Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  100-199,9 66,1  7,0  709,6    35,2   481,8   233,9    29,1  
  200-299,9 107,4  9,7  791,1    139,6   601,2   230,5    99,0  
  300-499,9 128,8  6,8  786,8    -81,8   435,3   254,4    15,3  
  500- 147,5  5,4  904,3    226,3   658,3   267,9    204,4  
  Alle 123,9  6,7  818,8    95,3   569,1   250,7    94,3  
Andre bygder                     
  50-99,9 33,6  6,6  647,6    75,5   478,9   165,6    78,6  
  100-199,9 41,7  4,1  843,3    78,5   571,5   244,7    105,6  
  200-299,9 78,4  9,4  705,2    64,7   441,8   186,7    141,4  
  300-499,9 72,5  13,2  868,9    224,8   600,1   223,8    269,8  
  500- 145,8  9,7  1074,5    374,2   771,5   241,8    435,4  
  Alle 76,2  9,0  838,8    163,0   575,4   219,7    206,7  
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 103,1  15,7  943,2    125,6   556,9   197,3    314,6  
  200-299,9 122,8  8,2  928,1    144,6   659,2   240,5    173,0  
  300-499,9 231,5  10,0  715,2    555,5   636,9   171,9    461,9  
  500- 239,5  9,9  790,2    -42,6   629,6   185,5    -67,5  
  Alle 178,8  9,8  836,5    256,9   618,3   213,1    262,0  
Andre bygder                     
  100-199,9 101,7  1,0  584,9    62,6   480,1   195,6    -28,2  
  200-299,9 36,7  2,9  744,0    70,8   507,1   193,0    114,7  
  300-499,9 114,0  3,3  779,6    15,0   516,0   182,2    96,4  
  500- 124,5  4,8  960,4    52,9   568,0   210,6    234,7  
  Alle 100,5  2,7  790,1    51,1   505,3   198,2    137,7  
Vestlandet                     
  35-49,9 27,5  2,5  822,0    203,9   573,2   160,3    292,4  
  50-99,9 63,9  8,0  685,2    90,6   517,1   184,0    74,7  
  100-199,9 40,2  6,9  769,3    97,9   462,9   219,5    184,8  
  200-299,9 80,1  8,7  738,7    170,3   538,9   197,5    172,6  
  300-499,9 97,2  6,3  784,1    60,0   512,6   190,1    141,4  
  500- 116,6  3,9  886,7    20,3   463,8   207,5    235,7  
  Alle 69,0  6,9  765,2    108,2   506,0   198,8    168,6  
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  200-299,9 76,9  9,0  728,6    129,1   517,4   217,1    123,2  
  300-499,9 118,4  10,9  986,9    43,6   675,2   298,1    57,2  
  500- 187,7  13,3  804,3    185,8   544,8   231,1    214,2  
  Alle 117,3  11,0  869,4    111,3   586,4   256,6    137,7  
Andre bygder                     
  200-299,9 56,3  9,4  759,2    35,6   451,9   194,1    148,8  
  300-499,9 101,0  6,1  638,8    143,1   522,2   177,5    82,2  
  500- 191,3  12,7  901,9       592,1   240,9    68,9  
  Alle 93,2  9,0  729,0    69,1   499,7   194,8    103,6  
Nord-Norge                     
  100-199,9 44,1  2,2  612,3    38,2   367,3   131,1    152,1  
  200-299,9 64,5  0,6  719,6    40,0   406,5   170,3    182,8  
  300-499,9 154,2  1,5  677,5    18,5   421,7   168,3    106,0  
  500- 221,3  1,1  833,6    22,6   503,7   206,7    145,8  
  Alle 118,6  1,3  699,7    28,3   424,1   167,5    136,4  
Alle bruk                     
  35-49,9 124,7  2,0  894,2    208,6   585,2   214,0    303,6  
  50-99,9 60,8  5,6  738,8    97,7   539,5   197,9    99,1  
  100-199,9 56,6  6,0  743,2    72,3   488,2   213,4    113,9  
  200-299,9 80,1  7,6  759,3    103,1   513,6   202,6    146,2  
  300-499,9 122,3  7,2  782,6    89,8   524,1   212,2    136,1  
  500- 161,7  6,7  907,4    162,2   617,9   239,6    212,1  
  Alle 103,8  6,8  792,0    105,4   533,1   214,3    150,0  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015