Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
     - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 26,9  5,9  411,8   40,1   252,5   119,5   79,9  
  200-299,9 39,3  8,5  423,6   37,5   278,7   118,4   64,0  
  300-499,9 51,7  8,6  501,6   51,4   307,7   138,9   106,4  
  500- 72,8  13,2  529,0   20,0   333,4   168,3   47,3  
  Alle 45,6  8,5  462,0   40,5   289,0   132,5   81,0  
Andre bygder                   
  50-99,9 14,4  3,9  339,5   35,7   233,1   76,3   65,8  
  100-199,9 24,8  5,5  383,9   34,7   246,4   110,6   61,6  
  200-299,9 40,2  9,6  393,0   20,4   278,4   130,0   5,0  
  300-499,9 52,4  4,2  431,9   60,9   269,3   127,3   96,2  
  Alle 30,9  6,0  386,3   35,2   256,2   110,0   55,3  
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  50-99,9 46,0  7,5  373,6   37,9   311,9   89,9   9,7  
  100-199,9 38,1  7,1  412,6   61,3   287,5   131,4   55,0  
  200-299,9 74,9  5,1  439,7   31,9   315,8   132,4   23,4  
  Alle 47,9  7,0  424,5   53,4   301,3   128,0   48,6  
Andre bygder                   
  50-99,9 24,6  0,7  318,0   34,5   251,3   83,5   17,7  
  100-199,9 38,8  3,6  357,3   44,7   276,8   94,6   30,6  
  200-299,9 52,1  6,1  378,2   68,4   249,8   112,2   84,6  
  Alle 39,5  3,6  354,9   47,7   266,6   96,1   39,9  
Vestlandet                   
  35-49,9 18,8  3,0  329,3   41,5   262,3   91,9   16,6  
  50-99,9 23,7  3,0  311,7   63,2   232,6   85,3   57,0  
  100-199,9 26,6  3,8  340,3   36,3   245,2   93,9   37,5  
  200-299,9 45,7  8,7  353,5   103,2   299,0   107,1   50,6  
  Alle 28,6  4,0  338,2   49,2   249,4   93,2   44,8  
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 28,2  2,2  298,5   15,7   212,1   90,1   12,0  
  200-299,9 39,3  4,7  403,8   33,1   290,0   122,0   24,9  
  300-499,9 37,6  3,6  537,4   82,5   309,4   171,3   139,2  
  Alle 34,2  3,5  379,6   32,3   261,5   115,5   34,9  
Andre bygder                   
  100-199,9 25,4  3,4  302,8   73,0   217,4   91,9   66,5  
  200-299,9 37,7  4,1  342,6   34,3   270,6   95,4   10,9  
  300-499,9 44,8  6,7  480,5   44,3   313,8   136,9   74,1  
  Alle 31,4  3,9  331,0   56,4   244,6   96,6   46,2  
Nord-Norge                   
  50-99,9 28,1  1,1  345,6   53,6   235,9   94,1   69,2  
  100-199,9 31,1  2,0  312,1   30,4   219,5   78,5   44,5  
  200-299,9 44,3  2,5  339,4   34,2   253,4   96,7   23,5  
  300-499,9 72,7  4,5  394,7   20,3   302,1   109,6   3,3  
  Alle 37,9  2,3  332,6   33,1   237,3   89,2   39,2  
Alle bruk                   
  35-49,9 23,2  3,7  319,8   35,4   230,5   94,0   30,7  
  50-99,9 22,7  3,0  329,8   48,4   239,4   83,9   54,9  
  100-199,9 28,9  4,2  353,2   40,7   244,2   100,0   49,7  
  200-299,9 42,9  6,4  385,1   38,6   276,4   114,1   33,2  
  300-499,9 53,6  7,2  491,5   52,3   303,2   137,9   102,7  
  500- 75,2  11,9  530,6   27,8   336,3   158,9   63,2  
  Alle 36,4  5,3  382,6   42,1   262,5   108,6   53,6  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015