Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  100-199,9 29,6  4,5  519,8    8,3   328,9   138,3    60,9  
  200-299,9 44,0  10,4  540,0    47,5   348,5   151,7    87,3  
  300-499,9 52,5  8,1  637,1    29,9   368,1   172,2    126,7  
  500- 77,9  11,8  736,4    86,2   398,5   180,4    243,7  
  Alle 52,1  8,9  615,5    43,1   366,0   162,9    129,7  
Andre bygder                     
  50-99,9 13,8  3,4  427,0    9,5   290,7   122,9    22,9  
  100-199,9 26,4  5,0  443,0    57,2   296,0   129,1    75,1  
  200-299,9 32,0  11,3  479,3    22,4   331,8   131,0    38,9  
  300-499,9 29,3  8,3  514,6    202,7   322,9   136,0    258,4  
  500- 83,7  44,6  731,2    -40,9   361,9   152,0    176,4  
  Alle 30,5  9,2  479,8    68,4   313,3   131,7    103,2  
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 39,6  10,3  511,3    30,5   366,4   208,7    -33,3  
  200-299,9 73,2  5,1  499,7    142,0   385,5   163,7    92,5  
  300-499,9 43,4  8,2  496,7    -0,1   344,7   152,5    -0,6  
  Alle 54,1  8,6  516,2    74,5   375,1   177,7    37,9  
Andre bygder                     
  50-99,9 35,4  5,9  281,6    27,0   352,7   54,3    -98,4  
  100-199,9 39,9  3,1  473,0    74,6   387,2   124,8    35,6  
  200-299,9 39,8  5,1  545,2    -6,3   343,3   145,7    49,9  
  300-499,9 60,8  2,2  481,5    55,0   384,9   110,4    41,2  
  Alle 42,6  4,0  491,9    39,5   368,7   130,5    32,2  
Vestlandet                     
  35-49,9 12,3  3,6  457,5    29,9   311,5   124,1    51,8  
  50-99,9 22,0  4,9  376,7    24,1   276,7   111,4    12,7  
  100-199,9 28,8  5,0  464,9    60,6   302,4   130,8    92,3  
  200-299,9 35,1  6,8  516,2    13,0   318,1   118,8    92,3  
  300-499,9 49,8  6,0  503,5    43,1   336,5   108,3    101,8  
  Alle 30,7  5,6  463,7    40,6   305,4   122,0    76,9  
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 27,6  5,6  452,4    4,6   342,9   127,1    -13,0  
  200-299,9 32,6  6,4  544,5    49,2   377,2   159,5    57,0  
  300-499,9 35,9  8,5  588,9    48,9   382,3   180,2    75,3  
  Alle 34,1  7,1  536,8    37,6   370,2   162,0    42,2  
Andre bygder                     
  100-199,9 20,6  6,6  428,6    8,8   271,6   114,3    51,5  
  200-299,9 32,4  6,1  431,7    27,4   317,0   115,8    26,3  
  300-499,9 35,0  5,4  574,2    7,0   351,3   121,3    108,6  
  Alle 29,0  6,3  469,0    13,4   310,0   117,6    54,8  
Nord-Norge                     
  50-99,9 17,9    409,6    17,0   324,9   107,4    -5,7  
  100-199,9 20,1  1,5  448,2    13,5   290,0   108,5    63,2  
  200-299,9 39,0  1,3  438,9    2,6   324,8   107,9    8,8  
  300-499,9 64,0  1,0  481,7    22,4   361,5   122,9    19,7  
  Alle 37,2  1,1  448,8    11,5   325,1   111,6    23,6  
Alle bruk                     
  35-49,9 18,9  5,2  479,9    24,1   347,3   154,2    2,5  
  50-99,9 22,6  4,0  401,6    25,6   303,8   113,3    10,1  
  100-199,9 28,3  4,8  461,9    42,3   314,3   129,8    60,1  
  200-299,9 38,7  6,8  500,4    29,0   339,7   134,4    55,3  
  300-499,9 46,8  6,5  560,7    59,5   358,2   147,4    114,6  
  500- 74,6  16,5  696,2    57,4   392,5   173,9    187,2  
  Alle 38,2  6,5  507,6    41,9   336,8   137,3    75,4  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015