Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskott  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9 117,2  16,9  14,5   44,1  181,2  21,8   3,5  2,7   15,7    417,6 
  200-299,9 161,7  7,2  38,8   30,9  184,7  31,8   3,2  6,9   14,4    479,6 
  300-499,9 202,1  25,5  36,4   20,3  161,6  21,9   7,1  6,2   12,6    493,7 
  500- 266,9  14,7  49,2   13,9  175,8  12,2   2,8  0,6   16,9    553,0 
  Alle 179,3  16,7  34,1   26,6  175,2  23,0   4,5  4,6   14,3    478,3 
Andre bygder                         
  50-99,9 80,0  22,9  15,5   31,4  142,4  28,6   0,8  9,0   12,2    342,8 
  100-199,9 138,9  17,0  23,4   13,5  141,3  17,1   1,3  3,9   17,2    373,6 
  200-299,9 183,3  55,2  28,7   15,8  143,0  23,6   -0,5  3,7   13,6    466,4 
  300-499,9 194,0  47,4  98,8   6,7  143,4  25,2   5,2  8,2   11,8    540,7 
  Alle 149,9  30,8  32,9   15,7  141,5  21,2   1,3  5,1   14,7    413,1 
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  50-99,9 147,7  0,3  46,5   3,4  205,7  12,6        11,3    427,5 
  100-199,9 204,0  0,5  2,1   20,0  156,6  19,1   1,0  7,2   11,9    422,4 
  200-299,9 319,2  0,5  18,2   5,1  74,4  23,2   0,2  8,9   6,6    456,3 
  Alle 249,6  0,4  16,1   11,0  129,3  19,3   0,5  5,9   9,5    441,6 
Andre bygder                         
  50-99,9 89,6  21,1  12,7   26,2  187,5  27,9        10,2    375,2 
  100-199,9 147,3  7,3  14,2   15,3  161,1  29,3   2,4  3,5   10,0    390,4 
  200-299,9 170,0  14,4  11,2   51,3  152,6  13,2   -3,8  2,8   10,0    421,7 
  Alle 144,3  13,4  16,4   24,7  159,0  25,9   0,6  2,6   9,9    396,8 
Vestlandet                         
  35-49,9 62,6  0,6  12,9   53,1  254,3  36,5   2,5  2,0   13,9    438,4 
  50-99,9 124,1  1,9  16,2   23,4  171,3  15,2   0,7  2,7   12,9    368,4 
  100-199,9 167,8  4,7  15,2   6,8  122,9  18,2   7,9  7,4   12,7    363,6 
  200-299,9 220,7  2,6  13,8   10,3  79,0  32,3   0,1  12,9   8,4    380,1 
  Alle 153,0  3,3  18,2   15,7  148,7  19,6   4,7  6,0   12,5    381,7 
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 179,6  8,8  2,1   7,0  69,0  31,2   1,2  5,0   10,9    314,8 
  200-299,9 210,2  6,3  12,8   1,5  130,3  18,2   0,4  8,0   8,6    396,3 
  300-499,9 209,0  6,1  23,5   39,1  229,7  18,1   2,9  4,6   16,1    549,1 
  Alle 196,9  7,3  10,3   10,5  122,7  23,6   1,2  6,1   10,9    389,5 
Andre bygder                         
  100-199,9 172,3  14,2  14,9   6,6  69,4  14,1   0,2  5,5   19,7    316,9 
  200-299,9 180,4  13,8  13,7   16,8  101,8  22,5   1,8  2,1   10,7    363,6 
  Alle 179,0  14,0  17,0   10,8  85,2  18,0   0,9  4,5   15,9    345,3 
Nord-Norge                         
  50-99,9 100,5  6,1  6,7   22,9  191,8  21,2     0,7   11,3    361,2 
  100-199,9 182,0  3,8  9,0   8,9  97,2  19,7   -0,9  3,4   8,1    331,2 
  200-299,9 201,4  2,7  9,1   2,9  90,4  33,4   2,4  5,7   6,5    354,5 
  300-499,9 240,4  2,1  13,0   -0,2  146,1  48,5   0,1  6,8   2,0    458,8 
  Alle 180,5  3,7  8,9   10,5  111,1  26,4   0,4  4,0   7,5    353,0 
Alle bruk                         
  35-49,9 72,6  0,8  19,1   60,4  227,1  32,5   2,1  1,7   11,6    427,9 
  50-99,9 104,5  9,3  16,5   23,5  172,8  20,8   0,5  3,4   12,1    363,4 
  100-199,9 158,0  9,8  14,1   14,4  126,6  20,5   2,7  4,8   13,6    364,5 
  200-299,9 193,4  15,6  21,3   17,0  129,9  26,0   1,0  5,8   10,7    420,7 
  300-499,9 211,4  25,1  47,8   17,1  161,5  23,6   5,5  6,2   12,0    510,2 
  500- 269,6  13,2  45,9   12,1  168,7  10,9   2,5  0,5   16,2    539,6 
  Alle 170,7  13,4  22,5   17,3  141,6  22,2   2,4  4,9   12,5    407,5 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015