Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                      saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  100-199,9 10,4 7,9 10,8 4,5     0,5 2,3 36,4  4,3   15,4 0,6  3,2   23,5
  200-299,9 22,1 4,4 18,6 11,3       56,5  8,0   28,1 3,0  7,0   46,1
  300-499,9 35,6 20,5 40,6 12,2   2,1   7,3 118,3  5,5   32,7 1,2  14,4   53,7
  500- 80,1 44,4 74,8 25,9   8,7   15,5 249,4  7,2   49,5 4,0  18,1   78,7
  Alle 32,9 17,0 33,0 12,1   2,1  0,1 5,5 102,7  6,1   29,6 1,9  10,4   48,0
Andre bygder                      
  50-99,9    0,1     2,0  2,2  3,8   16,7 0,2  1,2   21,9
  100-199,9 2,8 4,4  0,2     1,0 0,1 8,4  3,8   32,2 0,7  2,2   38,8
  200-299,9 6,0 9,9 1,4 7,7     0,4  25,4  4,1   31,9 0,7  4,8   41,4
  300-499,9 18,9 11,5 11,4 3,6     0,9  46,4  6,5   48,9 1,7  6,9   63,9
  Alle 7,1 6,4 2,3 5,2     1,0  22,0  4,2   32,1 0,7  3,4   40,4
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  50-99,9    0,1       0,1  7,5   32,4 0,1  1,6   41,7
  100-199,9    0,5       0,5  5,6   51,3 0,4  2,6   59,9
  200-299,9    1,7       1,7  12,8   80,5 1,4  4,9   99,6
  Alle    0,8       0,8  8,6   62,2 0,6  3,7   75,2
Andre bygder                      
  50-99,9    7,9   10,7  0,8  19,4  3,3   12,6 2,2  2,9   21,0
  100-199,9         0,3 0,3 0,7  7,5   35,2 1,5  3,3   47,6
  200-299,9         0,9 7,6 8,4  9,4   60,7 1,7  4,0   75,7
  Alle  0,1  1,2   1,6  0,5 2,6 5,9  7,4   37,5 1,7  4,0   50,7
Vestlandet                      
  35-49,9         0,1  0,1  0,7   5,4 0,5  1,8   8,4
  50-99,9         1,6 0,5 2,1  4,3   20,0 1,5  3,5   29,3
  100-199,9         0,8  0,8  7,0   40,9 2,1  3,8   53,8
  200-299,9         1,7  1,7  7,2   60,4 3,3  4,2   75,0
  Alle         1,0 0,2 1,2  5,8   34,7 1,8  3,7   45,9
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  100-199,9 9,1 1,4  3,8       14,3  5,3   33,9 1,8  2,2   43,2
  200-299,9 27,6 1,9  0,1       29,6  4,6   40,9 0,6  3,6   49,7
  300-499,9 49,2 20,3 4,2        73,8  6,6   29,1 1,7  2,3   39,7
  Alle 23,8 5,0 0,8 1,6       31,2  5,3   35,9 1,3  2,8   45,2
Andre bygder                      
  100-199,9 1,4        1,5  2,9  6,9   53,0 5,4  3,5   68,8
  200-299,9 3,6        3,0  6,6  4,7   62,4 8,0  5,3   80,4
  Alle 2,4        2,1  4,5  5,8   59,5 6,6  4,4   76,3
Nord-Norge                      
  50-99,9    0,5     1,6  2,1  2,4   18,7 0,3  1,4   22,8
  100-199,9    0,2     1,3  1,5  4,4   34,2 1,1  1,7   41,3
  200-299,9    0,5     0,4  0,8  4,9   50,3 2,1  2,5   59,7
  300-499,9    0,3     1,5  1,7  6,5   66,9 4,6  1,4   79,4
  Alle    0,4     1,0  1,4  4,4   39,6 1,5  1,9   47,4
Alle bruk                      
  35-49,9    0,1     0,1  0,2  0,7   5,3 0,4  3,7   10,1
  50-99,9 0,1   0,9   1,1  1,5 0,2 3,7  3,9   18,3 1,0  2,4   25,6
  100-199,9 2,6 1,9 1,3 0,9     0,8 0,3 7,7  5,6   35,9 1,7  2,9   46,0
  200-299,9 9,8 3,0 4,4 4,1     0,7 0,5 22,5  6,3   45,5 2,6  4,7   59,1
  300-499,9 27,7 15,3 25,0 7,4   1,1  0,3 4,6 81,4  6,2   43,7 1,7  10,4   62,1
  500- 80,8 42,3 69,4 36,5   7,8   13,9 250,7  6,8   49,1 3,6  17,1   76,6
  Alle 10,8 5,4 8,0 4,0   0,6  0,7 1,5 31,1  5,6   37,2 1,9  5,0   49,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015