Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  50-99,9 107,4    783,2    -48,5   574,6   223,1    -63,0  
  100-199,9 64,4  8,2  788,7    -35,6   544,3   238,2    -29,4  
  200-299,9 89,4  10,2  851,8    72,3   528,1   246,3    149,7  
  300-499,9 132,2  7,5  776,3    84,3   496,5   221,0    143,1  
  500- 152,1  5,3  872,9    115,0   528,7   237,2    222,0  
  Alle 118,0  7,2  817,3    66,6   521,5   231,9    130,5  
Andre bygder                     
  50-99,9 25,4  6,6  616,4    7,2   369,4   145,7    108,5  
  100-199,9 37,6  6,0  804,3    79,7   498,3   220,8    164,9  
  200-299,9 77,4  9,6  739,0    43,2   490,7   171,3    120,2  
  300-499,9 49,2  15,1  905,3    82,6   538,1   228,2    221,6  
  500- 132,1  9,4  914,3    187,2   595,7   227,6    278,2  
  Alle 64,6  9,9  819,2    83,2   516,4   206,9    179,1  
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 105,0  11,6  745,2    77,4   414,7   235,7    172,2  
  200-299,9 76,6  7,1  826,3    34,9   504,7   235,2    121,3  
  300-499,9 214,0  14,7  961,8    236,7   643,8   227,1    327,6  
  500- 191,2  10,5  958,8    -37,7   720,8   221,6    -21,3  
  Alle 155,1  10,4  889,9    94,6   571,0   226,3    187,2  
Andre bygder                     
  100-199,9 67,6  0,6  645,8    160,5   496,8   177,0    132,5  
  200-299,9 70,8  3,7  852,6    58,3   495,9   206,1    208,9  
  300-499,9 95,9  3,0  775,6    46,8   521,7   184,1    116,6  
  500- 121,7  4,2  792,9    -29,4   517,7   153,1    92,7  
  Alle 89,3  2,5  766,6    59,9   512,5   180,3    133,7  
Vestlandet                     
  35-49,9 26,4    802,4    19,4   469,7   189,7    162,4  
  50-99,9 48,1  8,5  769,9    56,0   452,2   190,4    183,3  
  100-199,9 37,2  10,3  740,6    131,3   438,9   175,4    257,6  
  200-299,9 51,6  7,7  751,3    40,0   427,8   185,8    177,7  
  300-499,9 91,6  8,7  786,5    135,5   503,1   189,8    229,1  
  500- 138,4  7,2  849,6    16,2   440,0   201,9    223,9  
  Alle 59,7  8,4  766,5    90,0   454,8   185,3    216,4  
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 104,4  10,7  755,5    40,6   509,3   212,6    74,2  
  200-299,9 48,9  10,8  743,8    2,0   528,4   193,5    23,9  
  300-499,9 131,3  10,9  1059,6    -48,3   661,5   237,0    112,8  
  500- 112,3  20,3  904,9    20,4   669,7   149,3    106,3  
  Alle 104,2  11,5  920,3    -16,1   610,9   214,3    79,0  
Andre bygder                     
  200-299,9 63,4  8,6  730,0    47,4   459,8   171,3    146,3  
  300-499,9 69,8  7,2  796,2    78,5   481,6   174,8    218,3  
  500- 165,5  13,7  1108,5    74,2   534,4   182,5    465,8  
  Alle 75,9  9,1  797,0    62,3   476,9   173,9    208,5  
Nord-Norge                     
  100-199,9 42,5  0,5  605,1    1,5   409,7   150,8    46,1  
  200-299,9 62,1  0,5  669,9    9,9   380,4   176,4    123,0  
  300-499,9 137,4  2,0  670,2    14,2   438,6   168,2    77,6  
  500- 223,2    789,6    60,2   477,8   161,3    210,7  
  Alle 107,1  1,1  669,7    17,2   420,0   165,2    101,7  
Alle bruk                     
  35-49,9 113,4  1,5  847,4    30,7   545,4   181,7    151,0  
  50-99,9 52,4  5,6  703,5    23,3   453,6   180,3    92,9  
  100-199,9 52,8  7,1  733,9    74,0   473,6   196,2    138,1  
  200-299,9 68,1  7,3  764,9    40,5   469,3   197,1    139,0  
  300-499,9 111,9  8,3  827,9    71,7   525,1   204,6    169,9  
  500- 154,7  6,7  876,3    76,3   543,9   205,7    203,0  
  Alle 92,7  7,3  795,0    61,8   500,8   199,4    156,6  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015