Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  100-199,9 33,1  6,5  377,5    -6,1   263,9   126,7    -19,2  
  200-299,9 50,8  8,4  419,8    43,5   303,8   137,1    22,4  
  300-499,9 65,9  9,0  418,6    53,1   316,6   148,4    6,7  
  500- 92,6  9,8  450,7    103,2   353,7   162,9    37,3  
  Alle 58,2  8,3  411,8    45,5   306,2   142,2    8,9  
Andre bygder                     
  50-99,9 19,5  4,7  318,6    39,0   234,8   88,6    34,2  
  100-199,9 29,6  5,1  338,8    38,9   254,1   119,1    4,5  
  200-299,9 52,6  9,0  404,7    19,5   264,5   131,2    28,5  
  300-499,9 63,3  5,6  471,9    58,1   304,7   147,9    77,4  
  Alle 39,5  6,0  368,1    35,7   261,1   121,3    21,4  
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  50-99,9 40,3  7,5  380,2    23,3   308,5   146,2    -51,2  
  100-199,9 48,2  6,4  368,1    58,2   288,8   139,9    -2,4  
  200-299,9 103,3  6,2  346,6    50,8   307,1   132,6    -42,3  
  Alle 67,4  7,3  367,1    51,3   308,9   145,8    -36,3  
Andre bygder                     
  50-99,9 28,0  1,1  346,2    55,3   260,7   97,6    43,2  
  100-199,9 45,8  2,6  342,1    48,0   285,0   111,4    -6,3  
  200-299,9 61,0  5,4  355,3    70,4   291,1   130,6    4,0  
  Alle 49,0  3,0  345,0    56,4   282,1   114,0    5,3  
Vestlandet                     
  35-49,9 20,4  3,2  414,6    50,3   272,7   135,7    56,5  
  50-99,9 28,2  2,8  337,2    33,6   250,1   101,5    19,2  
  100-199,9 33,7  3,7  326,1    38,5   248,3   104,8    11,5  
  200-299,9 62,9  7,5  309,7    63,7   279,5   87,0    6,9  
  Alle 35,3  3,8  342,9    43,3   257,6   107,8    20,8  
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 36,1  2,1  276,3    8,0   213,0   100,3    -29,0  
  200-299,9 47,0  5,6  343,6    71,4   271,1   118,4    25,5  
  300-499,9 52,8  5,2  490,7    46,7   353,1   149,6    34,7  
  Alle 43,5  4,1  342,1    40,5   261,7   116,5    4,4  
Andre bygder                     
  100-199,9 37,4  2,7  276,8    52,6   228,2   108,8    -7,6  
  200-299,9 39,5  4,7  319,7    38,1   247,0   115,6    -4,8  
  Alle 39,0  3,7  302,7    44,4   241,4   114,5    -8,8  
Nord-Norge                     
  50-99,9 35,5  1,8  323,9    23,5   262,5   111,7    -26,8  
  100-199,9 36,8  1,7  292,2    21,4   242,0   85,8    -14,2  
  200-299,9 56,1  2,3  296,5    33,2   258,5   99,5    -28,3  
  300-499,9 112,5  3,8  342,7    57,5   306,0   107,5    -13,3  
  Alle 48,6  2,1  302,5    28,1   255,8   95,9    -21,1  
Alle bruk                     
  35-49,9 22,6  4,0  401,4    45,9   268,6   130,3    48,4  
  50-99,9 27,8  3,2  332,0    35,6   253,0   102,0    12,6  
  100-199,9 35,9  3,8  325,4    32,3   252,1   110,2    -4,6  
  200-299,9 54,6  6,3  359,9    43,6   276,1   121,2    6,2  
  300-499,9 69,3  7,6  433,2    57,4   322,2   150,2    18,2  
  500- 93,7  9,3  436,5    92,2   348,5   160,9    19,3  
  Alle 46,5  5,1  356,2    41,9   272,6   120,1    5,4  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015