607,8  61,0   32,4  12,3   6,2    1148,0 
  500- 573,6  91,1  165,2   35,3  525,6  63,1   92,6  0,3   12,0    1558,8 
  Alle 362,3  56,7  119,6   49,0  627,2  62,4   69,1  4,4   9,1    1359,8 
Andre bygder                         
  100-199,9 122,9  0,1  69,7   59,1  535,4  124,8   33,2  0,8   19,3    965,3 
  200-299,9 209,7  12,4  51,6   52,7  572,0  56,1   -6,1  3,7   8,5    960,6 
  300-499,9 350,9  58,0  101,6   82,3  538,3  44,3   16,5  2,9   11,0    1205,8 
  500- 605,8  78,6  120,9   39,1  414,6  87,5   31,0  1,1   11,2    1389,8 
  Alle 327,5  39,9  86,3   57,2  526,4  76,1   17,2  2,3   11,8    1144,7 
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 530,7  0,6  115,9   150,6  398,7  57,4   14,9     11,2    1280,0 
  200-299,9 365,0  1,0  57,2   8,7  387,1  0,7   6,9  0,6   5,7    832,9 
  300-499,9 410,9  1,6  29,0   11,8  345,3  42,3   5,7  19,8   4,0    870,4 
  500- 704,8  0,8  73,4   0,3  329,9  35,1   25,1  0,6   10,2    1180,2 
  Alle 543,1  0,9  59,0   31,7  377,7  45,5   13,1  5,6   7,5    1084,1 
Andre bygder                         
  100-199,9 134,7  46,0  59,4   84,7  590,4  83,7   11,6     7,6    1018,1 
  200-299,9 170,0  23,8  67,3   15,6  398,4  66,0   11,1  8,4   5,3    765,9 
  300-499,9 294,8  39,3  76,4   45,5  445,0  123,0   6,1  1,4   4,9    1036,4 
  500- 574,8  16,6  87,7   31,2  339,1  31,9   7,9  16,4   3,8    1109,4 
  Alle 306,3  30,0  74,3   42,1  446,7  77,1   8,8  6,2   5,1    996,6 
Vestlandet                         
  35-49,9 350,0  3,9  37,2   6,3  537,4  31,1   9,0  2,9   14,9    992,7 
  50-99,9 429,4  43,1  134,5   15,6  479,5  122,6   6,8  15,9   9,0    1256,4 
  100-199,9 299,2  2,7  64,6   27,2  545,9  38,6   20,3  3,3   12,9    1014,7 
  200-299,9 355,9  3,9  96,2   29,0  479,8  58,4   19,8  2,0   10,9    1055,9 
  300-499,9 464,6  4,5  46,4   9,6  473,8  29,2   11,4  14,8   6,3    1060,6 
  500- 658,1  13,7  88,9   11,8  370,6  70,2   20,9  13,7   10,5    1258,4 
  Alle 427,7  8,5  75,0   18,2  477,0  52,0   16,1  8,8   10,0    1093,3 
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  200-299,9 179,0  1,9  59,4   -1,0  732,2  132,5   9,6  0,3   9,0    1122,9 
  300-499,9 410,3  12,5  412,4   56,0  511,6  52,0   34,4  1,9   8,4    1499,5 
  500- 718,1  21,9  198,5   26,9  569,5  62,5   14,9  6,6   9,0    1627,9 
  Alle 469,9  13,4  251,3   42,0  555,7  85,8   21,2  3,1   8,8    1451,2 
Andre bygder                         
  200-299,9 300,6  10,3  536,5   39,4  465,3  28,5   13,8  1,5   12,1    1408,0 
  300-499,9 360,8  4,4  52,7   11,5  354,6  68,3   13,7  9,1   5,0    880,1 
  500- 679,9  2,7  91,4   -42,2  469,9  80,2   10,9  2,6   11,4    1306,8 
  Alle 413,2  6,4  198,8   7,6  429,6  62,9   12,2  4,7   8,7    1144,1 
Nord-Norge                         
  100-199,9 313,3  -1,1  30,1   33,9  117,0  94,5   3,8     2,1    593,6 
  200-299,9 303,9  1,0  25,3   144,5  316,7  85,6   5,1  2,3   10,6    895,0 
  300-499,9 541,4  3,3  48,7   38,2  258,5  72,8   6,4  15,0   5,3    989,6 
  500- 619,1  1,1  103,1   72,1  250,8  54,4   14,6  20,6   3,3    1139,1 
  Alle 488,0  1,4  58,4   71,3  246,7  77,4   8,5  11,9   5,5    969,1 
Alle bruk                         
  35-49,9 499,6  1,8  26,8   27,7  501,4  102,3   24,7  3,8   10,6    1198,7 
  50-99,9 269,8  19,0  98,5   28,8  571,8  131,1   5,6  7,7   8,0    1140,3 
  100-199,9 228,2  19,3  63,3   56,1  523,9  82,0   8,2  1,0   11,3    993,3 
  200-299,9 293,1  13,3  124,7   53,1  527,8  55,4   35,3  2,9   9,2    1114,8 
  300-499,9 383,3  21,5  102,4   37,5  464,0  59,6   17,1  9,6   6,6    1101,6 
  500- 626,6  41,0  125,8   30,0  420,5  62,7   37,6  7,3   9,2    1360,7 
  Alle 404,0  24,0  106,0   41,1  480,1  66,4   25,1  6,0   8,7    1161,4