Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  50-99,9 81,3  0,4  703,5    108,0   516,3   238,6    56,6  
  100-199,9 62,5  5,8  704,9    71,2   496,1   200,4    79,6  
  200-299,9 61,4  9,0  831,7    43,8   473,0   221,9    180,6  
  300-499,9 92,8  6,9  814,7    273,8   508,8   220,8    358,9  
  500- 105,9  5,7  894,9    62,6   493,0   227,5    237,0  
  Alle 85,8  6,6  812,3    127,2   497,2   219,1    223,2  
Andre bygder                     
  50-99,9 25,7  6,3  591,3    -16,8   435,7   140,7    -1,9  
  100-199,9 38,6  5,1  724,3    110,8   411,6   188,3    235,2  
  200-299,9 56,6  8,1  623,1    38,7   436,1   151,8    73,9  
  300-499,9 58,7  17,3  808,6    83,6   458,3   199,7    234,2  
  500- 98,5  7,6  853,0    -3,2   506,1   201,9    141,8  
  Alle 56,6  9,1  723,1    65,3   443,2   179,9    165,3  
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 61,1  14,7  800,8    20,7   607,1   235,0    -20,6  
  200-299,9 108,9  8,2  677,4    18,9   420,6   171,3    104,4  
  300-499,9 133,1  7,8  704,9    -3,5   454,5   180,1    66,8  
  500- 216,1  11,0  705,6    0,2   549,3   248,4    -91,9  
  Alle 127,9  9,7  727,8    -2,2   508,3   203,1    14,2  
Andre bygder                     
  100-199,9 62,2  2,5  674,1    35,8   501,7   179,9    28,3  
  200-299,9 74,3  5,0  668,2    21,5   339,6   162,9    187,2  
  300-499,9 108,8  1,9  690,9    2,5   530,8   149,6    13,0  
  500- 123,8  2,9  914,4    35,6   468,0   173,1    308,9  
  Alle 86,7  2,7  715,2    26,0   470,4   166,5    104,3  
Vestlandet                     
  35-49,9 15,2  2,5  693,7    13,7   392,1   175,2    140,1  
  50-99,9 31,1  6,0  606,0    16,2   378,8   158,4    85,0  
  100-199,9 38,5  7,8  687,2    58,3   454,7   180,7    110,1  
  200-299,9 52,2  4,3  587,7    -7,4   368,9   143,8    67,6  
  300-499,9 76,7  10,7  751,5    62,7   472,0   168,1    174,1  
  500- 219,6  8,8  746,6    -133,8   386,4   180,2    46,2  
  Alle 54,8  7,1  670,2    28,3   422,3   166,6    109,6  
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 76,5  7,9  686,5    27,7   505,6   150,5    58,1  
  200-299,9 41,8  9,5  622,0    10,7   453,5   163,9    15,3  
  300-499,9 93,2  11,2  746,0    88,6   531,8   207,6    95,2  
  500- 99,3  15,7  534,0    33,6   421,0   190,5    -43,9  
  Alle 74,7  10,5  676,5    48,9   496,3   184,1    45,0  
Andre bygder                     
  100-199,9 27,9  15,4  606,2    112,5   400,8   144,7    173,2  
  200-299,9 38,0  9,7  598,1    5,8   383,5   126,5    93,9  
  300-499,9 59,5  8,1  670,4    17,4   431,7   171,4    84,7  
  500- 104,0  16,0  927,2    114,3   386,9   210,0    444,6  
  Alle 54,0  10,7  671,6    42,0   408,8   160,0    144,8  
Nord-Norge                     
  100-199,9 35,3  2,3  577,5    11,8   411,0   128,6    49,7  
  200-299,9 45,8  0,8  647,3    -7,9   393,8   153,4    92,2  
  300-499,9 108,6  2,6  663,4    4,6   448,7   145,2    74,1  
  500- 196,7  2,6  759,1    29,6   445,7   150,7    192,3  
  Alle 84,5  2,0  650,1    5,9   421,8   144,1    90,1  
Alle bruk                     
  35-49,9 117,7  2,7  670,6    -14,3   529,2   182,5    -55,4  
  50-99,9 37,4  4,7  619,8    28,0   420,0   164,1    63,7  
  100-199,9 47,6  6,5  687,7    63,5   461,7   179,8    109,7  
  200-299,9 57,3  6,5  665,7    16,4   414,5   165,5    102,1  
  300-499,9 87,9  8,5  745,8    98,0   482,5   186,2    175,1  
  500- 131,2  6,9  834,5    32,5   471,4   202,4    193,2  
  Alle 74,4  6,9  715,2    53,4   456,5   180,4    131,7  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015