Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  50-99,9 61,0  0,4  694,5    40,3   615,5   212,7    -93,4  
  100-199,9 54,6  5,4  674,2    43,7   443,1   205,9    68,9  
  200-299,9 71,4  7,3  670,3    34,7   450,7   209,6    44,7  
  300-499,9 85,6  6,5  660,5    48,5   487,6   213,0    8,4  
  500- 101,5  7,0  787,1    238,4   486,9   235,4    303,2  
  Alle 81,6  6,3  696,9    91,7   478,5   216,9    93,2  
Andre bygder                     
  50-99,9 13,1  6,9  500,4    59,6   364,7   94,2    101,1  
  100-199,9 37,4  6,7  543,6    28,6   405,6   172,0    -5,4  
  200-299,9 51,1  8,6  604,5    26,0   395,9   151,1    83,5  
  300-499,9 54,0  15,0  770,1    29,5   481,6   244,9    73,1  
  500- 114,4  7,3  828,6    66,2   477,1   197,5    220,2  
  Alle 52,9  9,1  642,4    34,9   425,5   179,8    72,0  
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 53,5  11,2  660,7    41,7   545,3   222,3    -65,2  
  200-299,9 115,1  9,8  722,8    9,3   465,0   172,7    94,4  
  300-499,9 155,5  14,7  665,8    56,4   572,2   225,6    -75,6  
  500- 162,0  7,0  909,4    371,3   458,3   153,0    669,4  
  Alle 121,3  10,8  730,1    75,1   530,5   207,3    67,4  
Andre bygder                     
  100-199,9 74,0  2,5  587,7    34,8   450,6   156,2    15,7  
  200-299,9 75,5  4,5  630,5    88,9   432,5   129,2    157,7  
  300-499,9 116,4  1,5  623,3    102,6   440,8   134,8    150,3  
  500- 97,7  3,0  837,8    58,9   498,8   221,2    176,7  
  Alle 87,1  2,7  644,7    69,8   455,7   153,7    105,1  
Vestlandet                     
  35-49,9 12,7  4,8  660,8    -1,5   355,8   168,6    134,9  
  50-99,9 33,0  8,6  534,3    36,0   337,4   119,6    113,3  
  100-199,9 40,9  8,1  651,0    16,6   467,5   136,7    63,4  
  200-299,9 52,2  4,8  577,6    47,4   343,9   152,5    128,6  
  300-499,9 95,4  9,3  686,3    38,2   396,1   167,3    161,1  
  500- 286,1  16,7  631,0    17,4   428,3   147,3    72,8  
  Alle 60,6  7,8  626,7    29,1   401,9   146,4    107,5  
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 89,3  8,0  547,3    20,1   487,7   149,7    -70,0  
  200-299,9 47,3  10,3  647,7    52,4   515,0   191,2    -6,1  
  300-499,9 81,1  9,8  794,0    74,1   495,4   180,4    192,3  
  500- 101,8  21,4  700,2    144,7   545,2   204,3    95,4  
  Alle 70,7  10,6  691,3    63,1   501,0   182,3    71,1  
Andre bygder                     
  100-199,9 36,2  13,2  531,3    115,8   396,8   127,6    122,7  
  200-299,9 41,8  10,0  607,2    18,5   392,6   155,2    77,9  
  300-499,9 77,8  7,3  655,8    38,5   360,0   148,9    185,4  
  500- 77,0  16,2  795,5    63,8   484,2   178,1    197,0  
  Alle 60,6  10,5  636,6    57,0   393,3   149,2    151,1  
Nord-Norge                     
  50-99,9 38,3  2,1  588,4    17,3   364,9   139,6    101,2  
  100-199,9 30,3  0,7  514,4    27,5   376,7   121,1    44,1  
  200-299,9 56,9  1,4  657,0    -4,2   390,0   150,6    112,2  
  300-499,9 105,3  1,1  600,5    47,0   402,9   140,0    104,6  
  500- 162,9  3,5  683,3    48,6   367,2   133,6    231,1  
  Alle 79,6  1,5  610,6    26,4   387,9   139,0    110,1  
Alle bruk                     
  35-49,9 72,4  3,8  747,2    16,7   522,0   236,7    5,2  
  50-99,9 33,6  5,7  571,3    37,6   398,0   136,4    74,5  
  100-199,9 48,0  6,5  600,2    34,6   440,7   158,7    35,4  
  200-299,9 61,6  6,7  635,4    33,6   417,3   166,8    84,9  
  300-499,9 91,5  7,4  677,3    51,7   449,2   182,8    97,0  
  500- 121,1  8,4  780,1    154,5   471,5   202,0    261,1  
  Alle 73,1  7,0  656,0    54,7   440,2   173,6    96,9  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015