Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  100-199,9    21,3    13,6 -0,2  0,1   294,0    
  200-299,9    1,4    21,1      437,9    
  300-499,9    2,9    15,8   0,1   427,4    
  500-    -0,1    9,9      493,8    
  Alle    6,0    16,9      403,0    
Andre bygder                  
  50-99,9 1,3  25,0 0,1    32,9 0,9     195,4    
  100-199,9 0,1  8,1 1,0    9,0   0,1   289,5    
  200-299,9   1,0 4,6    41,3      365,4    
  300-499,9        0,6      475,2    
  Alle 0,2  7,9 3,2    19,5 0,1     333,3    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  50-99,9    -0,4    2,9 0,6     465,5    
  100-199,9    -0,5    8,0   0,2   544,0    
  200-299,9    4,5    40,5      940,8    
  Alle    1,1    16,6 0,1  0,1   696,0    
Andre bygder                  
  50-99,9    6,5    35,6   0,1   167,0    
  100-199,9    4,2    32,4 0,1  0,2   422,9    
  200-299,9         0,2  0,2   615,6    
  Alle    3,4    24,2 0,9  0,3   434,1    
Vestlandet                  
  35-49,9 0,6  18,4      -0,3  1,6   49,2    
  50-99,9 0,3  15,5     0,2 0,2     209,5    
  100-199,9 0,1  3,6 3,9    7,4 0,1  0,3   420,5    
  200-299,9    -2,9    12,5   0,4   609,1    
  Alle 0,2  8,0 1,7    4,9 0,1  0,3   354,4    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  100-199,9    -0,1    14,7      478,2    
  200-299,9           0,3   479,5    
  300-499,9        0,3      472,9    
  Alle    -0,1    6,2   0,1   477,6    
Andre bygder                  
  100-199,9         0,4  0,1   385,5    
  200-299,9         0,4  0,2   460,5    
  Alle         0,4  0,5   435,7    
Nord-Norge                  
  50-99,9 1,4  126,7           182,3    
  100-199,9 0,7  68,4 0,1    7,0 0,5  0,1   336,5    
  200-299,9 0,2  8,6     0,1      484,6    
  300-499,9    -0,1    0,1      623,0    
  Alle 0,6  52,5 0,1    3,1 0,2     383,5    
Alle bruk                  
  35-49,9 0,6  24,1      -0,2  1,3   49,7    
  50-99,9 0,7  30,6 0,7    14,6 0,3     209,0    
  100-199,9 0,1  11,4 4,0    11,1 0,1  0,1   375,6    
  200-299,9   1,6 1,2    15,3 0,1  0,1   492,0    
  300-499,9    1,6    9,0 0,5  0,4   498,7    
  500-    7,4    8,9      552,3    
  Alle 0,1  9,4 2,6    12,0 0,2  0,2   403,6    

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015