Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskott  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9 114,9  17,8  12,6   26,0  217,6  32,3   -1,6  4,7   10,6    434,9 
  200-299,9 167,5  8,4  22,2   42,3  218,7  27,4   23,9  1,8   10,8    523,0 
  300-499,9 242,6  18,8  41,5   16,9  191,6  26,6   6,7  8,6   14,0    567,3 
  500- 316,3  19,4  50,8   20,6  185,9  16,3   39,2  3,6   18,0    670,1 
  Alle 209,3  15,9  32,6   25,9  204,5  26,5   14,7  5,3   13,3    548,0 
Andre bygder                         
  50-99,9 96,2  19,1  6,2   37,0  160,5  23,1   1,9  12,6   15,5    372,1 
  100-199,9 146,4  17,0  19,5   16,4  167,4  15,3   6,9  10,6   16,0    415,5 
  200-299,9 187,0  19,1  36,2   21,8  151,9  27,0   1,7  5,2   11,2    461,1 
  300-499,9 274,7  24,5  57,9   11,7  119,4  27,7   12,4  1,8   19,3    549,4 
  Alle 168,8  18,7  26,2   19,8  155,5  20,9   5,4  8,2   14,9    438,4 
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 216,5  0,1  0,8   0,7  178,5  18,8   2,3  7,7   13,3    438,7 
  200-299,9 339,0  1,3  11,5   13,4  94,3  23,6   -0,1  16,5   11,8    511,3 
  Alle 279,0  0,3  13,3   5,8  138,6  17,1   3,6  11,2   11,5    480,4 
Andre bygder                         
  50-99,9 56,3  16,3  11,8   2,6  257,4  44,4   1,3  10,7   9,9    410,7 
  100-199,9 182,9  2,4  16,5   15,5  165,8  38,3   11,9  3,5   13,5    450,3 
  200-299,9 192,7  9,1  15,1   51,4  146,7  21,1     6,5   9,2    451,8 
  Alle 168,8  5,7  15,7   28,0  171,0  35,1   7,1  5,2   11,8    448,4 
Vestlandet                         
  35-49,9 107,3  1,6  19,3   41,8  220,0  26,7   5,2  8,3   17,3    447,5 
  50-99,9 127,6    20,8   24,9  202,0  21,3   0,6  3,1   9,7    410,0 
  100-199,9 191,2  3,1  15,7   12,8  128,5  24,0   8,9  6,1   11,8    402,1 
  200-299,9 215,4  1,3  12,6   18,4  131,9  8,8   0,1  4,7   4,9    398,1 
  Alle 173,0  1,7  19,3   18,5  160,6  21,0   6,1  5,1   10,9    416,2 
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 190,4  9,0  3,2   7,3  71,7  33,5   1,2  7,6   11,4    335,3 
  200-299,9 209,9  5,6  14,2   2,8  156,6  13,9   1,3  8,9   14,5    427,7 
  300-499,9 237,8  29,5  17,9   32,5  206,9  37,7   3,4  0,2   12,9    578,8 
  Alle 211,0  11,8  11,1   10,9  136,4  28,6   1,7  6,3   12,7    430,5 
Andre bygder                         
  100-199,9 191,0  9,3  19,6   11,8  67,6  24,8   2,2  1,9   17,8    346,0 
  200-299,9 215,3  19,0  14,1   19,2  113,9  12,7   3,3  3,5   11,9    412,9 
  300-499,9 221,8  11,3  40,1   3,6  118,8  11,6   7,5  8,7   12,0    435,4 
  Alle 203,3  13,3  19,4   13,9  90,3  18,9   3,1  3,2   15,0    380,4 
Nord-Norge                         
  50-99,9 149,6  11,1  5,1   35,1  196,1  26,8   1,6  0,4   15,3    441,1 
  100-199,9 197,2  2,5  11,5   14,5  135,7  14,5   1,1  5,9   8,6    391,5 
  200-299,9 235,2  1,1  15,4   6,1  109,9  49,7   3,7  8,9   6,3    436,3 
  300-499,9 261,2  -0,1  9,1   6,9  146,9  15,1   0,7  6,2   6,4    452,4 
  Alle 211,9  3,0  11,2   13,9  140,8  26,4   1,8  5,9   8,6    423,5 
Alle bruk                         
  35-49,9 137,0  1,6  19,1   33,8  224,3  24,9   4,1  8,1   15,8    468,7 
  50-99,9 117,5  7,6  15,5   27,0  204,8  25,0   1,4  5,3   12,2    416,3 
  100-199,9 174,1  8,4  14,7   14,6  143,8  24,2   5,3  6,3   13,0    404,4 
  200-299,9 209,2  9,2  19,7   22,6  149,8  24,8   6,3  6,1   10,3    458,0 
  300-499,9 250,4  16,7  38,1   18,5  172,1  24,8   7,8  6,4   13,4    548,2 
  500- 312,6  18,0  45,0   18,7  174,4  21,1   33,1  3,1   16,1    642,1 
  Alle 194,6  10,2  21,4   19,2  159,7  24,4   6,8  6,0   12,5    454,8 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015