Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 8. Oppnådde priser på garden i kroner pr kg/l/stk

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Ku-   Ku-   Annet   Små-   Svine-   Sau- og   Ull   Geit-   Egg
   Størrelses-                  mjølk   kjøtt   storfe-   gris   kjøtt   lamme-       mjølk    
   grupper, daa                  pr l       kjøtt   pr stk       kjøtt       pr l    

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  50-99,9 1,94 1,45 1,97 1,16                 
  100-199,9 1,93 1,70 2,08 1,39    4,25   35,05 53,32 856  21,44 30,22  20,38   
  200-299,9 1,80 1,61 1,96 2,59    4,00   32,11 40,37 907  23,51 40,36  26,94   12,36
  300-499,9 1,94 1,72 2,07 2,14    4,23   34,06 40,95 942  23,43 43,54  24,55   12,39
  500- 1,93 1,71 2,05 2,00    4,10   33,81 43,31 906  22,44   20,64   
  Alle 1,91 1,70 2,06 1,98    4,13   33,56 41,92 920  22,80 41,01  24,76   12,32
Andre bygder                     
  50-99,9                35,28  35,14 5,39  19,24
  100-199,9 1,85 1,60 2,08 2,00    3,85   32,78 38,78 1017  23,68 38,05  31,06 5,07  16,70
  200-299,9 1,87 1,67 1,95 3,80    3,94   32,94 41,01 939  23,00 39,44  33,85   12,45
  300-499,9 1,79 1,64 1,91 3,71    3,96   33,30 39,53    36,04  30,19   
  500- 1,84 1,89 2,01 1,58    4,13   32,78 40,22   33,49 40,19  33,54   14,06
  Alle 1,85 1,71 1,98 1,91    3,96   32,99 39,86 985  23,55 37,97  32,73 5,16  13,24
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 1,81   1,19    4,06   32,77 40,47 909  22,82 37,99  31,68   
  200-299,9 1,81       4,09   33,43 40,66 1037  22,52 35,78  26,14   11,90
  300-499,9        4,08   33,94 39,02   21,42 39,53  30,81   
  500- 2,06       4,11   33,24 39,92 902  30,16 39,86  34,54   
  Alle 1,90   1,35    4,10   33,41 39,94 1000  22,61 38,84  31,67   12,04
Andre bygder                     
  100-199,9    5,77    4,00   32,19 35,19 947  23,68 39,60  33,67   12,54
  200-299,9 1,81 1,81  4,96    4,03   34,23 40,43 894  20,63 39,06  30,52   
  300-499,9        4,11   34,11 40,45 773  23,04 40,65  31,80   
  500-  1,80  2,87    3,93   33,72 39,96 928  23,74 38,87  29,52   
  Alle 1,81 1,80  3,66    4,03   33,65 40,10 918  23,48 39,93  31,61   12,48
Vestlandet                     
  35-49,9                42,23  29,62 4,72  
  50-99,9        3,96   34,86 39,98   23,41 37,63  33,46 4,39  
  100-199,9 1,84       3,90   33,54 40,04 865  22,98 38,33  31,60 4,57  10,82
  200-299,9    3,26    3,87   32,55 38,47 849  23,06 41,56  32,50 4,99  
  300-499,9 1,82   2,80    3,93   33,45 39,04 839  23,23 38,45  32,41   
  500- 1,87       4,01   33,77 40,88 932  24,01 28,84  26,00   
  Alle 1,83   3,24    3,92   33,27 39,59 857  23,28 39,22  32,09 4,62  10,82
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 1,79       3,88   33,70 47,18 965  23,32      
  200-299,9 1,89 2,12  2,66    3,93   31,82 39,17 893  23,25 43,78  26,92   
  300-499,9 1,95 1,82 1,44 8,97    4,18   33,42 40,10 882  22,73 41,15  35,31   
  Alle 1,90 1,93 1,85 2,02    4,06   32,94 40,53 882  23,13 43,16  28,93   
Andre bygder                     
  100-199,9 1,84       3,85   32,28 38,67 910  23,04 38,64  34,92   
  200-299,9 1,86       3,92   32,01 41,21    39,39  33,19   
  300-499,9 1,82  1,27 3,50    3,85   31,94 40,02    39,14  33,42   
  Alle 1,89  1,27 3,50    3,88   32,01 39,98 910  23,04 39,07  33,84   
Nord-Norge                     
  100-199,9    7,92    3,94   30,96 35,38    35,95  30,45 5,19  11,00
  200-299,9    8,24    3,88   31,56 36,51   20,75 36,23  32,06 4,63  19,28
  300-499,9    5,61    3,90   31,43 36,59   22,10 38,98  33,42   11,55
  500- 1,72   4,40    3,92   31,42 37,42   19,74 37,63  33,10   
  Alle 1,72   7,42    3,90   31,41 36,66   21,08 36,86  32,03 4,93  13,50
Alle bruk                     
  35-49,9 1,77   1,48         1030  22,00 42,23  29,62 4,72  11,96
  50-99,9 1,94 1,45 1,97 3,10    4,28   30,68 38,45 851  22,53 35,99  34,20 4,94  21,77
  100-199,9 1,87 1,67 2,08 2,45    3,92   32,87 39,81 931  22,84 38,09  31,95 5,03  12,48
  200-299,9 1,85 1,70 1,96 4,87    3,96   32,58 39,62 942  22,92 39,18  31,91 4,67  12,21
  300-499,9 1,93 1,71 2,06 2,20    4,00   32,99 39,44 930  23,19 39,21  31,94   12,39
  500- 1,90 1,74 2,05 2,09    4,03   33,04 40,45 908  22,76 39,24  32,37   14,06
  Alle 1,90 1,72 2,05 2,38    3,98   32,87 39,79 937  22,92 38,72  32,11 4,91  12,41

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015