Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  50-99,9 44,6  2,9  1134,3    6,4   582,4   247,2    311,1  
  100-199,9 97,5  3,4  1042,9    36,1   652,1   307,8    119,1  
  200-299,9 101,9  9,2  1294,6    35,1   695,4   370,6    263,7  
  300-499,9 122,5  5,4  1161,7    -425,6   684,9   347,3    -296,1  
  500- 194,8  7,3  1472,9    8,5   746,8   316,3    418,3  
  Alle 138,7  6,4  1278,8    -92,1   699,5   327,9    159,3  
Andre bygder                     
  100-199,9 63,7  8,7  979,1    252,9   586,4   268,6    377,0  
  200-299,9 84,6  9,7  918,9    62,5   585,2   236,2    160,0  
  300-499,9 76,5  13,8  1139,6    54,2   593,8   283,6    316,4  
  500- 170,0  8,3  1233,2    221,0   577,4   294,7    582,1  
  Alle 101,1  10,4  1085,5    140,1   585,2   275,4    365,0  
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 104,5  11,3  1139,4    247,8   505,1   244,2    637,9  
  200-299,9 163,2    921,4    51,5   511,1   139,3    322,5  
  300-499,9 168,1  8,5  898,3    -9,4   560,8   171,1    157,0  
  500- 269,9  7,8  919,7    13,0   593,0   134,9    204,8  
  Alle 188,7  6,8  959,9    53,7   592,1   186,2    235,3  
Andre bygder                     
  100-199,9 54,3  1,8  844,8    59,2   535,4   252,0    116,6  
  200-299,9 90,4    914,5    26,7   507,4   218,3    215,5  
  300-499,9 116,8  3,2  975,6    31,0   602,7   229,4    174,5  
  500- 200,1  6,0  1015,8    -41,3   564,9   237,2    172,4  
  Alle 122,1  2,8  966,2    12,1   568,9   239,0    170,4  
Vestlandet                     
  35-49,9 32,4    1061,2    99,4   583,4   236,3    340,9  
  50-99,9 47,1  8,6  1188,9    180,9   670,6   349,6    349,6  
  100-199,9 47,8  7,3  973,8    191,9   573,2   261,7    330,8  
  200-299,9 66,0  10,4  1122,7    97,9   578,1   256,1    386,4  
  300-499,9 108,9  4,5  997,2    6,4   641,4   238,7    123,5  
  500- 186,4  8,4  1122,8    294,3   604,4   261,2    551,5  
  Alle 89,2  7,1  1058,9    127,2   606,7   259,5    319,9  
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  200-299,9 79,4  12,0  1157,7    48,8   638,9   293,2    274,4  
  300-499,9 116,9  7,7  1526,4    99,4   634,1   276,8    714,9  
  500- 188,7  16,2  1192,7    29,1   694,0   360,7    167,1  
  Alle 133,4  11,8  1304,8    72,1   666,4   314,2    396,3  
Andre bygder                     
  200-299,9 54,1  15,5  740,5    -92,1   527,3   179,9    -58,8  
  300-499,9 114,5  10,2  890,0    66,8   558,0   195,5    203,3  
  500- 231,8  16,0  931,2    228,8   582,8   275,7    301,5  
  Alle 124,1  13,5  874,0    54,9   565,4   212,6    150,9  
Nord-Norge                     
  100-199,9 51,6  2,6  625,6    17,5   385,8   118,7    138,6  
  200-299,9 48,4    795,9    93,3   493,0   193,6    202,6  
  300-499,9 112,0  0,9  901,4    91,9   486,8   251,8    254,7  
  500- 243,6  2,5  952,9    2,2   480,0   261,9    213,2  
  Alle 140,9  1,5  873,1    47,8   477,2   231,8    211,9  
Alle bruk                     
  35-49,9 94,4    1181,1    158,6   746,7   276,6    316,4  
  50-99,9 54,9  6,6  1080,5    122,8   618,8   323,3    261,2  
  100-199,9 66,0  6,8  961,1    136,9   574,8   255,7    267,5  
  200-299,9 81,8  7,8  1018,0    50,8   579,8   251,6    237,4  
  300-499,9 113,4  6,7  1066,4    -35,9   604,8   259,0    166,7  
  500- 204,7  8,2  1176,7    81,1   621,7   282,6    353,5  
  Alle 123,4  7,2  1076,0    49,6   603,7   266,5    255,4