Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
     - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 21,8  7,7  356,1   29,9   249,6   116,9   19,5  
  200-299,9 33,2  7,6  376,1   33,4   263,2   114,5   31,8  
  300-499,9 44,5  8,3  450,2   46,4   292,8   148,9   54,9  
  500- 60,3  12,6  496,2   64,5   384,3   152,1   24,3  
  Alle 38,0  8,4  411,2   40,9   284,9   131,4   35,8  
Andre bygder                   
  50-99,9 11,5  4,7  297,5   30,6   217,4   85,0   25,7  
  100-199,9 20,1  5,4  339,0   32,1   234,4   103,6   33,1  
  200-299,9 38,6  9,4  371,8   35,6   259,3   122,3   25,8  
  300-499,9 51,0  3,6  427,7   25,7   276,4   123,0   54,0  
  Alle 26,9  5,9  349,7   34,9   245,7   107,2   31,7  
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  50-99,9 44,0  10,8  326,8   28,8   234,7   129,8   -8,9  
  100-199,9 30,7  6,3  378,9   36,2   260,5   119,1   35,5  
  200-299,9 73,4  6,4  421,4   42,0   297,7   100,2   65,5  
  Alle 42,0  7,2  385,5   38,3   268,2   115,5   40,1  
Andre bygder                   
  50-99,9 18,6  0,7  285,5   22,6   219,3   75,8   13,0  
  100-199,9 34,4  3,4  323,7   41,4   260,6   95,3   9,2  
  200-299,9 38,1  6,6  356,2   62,8   249,5   114,8   54,7  
  Alle 32,1  3,4  321,1   42,1   250,7   95,4   17,1  
Vestlandet                   
  35-49,9 10,5  3,3  322,2   39,7   232,6   98,7   30,6  
  50-99,9 19,6  2,3  286,2   53,3   234,4   95,1   10,0  
  100-199,9 21,5  3,8  302,5   47,4   231,5   94,0   24,4  
  200-299,9 39,2  6,0  408,9   48,5   280,2   97,9   79,3  
  Alle 22,4  3,5  310,6   47,8   238,0   96,1   24,3  
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 24,9  3,2  281,8   16,1   203,7   88,7   5,5  
  200-299,9 30,2  5,5  411,2   12,0   268,0   119,9   35,3  
  300-499,9 33,6  5,1  460,9   41,7   300,7   136,4   65,5  
  Alle 28,0  4,4  360,7   17,9   243,7   108,3   26,6  
Andre bygder                   
  100-199,9 21,1  3,1  296,4   38,8   219,8   89,4   26,0  
  200-299,9 36,6  3,7  308,4   18,8   226,8   98,5   1,9  
  Alle 28,0  3,5  315,2   31,7   229,7   94,1   23,1  
Nord-Norge                   
  50-99,9 23,8  1,4  273,6   18,3   189,4   86,0   16,5  
  100-199,9 31,2  1,9  282,1   26,7   212,9   74,8   21,1  
  200-299,9 35,8  3,0  332,3   38,3   252,3   98,5   19,8  
  300-499,9 68,9  4,1  334,0   17,6   279,2   77,7   -5,3  
  Alle 33,1  2,3  301,0   28,0   227,3   84,0   17,7  
Alle bruk                   
  35-49,9 15,3  3,2  311,4   32,4   232,7   91,1   20,0  
  50-99,9 19,1  3,0  290,0   37,6   222,4   90,5   14,7  
  100-199,9 24,8  4,3  318,8   35,0   233,9   97,0   22,9  
  200-299,9 37,0  6,2  366,6   32,8   258,3   110,3   30,8  
  300-499,9 46,4  7,0  447,7   40,7   293,6   138,8   56,0  
  500- 63,3  11,3  489,9   78,6   392,9   152,8   22,8  
  Alle 30,6  5,1  347,5   36,9   250,7   106,1   27,6  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015