Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  100-199,9 39,4  7,2  459,0    18,6   307,5   139,5    30,6  
  200-299,9 67,7  11,8  528,1    56,2   364,6   144,7    75,0  
  300-499,9 72,6  9,0  566,2    42,9   358,6   165,2    85,3  
  500- 95,2  13,6  680,3    66,3   396,2   185,2    165,2  
  Alle 70,9  10,5  563,9    47,0   359,9   160,4    90,6  
Andre bygder                     
  50-99,9 18,3  4,4  436,8    41,8   260,0   123,1    95,5  
  100-199,9 29,3  5,4  415,5    8,3   270,9   127,7    25,2  
  200-299,9 44,6  8,1  464,2    75,1   316,9   130,5    91,9  
  300-499,9 44,8  9,2  483,4    58,3   314,7   131,1    95,9  
  500- 105,0  8,0  741,9    14,8   320,9   140,9    294,9  
  Alle 37,4  6,7  452,5    36,7   290,5   129,0    69,7  
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 56,5  12,2  519,8    -1,1   338,4   195,3    -15,0  
  200-299,9 99,3  5,0  455,0    23,0   368,4   140,7    -31,1  
  300-499,9 68,9  12,8  511,7    51,2   430,0   159,5    -26,6  
  Alle 76,3  9,3  494,9    19,3   367,2   167,1    -20,1  
Andre bygder                     
  50-99,9 35,5  3,3  381,0    30,4   315,8   97,5    -1,9  
  100-199,9 55,8  4,4  470,0    40,0   341,5   121,2    47,3  
  200-299,9 70,9  3,4  474,1    42,1   334,7   132,7    48,8  
  300-499,9 60,3  3,0  395,2    42,3   351,1   134,8    -48,4  
  Alle 58,4  4,0  449,8    42,3   338,3   124,7    29,1  
Vestlandet                     
  35-49,9 10,5  2,1  415,1    15,2   270,8   112,6    46,9  
  50-99,9 24,6  5,3  381,6    19,2   277,0   98,4    25,4  
  100-199,9 42,2  4,8  412,4    19,2   297,7   121,3    12,6  
  200-299,9 65,0  7,2  387,1    28,8   287,6   108,4    19,9  
  300-499,9 60,3  6,8  490,2    46,9   350,1   133,3    53,7  
  Alle 43,2  5,5  407,4    23,3   294,3   113,9    22,5  
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 32,0  3,6  465,7    16,9   304,5   121,8    56,3  
  200-299,9 42,0  5,9  528,1    9,5   363,7   140,9    33,0  
  300-499,9 43,6  9,4  625,5    19,4   373,3   170,7    100,9  
  Alle 41,8  6,5  538,4    13,0   350,2   144,7    56,5  
Andre bygder                     
  100-199,9 28,6  5,3  425,6    37,2   288,3   117,4    57,1  
  200-299,9 43,7  4,7  447,4    27,0   339,0   109,9    25,5  
  300-499,9 51,1  6,4  575,8    43,9   286,5   164,2    169,0  
  Alle 38,4  5,3  461,1    34,7   307,2   123,1    65,5  
Nord-Norge                     
  50-99,9 20,8    389,7    15,1   296,6   109,1    -0,9  
  100-199,9 30,8  1,0  397,9    30,5   284,0   100,1    44,3  
  200-299,9 59,9  1,1  406,1    25,2   319,6   94,1    17,6  
  300-499,9 81,4  1,3  425,8    44,0   337,0   114,9    17,9  
  Alle 49,3  1,0  405,4    30,1   307,4   102,2    25,9  
Alle bruk                     
  35-49,9 20,9  3,8  400,1    11,9   271,4   106,6    34,0  
  50-99,9 25,8  4,5  401,8    24,5   286,6   110,0    29,7  
  100-199,9 38,2  4,9  431,7    21,4   297,7   124,8    30,6  
  200-299,9 59,1  6,4  464,8    38,8   335,3   125,4    42,9  
  300-499,9 63,1  7,5  523,8    43,1   348,4   149,7    68,8  
  500- 93,7  12,8  661,9    57,9   378,4   174,2    167,2  
  Alle 51,2  6,3  470,6    33,1   322,2   131,5    50,0  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015