Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  100-199,9 34,8  4,6  595,1    55,5   414,7   156,6    79,3  
  200-299,9 53,1  5,0  540,8    36,1   389,1   153,5    34,3  
  300-499,9 55,4  6,3  677,5    -0,7   447,4   210,6    18,8  
  500- 74,6  11,1  660,6    52,8   426,9   217,1    69,4  
  Alle 56,7  6,9  624,1    31,1   421,6   187,2    46,4  
Andre bygder                     
  50-99,9 25,5  2,2  488,2    116,1   326,8   132,3    145,2  
  100-199,9 30,7  4,9  453,1    38,6   350,5   128,1    13,1  
  200-299,9 38,3  10,5  515,8    61,3   321,5   130,7    124,9  
  300-499,9 35,2  10,7  513,5    52,3   357,8   135,6    72,4  
  500- 58,0  4,4  660,8    113,8   432,1   174,3    168,2  
  Alle 35,3  7,1  498,8    57,8   350,2   134,2    72,2  
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 39,0  7,0  511,1    45,0   407,4   152,4    -3,7  
  200-299,9 91,8  7,4  720,9    9,0   320,9   120,1    288,9  
  300-499,9 71,5  11,1  588,4    36,2   433,5   172,7    18,4  
  Alle 76,8  8,9  582,6    23,2   404,0   154,4    47,4  
Andre bygder                     
  50-99,9 43,0  0,3  431,5    14,8   401,6   102,6    -57,9  
  100-199,9 46,2  2,3  447,9    37,8   391,6   127,5    -33,4  
  200-299,9 47,8  5,3  474,7    89,7   367,8   145,5    51,1  
  300-499,9 54,4  1,6  551,6    33,4   381,5   152,6    50,9  
  Alle 49,3  2,9  489,3    48,7   386,0   138,2    13,8  
Vestlandet                     
  35-49,9 7,2  5,1  464,4    242,7   340,0   108,2    258,9  
  50-99,9 26,7  3,5  428,4    27,8   283,7   93,1    79,4  
  100-199,9 31,5  4,5  522,9    10,0   360,5   142,7    29,7  
  200-299,9 36,9  6,1  498,8    5,3   342,5   124,0    37,6  
  300-499,9 69,4  6,8  513,6    57,8   401,6   121,4    48,4  
  Alle 38,5  5,2  497,8    34,5   349,7   125,2    57,4  
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 48,2  4,8  457,0    14,0   382,0   136,1    -47,1  
  200-299,9 51,6  7,4  576,5    45,1   441,6   159,2    20,8  
  300-499,9 40,9  11,0  541,7    133,8   434,4   207,1    34,0  
  Alle 48,7  8,1  551,1    65,6   426,0   168,8    21,9  
Andre bygder                     
  100-199,9 22,3  8,5  465,1    24,9   291,1   119,8    79,1  
  200-299,9 44,7  7,0  499,3    59,4   383,8   126,6    48,3  
  300-499,9 50,2  7,0  534,7    11,8   335,6   130,9    80,0  
  Alle 39,6  7,7  505,8    30,9   340,6   127,0    69,1  
Nord-Norge                     
  50-99,9 21,5    520,0    14,1   385,5   123,7    24,9  
  100-199,9 26,1  1,2  444,0    8,1   299,3   112,5    40,3  
  200-299,9 41,9  0,6  461,4    16,0   308,9   108,9    59,6  
  300-499,9 64,4  2,3  493,1    56,7   363,6   120,2    66,0  
  Alle 45,1  1,1  469,3    24,3   330,1   111,7    51,8  
Alle bruk                     
  35-49,9 53,0  5,0  522,4    155,1   360,7   141,2    175,6  
  50-99,9 25,5  2,7  462,2    36,8   337,1   113,3    48,6  
  100-199,9 33,4  4,5  489,5    29,3   360,5   134,5    23,8  
  200-299,9 46,9  5,8  519,9    37,8   355,3   132,6    69,8  
  300-499,9 54,5  6,9  567,8    41,1   400,3   162,8    45,8  
  500- 80,8  9,2  631,4    58,8   429,4   184,3    76,5  
  Alle 46,5  5,8  529,2    39,8   373,9   144,4    50,7  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015