Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  50-99,9 77,4  3,9  954,1    6,8   711,2   314,5    -64,8  
  100-199,9 73,0  5,4  979,2    148,6   588,5   292,0    247,3  
  200-299,9 112,2  11,0  1547,5    911,5   566,4   370,0    1522,6  
  300-499,9 130,6  5,5  1011,8    137,9   648,3   273,6    227,8  
  500- 217,9  7,2  1333,7    222,3   699,9   345,3    510,8  
  Alle 147,6  6,9  1205,7    297,9   642,9   317,2    543,5  
Andre bygder                     
  100-199,9 38,7  10,0  916,8    47,2   534,5   283,0    146,5  
  200-299,9 117,5  10,8  836,5    195,2   516,6   252,1    263,0  
  300-499,9 83,0  13,2  1109,7    52,6   612,1   340,4    209,8  
  500- 180,9  10,5  1198,5    136,4   650,8   342,6    341,5  
  Alle 108,1  11,3  1026,4    109,5   585,1   308,4    242,4  
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 112,4  18,6  1149,0    78,6   429,9   233,7    564,0  
  200-299,9 205,7  0,4  626,6    184,7   473,2   163,2    174,9  
  300-499,9 151,0  8,2  716,6    152,2   647,8   154,9    66,1  
  500- 288,2  9,4  882,6    366,3   557,2   304,7    387,0  
  Alle 201,6  7,9  876,1    190,0   582,6   217,8    265,7  
Andre bygder                     
  100-199,9 49,5  1,6  966,7    48,2   513,0   248,2    253,7  
  200-299,9 96,4  0,2  661,4    92,4   471,0   193,6    89,2  
  300-499,9 132,9  4,5  898,8    26,2   585,2   246,5    93,3  
  500- 213,1  5,4  891,1    108,6   620,8   219,1    159,8  
  Alle 128,7  3,1  864,6    62,7   557,1   234,4    135,8  
Vestlandet                     
  35-49,9 39,6    953,2    260,9   517,9   238,0    458,2  
  50-99,9 96,2  8,7  1151,5    55,2   728,5   251,7    226,5  
  100-199,9 47,6  7,0  962,1    193,5   510,6   283,9    361,1  
  200-299,9 72,8  8,2  975,2    5,0   604,0   244,0    132,2  
  300-499,9 111,1  7,5  943,5    3,1   541,2   281,1    124,3  
  500- 202,6  7,3  1048,9    79,6   618,0   322,0    188,5  
  Alle 98,7  7,2  988,1    70,1   576,3   274,0    207,9  
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  200-299,9 88,9  13,5  1020,6    48,8   672,0   310,0    87,4  
  300-499,9 137,0  8,5  1355,2    -48,6   662,3   286,6    357,7  
  500- 202,7  18,0  1407,5    203,3   698,7   463,6    448,5  
  Alle 145,2  13,1  1293,2    67,9   666,0   351,2    343,9  
Andre bygder                     
  200-299,9 71,5  15,0  1321,8    78,1   553,2   243,7    603,0  
  300-499,9 117,8  9,9  752,1    50,4   482,1   195,0    125,4  
  500- 233,5  16,1  1060,0    314,5   613,8   348,7    412,0  
  Alle 126,1  13,3  1005,5    206,4   535,6   247,3    429,0  
Nord-Norge                     
  100-199,9 52,6  3,9  537,3    -16,5   421,6   125,3    -26,1  
  200-299,9 54,7    840,6    135,3   528,9   195,9    251,1  
  300-499,9 139,6  1,3  851,1    60,5   530,5   254,3    126,8  
  500- 229,3  2,0  911,6    74,2   579,9   278,2    127,7  
  Alle 137,9  1,5  831,7    71,1   531,0   232,8    139,0  
Alle bruk                     
  35-49,9 104,3    1094,8    117,3   632,8   266,7    312,6  
  50-99,9 85,5  6,8  1049,7    33,4   672,2   263,0    147,9  
  100-199,9 56,9  8,0  929,3    151,6   518,1   259,8    303,0  
  200-299,9 97,1  7,8  1009,9    230,1   550,2   253,2    436,6  
  300-499,9 122,1  7,3  973,4    53,0   587,6   265,6    173,2  
  500- 216,0  8,7  1136,6    174,1   642,4   330,8    337,5  
  Alle 130,3  7,7  1024,3    139,5   588,0   279,3    296,5