Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskudd  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  50-99,9 248,7  139,4  34,6   -5,9  835,8  30,4   3,9     2,6    1289,5 
  100-199,9 69,8  61,0  55,4   35,9  907,6  57,3   13,4  0,8   5,8    1207,0 
  200-299,9 355,4  12,3  50,9   54,4  774,5  45,3   53,5  0,7   7,1    1354,1 
  300-499,9 370,8  55,0  214,0   39,3  681,0  85,3   101,0  3,4   4,9    1554,7 
  500- 675,6  67,3  179,5   85,0  584,2  65,4   102,4  2,2   9,1    1770,7 
  Alle 437,4  55,5  141,9   56,7  685,4  70,5   77,0  2,3   7,2    1533,9 
Andre bygder                         
  100-199,9 312,7  -1,1  59,9   10,0  710,9  83,6   35,5  11,8   12,3    1235,6 
  200-299,9 289,4  25,3  151,4   15,2  647,3  48,7   29,9  4,9   5,1    1217,2 
  300-499,9 403,8  59,4  121,0   73,4  666,8  36,3   39,9  0,5   4,7    1405,8 
  500- 716,4  65,1  125,8   22,9  440,6  84,9   57,6  0,7   7,8    1521,8 
  Alle 437,1  40,4  120,6   31,1  610,0  63,6   40,3  3,3   6,6    1353,0 
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 454,6  0,7  411,3   -3,6  394,2  86,5   -22,9  3,1   5,6    1329,5 
  200-299,9 800,3  1,2  44,6   71,8  353,3  11,5   7,1     5,3    1295,1 
  300-499,9 712,1  2,2  48,7   30,7  271,1  101,0   4,9     2,5    1173,2 
  500-   2,6  72,0   35,1  342,5  40,9   14,6  43,1   5,0    1743,1 
  Alle 872,8  1,8  120,7   44,4  351,2  59,8   6,4  15,0   4,6    1476,7 
Andre bygder                         
  100-199,9 268,3  34,1  40,6   15,3  596,7  77,9   21,8  7,6   2,3    1064,6 
  200-299,9 319,5  36,8  61,5   51,7  481,2  47,7   16,0  10,7   4,5    1029,6 
  300-499,9 591,6  12,9  97,7   10,6  437,2  106,5   17,4  6,8   3,4    1284,1 
  500- 891,5  22,2  139,5   20,0  354,1  36,0   9,0  1,1   2,1    1475,5 
  Alle 551,0  25,5  88,3   25,7  464,4  64,3   15,2  6,1   3,1    1243,6 
Vestlandet                         
  35-49,9 541,2  88,9  23,9   52,5  642,0  44,2   12,2  1,5   8,4    1414,8 
  50-99,9 834,4  -4,1  100,0   11,8  545,3  159,5   57,3  11,5   7,8    1723,5 
  100-199,9 365,5  -1,0  36,2   10,1  616,0  79,3   18,3  1,9   8,5    1134,8 
  200-299,9 412,2  2,3  136,7   54,7  529,6  78,9   33,1  7,4   6,2    1261,1 
  300-499,9 584,8  13,3  36,2   57,2  400,8  65,3   28,6  13,3   7,1    1206,6 
  500-   63,2  99,0   34,3  424,1  85,7   649,3  12,8   7,3    2463,5 
  Alle 598,2  19,0  74,8   40,6  501,1  80,3   126,8  8,8   7,3    1456,9 
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  200-299,9 351,3  67,3  62,4   -4,3  789,4  122,5   14,0  6,7   4,5    1413,8 
  300-499,9 468,4  13,1  94,2   74,0  621,1  62,4   15,7  0,3   5,5    1354,7 
  500- 835,0  37,3  220,5   50,5  519,7  118,2   91,5  2,2   4,4    1879,3 
  Alle 556,0  39,2  127,9   48,4  626,6  101,6   41,8  6,8   5,1    1553,4 
Andre bygder                         
  200-299,9 341,5  43,0  43,3   27,9  395,6  65,5   8,8  0,8   5,8    932,2 
  300-499,9 494,0  30,9  50,4   10,3  401,5  52,8   40,0  7,1   2,4    1089,4 
  500- 858,7  10,2  71,8   18,2  474,0  112,5   26,2  5,4   6,3    1583,3 
  Alle 556,1  26,3  51,4   19,4  428,7  68,0   26,2  4,6   4,5    1185,2 
Nord-Norge                         
  100-199,9 341,0  0,1  28,1   55,8  171,5  114,2   3,4  14,7   0,7    729,5 
  200-299,9 382,9  8,6  38,8   80,1  368,0  91,4   113,4  4,2   6,8    1094,2 
  300-499,9 673,5  0,4  48,0   27,1  249,3  57,9   13,1  16,9   2,9    1089,1 
  500- 937,8  1,7  94,8   77,8  229,3  88,1   9,7  9,4   2,3    1450,9 
  Alle 663,9  2,3  60,5   58,1  258,5  80,5   28,8  11,1   3,1    1166,8 
Alle bruk                         
  35-49,9 564,2  49,2  20,5   74,8  602,6  88,5   19,3  3,5   8,4    1431,0 
  50-99,9 497,7  42,8  121,7   13,5  631,0  99,1   25,7  5,0   5,4    1441,9 
  100-199,9 295,9  15,6  63,1   21,4  624,8  81,0   15,3  7,9   6,7    1131,7 
  200-299,9 376,1  21,1  89,9   43,2  568,8  63,7   36,8  4,9   5,8    1210,3 
  300-499,9 518,8  26,9  96,8   42,5  488,1  69,1   39,3  6,8   4,6    1292,9 
  500- 852,6  41,0  134,9   51,6  438,9  77,7   120,2  7,5   6,1    1730,5 
  Alle 555,7  29,5  100,9   42,4  517,7  73,6   58,1  6,6   5,7    1390,2