Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  50-99,9 75,0  1,5  801,0    61,6   607,1   210,9    44,6  
  100-199,9 63,6  5,4  749,9    26,2   469,3   216,2    90,6  
  200-299,9 96,7  6,8  740,6    72,2   456,8   184,9    171,1  
  300-499,9 125,4  6,8  663,0    97,0   499,2   199,7    61,1  
  500- 122,5  7,8  861,2    96,5   473,8   213,7    270,2  
  Alle 106,3  6,5  746,2    87,1   481,0   203,5    148,8  
Andre bygder                     
  50-99,9 23,2  5,6  499,0    -9,6   351,8   123,0    14,6  
  100-199,9 57,4  7,1  689,4    79,1   385,4   154,9    228,2  
  200-299,9 74,8  9,2  609,7    73,9   414,8   154,1    114,7  
  300-499,9 78,0  12,2  717,7    30,5   424,3   185,5    138,4  
  500- 130,8  5,9  798,0    23,0   463,5   184,0    173,5  
  Alle 72,3  8,4  674,7    54,4   408,5   162,3    158,3  
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 89,2  9,2  712,7    -103,7   441,1   164,0    3,9  
  200-299,9 154,1  7,6  793,5    14,7   428,9   312,1    67,2  
  300-499,9 136,7  10,5  533,4    68,6   415,5   167,6    18,9  
  500- 295,6  6,2  663,7    -43,2   445,8   181,1    -6,4  
  Alle 160,2  8,2  707,5    1,3   432,9   229,0    46,9  
Andre bygder                     
  100-199,9 87,5  3,2  558,4    84,3   488,4   133,7    20,6  
  200-299,9 90,0  6,0  598,1    32,0   471,3   118,2    40,6  
  300-499,9 130,5    724,9    74,4   464,5   130,8    204,0  
  500- 176,0  2,6  974,1    60,0   320,6   178,6    534,9  
  Alle 107,3  2,9  672,9    76,2   454,3   143,9    150,9  
Vestlandet                     
  35-49,9 13,2  6,9  699,8    5,3   317,3   163,9    223,9  
  50-99,9 53,2  7,9  489,2    36,2   321,8   114,7    88,9  
  100-199,9 51,4  7,7  625,3    32,6   428,6   141,9    87,4  
  200-299,9 56,0  5,4  551,6    128,6   384,9   115,0    180,3  
  300-499,9 111,1  8,1  643,4    19,7   410,5   169,5    83,1  
  500- 338,9  12,7  565,4    -21,7   384,1   133,0    26,6  
  Alle 72,4  7,4  596,1    49,4   393,6   138,3    113,6  
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 139,6  10,5  551,4    134,0   456,2   111,4    117,8  
  200-299,9 85,3  11,2  718,4    48,2   507,8   179,2    79,6  
  300-499,9 113,6  11,3  684,7    37,3   485,8   171,9    64,3  
  Alle 107,4  11,8  691,3    47,6   484,6   171,9    82,4  
Andre bygder                     
  100-199,9 39,3  13,8  538,8    33,2   337,7   137,7    96,6  
  200-299,9 56,2  11,8  645,9    39,2   449,0   154,4    81,7  
  300-499,9 98,1  7,0  637,5    33,0   361,2   121,7    187,6  
  Alle 76,5  10,7  624,5    35,4   377,1   137,9    144,9  
Nord-Norge                     
  100-199,9 38,2  1,2  536,0    11,0   357,3   103,8    85,9  
  200-299,9 79,3  0,4  547,3    31,5   342,8   126,6    109,4  
  300-499,9 106,0  2,3  632,0    12,0   346,9   128,1    169,0  
  500- 241,7  2,3  608,3    12,4   372,6   141,3    106,8  
  Alle 91,0  1,3  584,0    18,6   355,8   124,4    122,4  
Alle bruk                     
  35-49,9 79,7  4,8  807,9    209,7   400,6   235,4    381,6  
  50-99,9 51,7  5,1  576,5    18,3   389,3   144,1    61,4  
  100-199,9 61,3  6,7  633,8    45,4   418,6   149,7    110,9  
  200-299,9 83,1  6,6  638,0    63,2   422,3   159,0    119,9  
  300-499,9 110,9  7,2  662,0    48,8   432,7   164,9    113,2  
  500- 167,4  7,7  806,7    48,9   436,6   189,5    229,5  
  Alle 92,7  6,8  662,6    53,3   423,5   162,3    130,1  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015