Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  100-199,9 51,9  6,8  383,8    55,7   274,7   129,4    35,4  
  200-299,9 70,9  10,4  478,1    34,8   332,0   151,0    29,9  
  300-499,9 81,0  11,0  498,3    64,3   328,3   144,7    89,6  
  500- 104,9  12,4  551,7    87,7   370,6   206,0    62,8  
  Alle 77,2  10,4  483,4    58,7   329,0   155,9    57,2  
Andre bygder                     
  50-99,9 18,9  4,4  325,9    42,1   250,4   94,0    23,6  
  100-199,9 30,1  5,7  378,6    31,9   262,8   126,1    21,6  
  200-299,9 46,9  7,8  375,2    74,8   287,8   125,3    36,9  
  300-499,9 71,8  9,2  445,0    72,0   321,8   146,6    48,6  
  500- 103,1  1,8  417,2    31,0   264,4   78,8    105,0  
  Alle 41,4  6,4  382,3    49,4   275,9   123,6    32,2  
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 65,7  9,0  398,6    63,3   284,9   96,5    80,5  
  200-299,9 98,5  7,1  389,9    92,9   322,7   127,7    32,4  
  300-499,9 95,3  11,7  240,3    96,9   338,9   98,9    -100,6  
  Alle 83,5  9,1  375,4    78,0   312,2   115,1    26,1  
Andre bygder                     
  50-99,9 41,6  4,3  376,4    47,1   287,9   106,5    29,1  
  100-199,9 51,5  3,2  412,7    57,0   311,2   112,4    46,1  
  200-299,9 79,1  4,1  420,7    99,0   282,4   115,5    121,8  
  300-499,9 102,5  6,0  381,7    154,1   328,5   118,3    89,0  
  Alle 63,1  3,9  408,1    76,9   299,3   113,1    72,6  
Vestlandet                     
  35-49,9 12,0  2,8  409,2    15,3   296,3   138,1    -9,9  
  50-99,9 25,2  4,5  335,7    55,5   264,3   114,1    12,8  
  100-199,9 43,6  4,5  375,3    45,2   284,8   112,4    23,3  
  200-299,9 49,7  7,0  374,3    31,4   273,8   108,8    23,1  
  300-499,9 103,8  9,9  412,1    -15,3   365,1   107,0    -75,3  
  Alle 41,6  5,1  369,1    40,4   283,7   113,5    12,3  
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 43,9  2,9  317,9    35,0   257,4   80,4    15,1  
  200-299,9 51,8  4,9  381,6    37,4   287,7   106,1    25,2  
  300-499,9 69,2  7,9  509,5    80,0   380,9   155,7    52,9  
  Alle 56,0  5,3  387,3    47,9   300,8   108,3    26,1  
Andre bygder                     
  100-199,9 40,0  3,4  377,7    63,0   260,4   106,9    73,4  
  200-299,9 41,8  6,2  388,4    37,9   290,4   107,6    28,3  
  300-499,9 53,0  7,1  449,2    95,8   301,4   123,1    120,5  
  Alle 42,1  4,9  389,7    56,0   277,1   108,9    59,7  
Nord-Norge                     
  50-99,9 33,7  1,6  392,4    7,9   303,3   105,1    -8,1  
  100-199,9 39,0  1,9  357,1    30,3   259,2   93,6    34,6  
  200-299,9 69,2  1,4  356,2    19,6   269,7   101,1    5,0  
  300-499,9 92,4  2,3  394,0    44,8   292,9   114,9    31,0  
  Alle 56,1  1,8  366,9    26,4   272,1   100,6    20,6  
Alle bruk                     
  35-49,9 11,9  3,5  389,9    11,8   276,1   127,8    -2,2  
  50-99,9 29,2  4,7  355,7    41,1   276,1   111,5    9,2  
  100-199,9 42,2  4,5  375,6    44,4   274,1   111,0    34,9  
  200-299,9 62,0  6,4  399,8    51,5   294,5   120,1    36,7  
  300-499,9 81,1  9,0  458,7    65,4   330,6   136,7    56,8  
  500- 105,0  11,0  516,4    78,6   351,9   181,6    61,5  
  Alle 56,1  6,1  402,6    51,1   294,1   122,1    37,5  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015