Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  100-199,9 66,5  4,8  927,6    78,3   593,0   249,7    163,2  
  200-299,9 91,9  11,4  1052,4    309,5   680,7   356,2    325,0  
  300-499,9 124,9  5,5  908,3    28,4   622,3   237,7    76,7  
  500- 181,7  6,8  990,3    281,8   720,8   364,9    186,4  
  Alle 130,3  7,0  971,2    168,6   667,8   312,1    159,9  
Andre bygder                     
  100-199,9 48,1  9,6  965,2    6,8   588,2   252,7    131,1  
  200-299,9 71,4  10,7  995,7    76,2   578,3   245,3    248,3  
  300-499,9 75,0  14,8  1179,4    101,9   698,5   290,7    292,1  
  500- 169,1  13,4  1119,4    382,2   556,6   286,4    658,6  
  Alle 92,2  12,5  1083,5    145,1   615,3   273,8    339,5  
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 106,4  18,6  737,0    -17,6   599,6   258,4    -138,6  
  200-299,9 136,3  5,0  697,0    70,3   591,4   190,2    -14,3  
  300-499,9 159,1  9,1  673,1    40,1   639,5   209,6    -135,9  
  500- 275,5  5,7  916,8    246,5   621,9   287,3    254,1  
  Alle 176,5  9,1  756,0    79,2   642,6   229,3    -36,7  
Andre bygder                     
  100-199,9 65,8  2,9  836,9    89,0   562,1   197,2    166,6  
  200-299,9 109,5    823,5    46,8   477,9   187,0    205,4  
  300-499,9 113,2  5,5  913,6    48,6   577,7   228,6    155,9  
  500- 200,8  5,1  983,0    28,2   613,5   225,8    171,9  
  Alle 124,0  3,5  906,8    47,6   570,1   219,3    165,0  
Vestlandet                     
  35-49,9 18,1  4,5  1141,6    -53,3   640,5   248,3    199,5  
  50-99,9 77,4  9,1  1161,1    47,0   626,9   216,5    364,7  
  100-199,9 49,8  7,6  974,8    103,4   573,8   272,0    232,4  
  200-299,9 55,4  7,2  889,7    40,6   600,1   231,4    98,8  
  300-499,9 92,1  8,5  922,5    67,8   544,7   234,0    211,6  
  500- 192,9  6,9  1149,5    68,3   691,0   330,4    196,4  
  Alle 85,1  7,7  986,5    61,0   596,5   253,4    197,6  
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  200-299,9 92,0  12,1  934,4    -2,7   669,1   252,0    10,6  
  300-499,9 133,8  9,2  906,9    42,7   646,3   282,6    20,7  
  500- 177,1  18,6  1245,1    39,1   807,5   392,7    84,0  
  Alle 133,4  12,5  1019,8    30,0   700,3   309,2    40,3  
Andre bygder                     
  200-299,9 51,9  16,1  804,0    116,5   579,9   228,4    112,2  
  300-499,9 113,7  9,4  773,7    75,0   500,6   248,2    99,9  
  500- 195,7  22,4  1199,0    -96,2   733,2   345,5    24,1  
  Alle 104,3  14,1  849,2    19,4   557,9   255,7    55,0  
Nord-Norge                     
  100-199,9 52,6  3,6  537,6    3,8   451,3   122,7    -32,6  
  200-299,9 46,3    744,9    -5,2   492,7   193,0    54,0  
  300-499,9 123,7  1,3  904,5    50,3   585,4   244,5    124,9  
  500- 204,5  1,4  894,7    53,6   566,9   239,3    142,1  
  Alle 121,1  1,4  814,0    31,5   538,0   216,1    91,4  
Alle bruk                     
  35-49,9 106,0  4,1  1110,6    86,9   796,8   312,1    88,6  
  50-99,9 76,4  9,0  1037,9    -95,1   623,7   245,3    73,8  
  100-199,9 58,8  7,8  875,1    30,8   564,7   235,7    105,5  
  200-299,9 75,5  7,9  889,4    93,5   585,2   243,0    154,7  
  300-499,9 112,6  8,1  919,4    58,4   602,0   249,4    126,4  
  500- 192,3  8,6  1042,0    170,2   660,5   312,8    238,9  
  Alle 115,2  8,1  945,6    86,1   612,5   263,3    155,9