Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9 2  9     9    49 
  50-99,9 5  64  4   64  40  47 
  100-199,9 32  153  8   153  3  51 
  200-299,9 43  252  50   250  11  49 
  300-499,9 57  383  97   381  7  51 
  500- 48  692  313   691    48 
  Alle 187  380  123   379  6  50 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9 10  85  14   84  4  50 
  100-199,9 80  154  42   148  2  49 
  200-299,9 40  252  78   246  1  48 
  300-499,9 36  364  134   356    50 
  500- 9  688  255   680    51 
  Alle 175  243  79   237  1  49 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9             
  50-99,9 2  77  7   66    40 
  100-199,9 12  162  20   134  1  46 
  200-299,9 17  258  46   202  1  41 
  300-499,9 11  375  102   192    42 
  500- 3  621  297   344    47 
  Alle 45  277  68   185  1  43 
Andre bygder             
  35-49,9 1  25     25    43 
  50-99,9 2  87  32   87    53 
  100-199,9 34  149  59   119    47 
  200-299,9 24  242  114   189    44 
  300-499,9 22  374  176   331  8  45 
  500- 3  562  302   559    39 
  Alle 86  244  112   206  2  45 
Vestlandet             
  35-49,9 8  40  1   32    54 
  50-99,9 28  77  17   62  1  50 
  100-199,9 73  147  45   121    47 
  200-299,9 45  239  83   192    43 
  300-499,9 18  374  173   308    42 
  500- 1  685  303   685    43 
  Alle 173  182  63   148    46 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 19  170  23   169  7  51 
  200-299,9 30  250  52   244  1  47 
  300-499,9 23  371  80   360  1  45 
  500- 5  626  277   623    44 
  Alle 77  291  68   285  2  47 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 27  163  25   161    48 
  200-299,9 25  250  64   244    43 
  300-499,9 18  377  143   350  1  42 
  500- 2  677  301   623    36 
  Alle 72  261  76   250    44 
Nord-Norge             
  35-49,9             
  50-99,9 7  80  25   80    54 
  100-199,9 30  155  47   148    51 
  200-299,9 46  246  83   239  1  49 
  300-499,9 28  377  176   359    46 
  500- 2  524  245   426    58 
  Alle 113  249  96   238    49 
Alle bruk             
  35-49,9 11  33  1   27    52 
  50-99,9 54  78  17   70  5  50 
  100-199,9 307  154  38   141  1  49 
  200-299,9 270  248  72   228  2  46 
  300-499,9 213  375  130   348  3  47 
  500- 73  674  300   656    48 
  Alle 928  267  88   249  2  48 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015