Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskudd  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  50-99,9 195,5  31,2  121,2   -14,3  744,3  93,4   4,6     5,5    1181,4 
  100-199,9 87,3  41,7  46,5   3,8  862,1  37,7   57,7     7,0    1143,8 
  200-299,9 353,7  6,8  155,0   36,6  724,0  53,2   68,7  1,0   7,0    1406,0 
  300-499,9 267,9  9,5  155,0   49,5  645,0  84,3   68,5  2,7   6,6    1289,0 
  500- 707,0  42,5  146,0   64,1  557,5  82,2   64,0  2,1   8,8    1674,2 
  Alle 421,1  25,7  136,7   43,5  649,9  75,2   61,9  1,8   7,4    1423,2 
Andre bygder                         
  100-199,9 164,9  13,5  37,7   83,2  639,8  68,4   30,9  3,6   8,1    1050,1 
  200-299,9 211,7  28,5  149,0   44,0  576,5  59,7   -73,6  7,9   6,5    1010,2 
  300-499,9 395,4  36,7  100,4   54,2  576,4  42,1   16,1  0,4   8,0    1229,7 
  500- 655,8  49,5  82,5   33,8  444,6  105,3   23,0  7,8   8,8    1411,1 
  Alle 371,7  33,5  96,8   48,9  564,1  71,6   -3,4  5,1   7,8    1196,1 
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 502,0  0,7  198,9   121,0  386,8  41,8   -8,4     12,2    1255,0 
  200-299,9 570,6  1,8  103,0   71,9  318,5  8,2   -0,9  4,7   6,8    1084,6 
  300-499,9 594,1  0,6  39,5   19,8  338,6  53,2   19,2  2,6   2,9    1070,5 
  500- 741,1  0,5  64,2   -0,1  321,5  35,4   17,9  6,7   10,0    1197,2 
  Alle 642,5  0,8  51,5   42,3  357,6  39,7   8,7  3,3   7,3    1153,7 
Andre bygder                         
  100-199,9 113,8  8,8  39,9   12,8  625,4  83,3   12,9     4,0    900,9 
  200-299,9 346,7  5,5  119,2   36,8  437,6  50,1   5,1     3,9    1004,9 
  300-499,9 371,3  34,4  56,2   9,3  465,1  115,0   20,9  17,1   3,7    1093,0 
  500- 625,8  15,7  71,6   19,9  417,5  51,6   4,8  8,9   6,1    1221,9 
  Alle 404,5  19,5  71,9   18,9  478,7  72,8   11,5  7,6   4,4    1089,8 
Vestlandet                         
  35-49,9 397,1  -1,5  62,7   5,9  529,0  69,8   5,4  7,9   17,4    1093,7 
  50-99,9 336,4  53,1  56,1   1,7  598,6  155,1   15,6  17,6   10,2    1244,4 
  100-199,9 338,6  -1,1  46,1   41,4  502,0  73,0   10,7  1,3   12,2    1024,2 
  200-299,9 357,6  15,4  148,6   50,9  546,6  49,6   8,8  10,2   8,3    1196,0 
  300-499,9 471,7  2,7  41,6   60,0  450,4  41,3   7,0  26,8   7,7    1109,2 
  500- 750,7  -0,6  83,1   -5,7  359,3  68,2   31,3  14,4   14,6    1315,3 
  Alle 445,5  8,2  75,6   36,7  485,5  64,3   12,4  14,2   10,5    1152,9 
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  200-299,9 267,4  19,7  57,6   -2,8  732,1  144,8   16,7  7,3   6,8    1249,6 
  300-499,9 380,7  2,0  508,3   83,7  578,2  56,7   30,4  0,5   7,0    1647,5 
  500- 497,2  11,7  188,8   30,5  531,0  96,8   31,7  1,7   8,1    1397,5 
  Alle 385,2  8,8  266,6   45,3  609,4  97,4   26,3  2,2   7,4    1448,6 
Andre bygder                         
  200-299,9 309,9  -0,2  50,8   50,5  334,3  44,2   5,9  1,1   13,9    810,4 
  300-499,9 426,6  16,5  52,1   10,3  425,7  58,3   20,1  1,2   4,1    1014,9 
  500- 471,3  27,9  52,9   63,9  479,8  58,7   14,1  3,5   6,5    1178,6 
  Alle 405,2  13,9  48,8   34,0  435,7  50,9   14,1  1,7   7,4    1011,7 
Nord-Norge                         
  100-199,9 363,1  -1,1  16,6   77,6  124,2  92,8   3,6  1,6   1,2    679,6 
  200-299,9 347,8  7,5  49,8   50,9  303,7  89,8   -17,4  2,7   8,9    843,7 
  300-499,9 564,4  1,2  65,1   34,7  251,6  67,4   8,0  13,7   4,3    1010,4 
  500- 690,7  6,6  86,4   76,2  231,3  76,0   10,8  17,8   3,0    1198,8 
  Alle 547,4  4,1  63,5   57,2  244,1  79,0   3,4  11,5   4,3    1014,5 
Alle bruk                         
  35-49,9 572,3  11,9  51,8   23,1  509,0  85,4   5,1  5,1   11,4    1275,1 
  50-99,9 269,9  28,4  24,1   6,9  667,8  120,5   8,1  8,7   7,4    1141,8 
  100-199,9 251,5  10,0  48,6   46,6  576,5  69,1   20,1  1,2   8,4    1032,0 
  200-299,9 328,5  12,8  118,8   42,7  529,5  60,9   0,3  5,1   7,6    1106,2 
  300-499,9 420,4  12,9  121,3   43,4  482,8  63,4   25,2  9,2   6,0    1184,6 
  500- 658,3  23,9  107,5   42,4  432,3  77,7   31,0  7,7   8,1    1388,9 
  Alle 442,4  16,2  101,8   41,6  498,8  70,3   19,7  6,7   7,4    1204,9