Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  100-199,9    27,3    17,4   0,1   318,1    
  200-299,9    1,6    31,5   0,1   380,0    
  300-499,9 0,1   -0,9    12,5   0,2   405,7    
  500-    0,5    8,5      434,0    
  Alle    5,0    18,5   0,1   379,8    
Andre bygder                  
  50-99,9 0,9  9,8 -1,2    38,7 0,1     178,2    
  100-199,9 0,1  5,2 1,2    8,6 0,1  0,1   232,6    
  200-299,9    2,3    49,8      296,4    
  300-499,9    0,1    0,7   0,1   599,6    
  Alle 0,2  3,8 2,5    21,6   0,1   290,3    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  100-199,9    0,4    11,4   0,4   534,8    
  200-299,9    -10,2    45,6      822,7    
  Alle    -4,0    23,4   0,2   650,8    
Andre bygder                  
  50-99,9        29,8      107,9    
  100-199,9    3,0    31,8 0,7  1,0   375,8    
  200-299,9 0,8  7,3      0,3  0,1   416,3    
  Alle 0,2  1,7 1,7    22,7 0,7  0,6   352,8    
Vestlandet                  
  35-49,9 -0,1  10,2        1,2   31,6    
  50-99,9 0,5  8,2      0,2  0,1   138,3    
  100-199,9 0,2  1,9 -1,5    6,2 -0,1  0,1   343,2    
  200-299,9    -6,4    53,0 0,4     464,6    
  Alle 0,3  4,0 -1,5    9,0   0,2   285,6    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  100-199,9    -0,2    13,5   0,4   372,6    
  200-299,9           0,1   408,5    
  300-499,9        0,2      459,5    
  Alle    -0,1    4,8   0,2   417,8    
Andre bygder                  
  100-199,9           0,2   296,4    
  200-299,9           0,3   368,8    
  300-499,9           1,5   565,2    
  Alle           0,3   349,4    
Nord-Norge                  
  50-99,9 1,8  48,0        2,0   89,3    
  100-199,9 2,4  31,9     0,1   1,7   209,0    
  200-299,9 0,1  5,4           325,7    
  300-499,9    -0,1    0,2      413,2    
  Alle 1,3  22,1     0,1   1,0   249,3    
Alle bruk                  
  35-49,9   10,2        1,0   30,4    
  50-99,9 0,7  13,1 -1,1    15,3 0,1  0,3   142,2    
  100-199,9 0,4  5,5 3,2    10,4 0,1  0,4   308,8    
  200-299,9 0,1  1,3 -0,5    22,8 0,1  0,1   400,4    
  300-499,9    -0,5    6,7 0,1  0,2   466,5    
  500-    6,6    7,2      451,0    
  Alle 0,3  4,2 1,3    13,2 0,1  0,3   340,8    

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015