Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                      saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  100-199,9 8,8 8,7 10,4 3,3      1,4 32,6  7,1   15,1 8,9  5,9   37,0
  200-299,9 23,6 6,5 13,9 10,6      1,1 55,8  8,3   26,6 13,8  6,4   55,1
  300-499,9 32,3 19,9 45,9 11,3   1,5   3,9 114,8  5,3   30,9 27,7  13,7   77,6
  500- 74,8 39,4 88,4 24,3   7,8   13,1 247,8  8,5   39,0 60,1  29,4   136,9
  Alle 32,5 17,6 38,1 11,6   1,9   4,3 106,0  6,8   27,6 25,9  13,0   73,2
Andre bygder                      
  50-99,9 1,9   0,1     0,4  2,4  4,3   13,9 2,3  1,8   22,4
  100-199,9 1,4 4,3 1,3 0,1     0,4 0,1 7,5  6,0   28,4 3,9  2,8   41,0
  200-299,9 4,4 9,7 4,9 7,6     0,2 0,3 27,0  6,0   38,2 10,8  4,9   59,9
  300-499,9 15,5 15,9 14,9       2,8 49,1  24,2   56,7 21,6  12,1   114,6
  Alle 5,2 6,7 4,2 5,2     0,3 0,4 22,0  7,9   32,6 8,8  4,3   53,6
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  100-199,9    0,7       0,7  7,5   42,1 2,0  2,4   54,0
  200-299,9         0,2  0,2  8,8   73,9 5,8  3,7   92,3
  Alle    0,2     0,1  0,3  8,6   57,4 3,4  3,2   72,7
Andre bygder                      
  50-99,9    8,6   8,0  0,4  17,0  1,7   8,0 4,7  4,1   18,5
  100-199,9    1,2      2,1 3,3  7,1   34,4 3,5  2,7   47,7
  200-299,9         0,6 0,8 1,3  7,1   51,2 8,8  4,2   71,2
  Alle  0,1  1,9   1,2  0,2 1,7 5,1  6,6   35,7 5,8  3,5   51,5
Vestlandet                      
  35-49,9         0,9  0,9  1,3   5,4 0,8  2,8   10,2
  50-99,9         2,0 0,3 2,3  3,1   18,2 1,2  2,7   25,2
  100-199,9         0,9  0,9  6,3   37,1 5,7  4,2   53,3
  200-299,9         0,9  0,9  8,8   50,4 8,0  5,4   72,5
  Alle         1,2 0,1 1,3  5,4   32,3 4,4  3,7   45,9
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  100-199,9 10,3 0,6  5,3       16,3  6,4   33,8 7,0  2,9   50,1
  200-299,9 24,1 1,6  0,1       25,8  4,4   36,8 11,5  4,6   57,3
  300-499,9 41,6 13,5 2,6 0,1       57,8  5,6   41,0 16,6  6,3   69,5
  Alle 22,9 3,9 0,9 2,0       29,6  5,4   37,1 11,5  4,3   58,2
Andre bygder                      
  100-199,9 1,3        2,4  3,8  4,9   47,5 7,4  3,3   63,2
  200-299,9 1,6        2,8  4,4  5,5   60,8 7,7  5,0   79,0
  300-499,9    0,1     1,1  1,3  3,3   74,7 22,8  4,3   105,1
  Alle 1,3        2,5  3,8  5,0   55,2 9,0  4,1   73,2
Nord-Norge                      
  50-99,9    0,5     1,1  1,6  3,0   17,1 0,7  1,5   22,4
  100-199,9    0,2     1,5  1,7  3,6   31,1 2,4  1,9   39,1
  200-299,9    0,3     0,3  0,5  4,3   53,7 5,9  3,0   66,8
  300-499,9    0,4     0,7  1,0  10,5   68,5 4,9  3,3   87,3
  Alle    0,3     1,0  1,2  4,6   40,1 3,4  2,3   50,4
Alle bruk                      
  35-49,9         0,7  0,7  1,1   5,2 0,6  2,5   9,4
  50-99,9 0,6   1,0   0,9  1,2 0,1 3,8  3,3   15,6 1,7  2,4   23,1
  100-199,9 2,1 1,9 1,4 0,9     0,7 0,4 7,5  6,0   32,8 5,1  3,3   47,2
  200-299,9 8,9 3,3 3,8 3,6     0,5 0,3 20,4  6,5   45,0 9,7  4,8   66,0
  300-499,9 23,6 14,1 26,5 6,0   0,8  0,1 2,6 73,9  8,8   45,0 21,7  10,5   86,1
  500- 69,2 34,8 77,5 33,4   6,6   11,1 232,5  7,9   40,1 57,6  25,4   131,0
  Alle 10,3 5,6 9,5 4,0   0,5  0,6 1,2 31,7  6,3   35,8 11,0  5,8   58,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015